Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA aan overleg vernieuwde beleidslijn ROM's

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

charset="iso-8859-1"

Den Haag, 9 november 2000

BIJDRAGE VAN TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE VERNIEUWDE BELEIDSLIJN REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJEN (ROM'S) EN DE BRIEF OVER DE GELDERSE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ (GOM)

Vernieuwde beleidslijn ROM's

In de jaren zeventig en tachtig zijn vijf ROM's opgericht voor Noord-Nederland, Limburg, Overijssel, Gelderland en Brabant. De oprichting vond plaats op basis van gemeenschappelijke initiatieven van het rijk en de provincies in het kader van het rijksbeleid gericht op het wegwerken van regionale economische achterstanden. De activiteiten van de ROM's richten zich - hoewel er onderling accentverschillen zijn - op participatie, acquisitie, ontwikkeling en ontwikkeling bedrijfsterreinen.

Mede op basis van evaluaties heeft de regering met de Kamer geconcludeerd dat deze instellingen moeten blijven voortbestaan, met dien verstande dat er aanpassingen nodig zijn. De PvdA-fractie heeft aan de staatssecretaris enige wensen meegegeven inzake de nu voorliggende nieuwe beleidslijn. Ik stel vast dat de staatssecretaris aandacht aan die wensen heeft gegeven. Wij zijn in zijn algemeenheid dan ook positief over de inhoud van de voornemens maar vinden wel dat het nu een snelle uitwerking aankomt. Tegen deze achtergrond hebben wij de volgende vragen en opmerkingen.

Met betrekking tot de toekomstvisie

Enerzijds ziet de staatssecretaris de ROM primair als een economisch instrument van en voor de regio. De ambitie van de staatssecretaris om de komende jaren te streven naar een meer evenredige aandelenverhouding tussen Staat en provincies onderschrijf ik daarom maar, anderzijds, wordt een traject ingegaan om juist de ministeriele verantwoordelijkheid aan te scherpen, hetgeen op zichzelf ook een loffelijk streven is. Onze voorlopige conclusie is dat de toekomstvisie op twee gedachten hinkt.

Onze voorkeur gaat uit naar het inzetten van een proces waarbij provincies grootaandeelhouder wordt. In feite gaat het dan om decentralisatie van middelen en zeggenschap. Wat is het einddoel van de staatssecretaris? Bedoelt de staatssecretaris dat de provincies op termijn naar een aandeel van zo'n 50% of meer gaan?

Met betrekking tot de landsdekkendheid

De randstadprovincies, Zeeland en Flevoland beschikken niet over een ROM. Voor wat betreft de randstadprovincies stelt de staatssecretaris dat de vier grote steden en de twee mainports beschikken over grote economische afdelingen en organisaties als haven- en grondbedrijven en dat deze organisaties een adequate invulling geven aan activiteiten, die elders in het land worden uitgevoerd door ROM's. Ik vraag me af of dit echt zo is. Met name de functie participatie in (nieuwe) ondernemingen lijkt grotendeels te ontbreken in de randstad. Wat is de reactie van de staatssecretaris?

Voor wat betreft Flevoland en Zeeland: aansluiting zou kunnen worden gezocht bij een bestaande ROM. Hoe bevordert de staatssecretaris deze aanpak, met name ook als het gaat om de invulling van de nieuwe beleidslijn? De PvdA-fractie heeft diverse keren gepleit voor een Antheus-achtige aanpak In Zeeland. Wordt dit ook bij de verdere uitwerking betrokken?

Gelet op de relatief zwakke sociaal-economische positie van Noord-Holland Noord (b.v. Den Helder) zou ook in dit gebied een ROM een zeer waardevolle functie kunnen vervullen. Hoe kijkt de staatssecretaris daartegen aan?

Met betrekking tot het takenpakket

De ROM's zullen steeds echt een instrument van en voor de regio's zijn. Tot op heden is het een 'verkokerde' poot van Economische Zaken in de regio; zelfs zou in sommige statuten staan dat men zich niet mag begeven op de bevordering van economische ontwikkelingsactiviteiten ten aanzien van b.v. land- en tuinbouw. Klopt dat en zou het niet goed zijn om in de toekomst de ROM's van een 'breder' takenpakket te voorzien? Hoe kijken de regio's daartegen aan? Ik zou het jammer vinden indien er voor de diverse sectorale ontwikkelingsactiviteiten aparte 'ROMmetjes' zouden ontstaan wat een samenhangende benadering voor een regio niet ten goede komt.

De staatsecretaris wil de ontwikkeling van bedrijventerreinen structureel gaan inbedden bij de ROM's. Hier en daar hebben wij vraagtekens bij de concrete invulling van deze rol. Hoe zal afstemming zijn met gemeenten die een eigen ontwikkelings-maatschappij hebben? Bovendien vragen wij ons af wat wel en niet kan/mag in de ogen van Economische Zaken en welke rol Economische Zaken daarin wil spelen. Zo is bekend dat Brabant een ROM wil voor de Moerdijkse Hoek, maar dat zou op bezwaren stuiten bij Economische Zaken. De Drechtsteden hebben echter een ROM ten behoeve van het aanbod van alle bedrijfsterreinenaanbod en gezamenlijke exploitatie, waar Economische Zaken geen moeite mee heeft. Kortom, graag een uitvoerige reactie.

Ik wil voorts een vraagteken zetten bij de beleidslijn dat maximaal 20% van het kapitaal in bedrijven mag worden besteed vanwege de risicospreiding. Waarom deze norm zo gelegd en is het niet beter deze norm wat af te zwakken?

Een andere voorwaarde die gesteld wordt voor participatie van ROM's in bedrijventerreinen is dat een dergelijke participatie bijdraagt aan het revolverende karakter van de participatieportefeuille. Dit is geen 'harde' voorwaarde. Toch wil ik de staatssecretaris verzoeken om niet de mogelijkheid uit te sluiten om strategisch om te gaan met bepaalde participaties, zoals b.v. bij het LIOF gebruikelijk is. Dit kan in bepaalde gevallen in het belang zijn voor werkgelegenheidsbehoud.

Met betrekking tot de benoeming van een overheidscommissaris

Er wordt een kabinetsnotitie aangekondigd over de commissaris van overheidswege in het algemeen, een onderwerp dat op het terrein van de corporate governance ligt. Wanneer komt deze notitie? Toch is ook nu al de vraag aan de orde hoe de zeggenschap van de aandeelhouders c.q. ministeriële/provinciale verantwoordelijkheid in de toekomst gestalte zal krijgen bij de ROM's. Hoe zal de volgorde zijn? Wordt reeds nu de overheidscommissaris teruggetrokken?

Brief over de GOM

Omdat het proces nog volop loopt, wil mijn fractie hier niet al te veel over zeggen. Op 23 februari 2000 heeft een algemeen overleg over de GOM plaatsgevonden. De aandeelhoudersvergadering heeft inmiddels op 11 september jl. de jaarrekeningen 1998 en 1999 vastgesteld. Voor 1998 zijn extra voorzieningen getroffen. Dat zijn positieve ontwikkelingen. Wanneer komt het resultaat van het onderzoek naar de accountant? De minister is in bestuurlijk overleg met de provincie Gelderland en de GOM, o.a. over de vraag of de GOM wel voldoende financieel geëquipeerd is en een adequate bezetting heeft. Mijn fractie dringt erop aan dat het vernieuwingsproces bij de GOM als het ware een zo normaal mogelijke inbedding krijgt in het totale vernieuwingsproces, zoals dat ook voor de andere ROM's wordt ingezet. Deelt de minister deze benadering?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...