Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad VWS bepleit ruimte voor nieuwe communicatie

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

RAAD VOOR VERKEER EN WATERSTAA

MIN VenW: Dit is een pb van de Raad voor Verkeer en Waterstaat

Raad bepleit ruimte voor nieuwe communicatie

Elektronische overdracht van informatie is niet langer gebonden aan één specifieke infrastructuur. De grenzen tussen infrastructuren zoals telefoondraad, kabel en ether vervagen (convergentie) en de bandbreedte van netwerken neemt toe. Daardoor ontstaat een scala aan diensten en gebruiksmogelijkheden van elektronische communicatie. Allerlei vormen van activiteiten kunnen in de toekomst plaatsvinden zonder ons fysiek van A naar B te bewegen. Iedereen kan naar eigen wens (à la carte) kiezen: consult bij de dokter, een huis bekijken, schade taxeren. Economie, samenleving en burger kunnen grote voordelen hebben van convergentie, maar dan moet convergentie wel de ruimte krijgen. Marktwerking creëert deze ruimte en zet bedrijven aan tot innovatie en differentiatie. De overheid moet het ontstaan van effectieve concurrentie daarom stimuleren en tegelijkertijd publieke belangen, zoals privacy en veiligheid, veiligstellen. Binnen twee jaar moet een techniek- en plaatsonafhankelijke Communicatiewet de huidige Telecommunicatiewet en Mediawet vervangen.
Dit is de kern van het advies 'Communicatie à la carte' dat de Raad voor verkeer en waterstaat heeft uitgebracht aan minister Netelenbos en staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat.

De Raad pleit voor meer marktwerking. De markt kan efficiënter en effectiever inspelen op de wensen van de consument en beschikt over betere middelen om deze wensen te achterhalen. Wanneer diensten onder concurrentie worden aangeboden, schept dat ruimte voor innovatie en differentiatie. De Raad beveelt dan ook aan de markt de ruimte te geven om de kansen van convergentie ten volle te benutten.

Dat betekent dat de overheid drie belangrijke rollen moet vervullen:

- ordenen van de deelmarkten van de communicatiemarkt zo, dat optimaal aan de wensen van de gebruiker tegemoet wordt gekomen;
- waarborgen van publieke belangen zoals de toegang tot communicatienetwerken, privacy, betrouwbaarheid en veiligheid, op zowel Europees als mondiaal niveau;

- organiseren en stimuleren van kennis en kunde omtrent nieuwe communicatiemogelijkheden.

Het ordenen van de deelmarkten is nodig omdat nu slechts op enkele deelmarkten een situatie van effectieve concurrentie gerealiseerd is. Het ontstaan van competitive markets is echter onontbeerlijk om de belangen van de gebruiker optimaal te kunnen dienen. De Raad verwacht dat convergentie vooral de concurrentieverhoudingen op de markt voor Internet en voor audiovisuele diensten (kabel) positief zal beïnvloeden.

De markt zal de belangen van de gebruiker echter niet in alle gevallen optimaal behartigen. Er ligt dan ook een belangrijke taak voor de overheid in het waarborgen van publieke belangen, zoals: bereikbaarheid van nooddiensten, privacy, veiligheid, een goed functionerend berichtenverkeer en open toegang tot netwerken tegen redelijke tarieven. Deze publieke belangen moeten centraal staan in de opstelling van de Nederlandse overheid naar Brussel toe.

Een beleid gericht op benutting van de kansen die convergentie biedt, is gebaat bij een snelle inburgering van nieuwe communicatiediensten. Om dit te bereiken, moet de overheid haar eigen dienstverlening inzetten als aanjager van gebruik en proeftuinen voor het bedrijfsleven creëren.

Om deze rollen goed in te vullen moet de overheid de wetgeving op de terreinen telecommunicatie en media herijken. De van oudsher sectorspecifieke wetgeving moet worden vervangen door generieke wetgeving. Gezien het tempo en het internationale karakter van de technologische ontwikkelingen, moet toekomstige wetgeving techniek- en plaatsonafhankelijk zijn. De Raad beveelt dan ook aan binnen twee jaar een Communicatiewet op te stellen, ter vervanging van de bestaande Telecommunicatiewet en Mediawet. De doorgifte van diensten is niet langer onderdeel van deze nieuwe wet. Elementen die wel een plaats moeten krijgen zijn o.a.: financiering van de publieke omroep, verdeling van schaarse middelen en bescherming van gegevens (privacy).

De Raad voor verkeer en waterstaat adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van beleid inzake het vervoer van goederen en personen, de waterhuishouding, informatie- en communicatietechnologie en de daarvoor benodigde infrastructuren.


-

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie