Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU&ID kiest voor Spahn-variant van Tobin-taks

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

VU&ID kiest voor Spahn-variant van Tobin-taks. Alliantie gaat in op oproep 11.11.11 (09/11/00)

VU&ID ondersteunt de vraag van 11.11.11 voor de opname van het voorstel voor een Tobin-taks op de agenda van het Belgisch EU-voorzitterschap. De resolutie die dienaangaande voorligt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is voor VU&ID echter te zwak en te vrijblijvend, het betreft als het ware louter een suggestie aan de regering. Daarenboven acht VU&ID de Spahn-variant een meer werkbare optie. De regering dient terzake zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen.

Met de instelling van een Tobin-taks willen de voorstanders twee doelstellingen bereiken:

- een inperking van de volatiliteit op de internationale wisselmarkten; en

- het aanboren van een nieuwe bron van inkomsten voor de financiering van internationale initiatieven.

Om de instelling van de Tobin taks te rechtvaardigen, verwijzen de voorstanders voornamelijk naar de mogelijke bijdrage van zo'n belasting tot het treffen van de « speculatieve » verrichtingen. In theorie zowel als in de praktijk, is het echter onmogelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen « speculatieve » en « niet-speculatieve » financiële transacties.
Als gevolg van de onmogelijkheid om een onderscheid te maken tussen « speculatieve » en « niet-speculatieve » transacties, stellen sommigen voor om alle valutamarkttransacties te belasten, ongeacht of deze nu als « speculatief » of « niet-speculatief » moeten worden beoordeeld. Op deze manier worden echter alle verrichtingen belast, evenzeer het gewone wisselen van geld door de kleine spaarder gepaard gaan met een administratie voor een paar centiemen- en de zogeheten hedgingoperaties. In feite kan de Tobin taks in deze vorm de volatiliteit op de wisselmarkten verhogen, hetgeen ingaat tegen de initiële doelstelling (supra).

Een taks in deze vorm heeft bovendien slechts enige kans van slagen als ontwijking van de belasting onmogelijk is. In de eerste plaats zou de belasting tegelijkertijd in de gehele wereld moeten worden ingevoerd. Zoniet zullen de kapitaalstromen zich eenvoudigweg verplaatsen en wordt de invoering van de Tobin taks een slag in het water. Daarenboven kunnen via swaps of andere financiële innovaties de resultaten van een wisseltransactie nagebootst worden, zonder dat er effectief een omruiling plaatsvindt. De invoering van de Tobin taks zal dus een verschuiving van de activiteit van de traditionele wisselmarkten met zich meebrengen, weg van de wisselmarkt en in de richting van de afgeleide producten die veel gemakkelijker aan de taks zullen ontsnappen.

Om deels tegemoet te komen aan de bezwaren tegen het Tobin voorstel, lanceerde professor P. B. Spahn het voorstel van een tweeledige Tobin taks. Hij stelt voor om dagelijks, op basis van de koers van de voorbije twintig dagen, een glijdende gemiddelde wisselkoers voor een munt te berekenen. Rond dit gemiddelde trekt men een boven- en ondergrens (zodat een muntslang ontstaat). Bij normale handel heft men een minieme belasting (0,01%) die markten niet afschrikt of verstoort. Wanneer door massale inkoop of verkoop de munt de grens van de slang overschrijdt, heft men een hoge, blokkerende belasting (oplopend tot 50 à 100%). Daardoor worden grote speculatieve bewegingen afgeblokt. Door het glijdende gemiddelde is devaluatie van de munt niet uitgesloten als ze overgewaardeerd is tegenover haar economische ,,fundamenten''. De aanpassing is in dit geval wel geleidelijker, en men haalt de scherpste pieken uit de schommelingen.

De minieme belasting zorgt voor een herverdelingsmechanisme tegenover de globalisering en dient de tweede doelstelling (supra). Probleem is en blijft dat ook die kleine heffing ook niet-speculatieve transacties en indek-operaties treft hetgeen ongezond is voor de economie. Dit verdient een afweging. De hoge, blokkerende belasting is volledig efficiënt, rechtvaardig en dient de eerste doelstelling (supra).

Ontwijking is voor beide belastingen niet langer wenselijk/mogelijk aangezien de heffing te laag is (0,01%). Respectievelijk de nationale banken van twee landen of twee economische unies kunnen beslissen dat op de wisselkoerstransacties tussen hun beide munten een dergelijke belasting wordt geheven.
Het belangrijkste voordeel aan deze variant is evenwel dat ze die vormen van speculatie tegengaat die een complete economie onderuit halen. Deze speculatie wordt gedefinieerd aan de hand van exuberante wisselkoersverschuivingen. De speculant kan, door de afschrikwekkend hoge belasting op transacties buiten de muntslang, zijn kapitaal niet op korte termijn uit het land halen.Het zijn precies deze grillige kapitaalstromen die financiële crisissen kunnen veroorzaken en de economie van landen, vooral uit de derde wereld, onderuithalen.

Als de zeven rijkste landen het willen, kan de Spahn taks morgen werkelijkheid worden. Het lijkt meer en meer een kwestie van politieke wil en minder van praktische bezwaren te zijn. De V.S. zullen echter nooit dulden dat een Amerikaan aan een universele belasting wordt onderworpen. No taxation .... Vandaar dat deze variant uitdrukkelijke steun behoeft op Europees vlak.

Auteur:
Geert Bourgeois, Algemeen voorzitter VU
Vincent Van Quickenborne, senator VU&ID

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie