Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Ook trouwe werknemer in aanmerking voor doorschuiven'

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Hindriks over het ondernemerspakket 9 november 2000 PvdA-voorlichting

PvdA wil dat ook trouwe werknemers in aanmerking komen voor doorschuiven van de onderneming

Volledige tekst van Hindriks bij het debat

Het ondernemerspakket is bedoeld om bestaande fiscale belemmeringen voor (startende) ondernemers zoveel mogelijk weg te nemen en de kansen voor ondernemerschap verder te vergroten. Daarom worden maatregelen voorgesteld die het aanpassingsvermogen van ondernemingen onder veranderende omstandigheden bevorderen, maatregelen om het opstarten niet te belemmeren met onnodige belasting en maatregelen die beogen de mogelijkheden voor bedrijfscontinuering te vergroten.
De Partij van de Arbeid onderschrijft deze doelstelling van harte en en steunt daarom dat er één miljard honderdvijftien miljoen gulden lastenverlichting voor het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.

Ook de maatregelen genomen die oneigenlijk gebruik of misbruik van regelingen moeten bestrijden met een opbrengst van 615 miljoen kunnen op de warme sympathie rekenen.

Een belangrijke verbetering is de doorschuifregeling, die het mogelijk maakt een onderneming aan een grotere kring dan de familie door te schuiven zonder fiscaal af te rekenen. Dat vereenvoudigt de financiering en voorkomt dat gezonde ondernemingen worden gestaakt.

De bedoeling is om de bestaande regeling voor overdracht binnen familiekring aan te vullen en te verbeteren. Het voorstel gaat ten dele voorbij aan de dagelijkse praktijk in kleine en middelgrote bedrijven. Lang niet altijd bestaat de mogelijkheid of is het gewenst dat meerdere natuurlijke personen gedurende langere tijd gezamenlijk ondernemen. Veel vaker komt het voor dat de onderneming wordt overgedragen aan de rechterhand binnen de onderneming die in veel gevallen werknemer is. Ook dat komt de continuïteit ten goede en ook in die situatie is er aanleiding om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het financieringsprobleem. Ook kunnen wij ons voorstellen dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waar het vereiste van een voorafgaande samenwerkingstermijn van 3 jaar niet haalbaar, mogelijk, realistisch of wenselijk is. Zonder op alle denkbare varianten in te willen gaan pleit de PvdA voor een meer flexibele benadering. Daarin past enerzijds dat de bestaande gefacilieerde overdracht binnen familiekring wordt gehandhaafd. Daarin past anderzijds dat gefacilieerde overdracht onder stringente voorwaarden aan werknemers van de onderneming mogelijk wordt gemaakt. Die voorwaarden zijn dat vast moet staan dat de werknemers langdurig betrokken zijn geweest bij de leiding van de onderneming en dat daarvoor een daarbij passende vergoeding is betaald. Tenslotte past in een meer flexibele benadering dat de keuze wordt geboden tussen een aan de overdracht voorafgaande termijn en een op de overdracht volgende continueringtermijn van gezamenlijk in totaal 3 jaar. Een soort "schuivende panelen" rondom de overdrachtsdatum

Er is sprake van grote verschillen in fiscale behandeling van ondernemingen tussen landen, er is ook sprake van grote verschillen in fiscale behandeling van ondernemingen binnen Nederland. De fiscale wetgeving voor ondernemingen bevat regelgeving die verschillend is afhankelijk van de bedrijfstak en afhankelijk van de rechtsvorm. Dat heeft geleid en zal blijven leiden tot arbitrage. Die arbitrage leidt vervolgens tot ongewenste effecten, waarna reparatie volgt zoals bijvoorbeeld het niet meer toestaan van commerciële herwaardering, de reparatie landbouwvrijstelling en het tegengaan oneigenlijk gebruik ab-regime door coöperaties. Het zorgt voor complexe regels en administratieve lasten. De PvdA vraagt om een onderzoek naar de maatregelen nog nodig zijn om tot een rechtsvormneutrale belasting voor ondernemers te komen. Is het een optie om alle ondernemingsinkomsten, ongeacht de rechtsvorm te belasten in een aparte box onder gelijktijdige aanpassing van de grondslagen en tarieven van deze box?

De vervanging van de vervangingsreserve door een herinvesteringreserve maken het mogelijk aanzienlijk flexibeler te opereren en verouderde bedrijfsmiddelen en productieprocessen te vervangen door nieuwe technologie. De boekwaarde-eis veroorzaakt echter wellicht boekhoudkundige problemen en belemmert het vervangen van relatief dure bedrijfsmiddelen uit de oude economie door goedkopere bedrijfsmiddelen uit de kenniseconomie. Daarom kan de boekwaarde-eis beter worden vervangen door een restwaarde-eis, als daarvoor dekking gevonden kan worden. .

De PvdA steunt de Geruisloze terugkeer uit de BV die regelt dat ondernemers die gekozen hebben voor een BV kunnen terugkeren naar de inkomstenbelastingsfeer zonder fiscaal af te rekenen. De vormgeving leidt er nu toe dat een nieuwe BV moet worden opgericht om de oude verplicht te kunnen ontbinden. Die vorm van bureaucratie willen we graag gewijzigd zien. De PvdA vindt het onbegrijpelijk en niet aan ondernemers uit te leggen dat zij voor hun pensioen een nieuwe BV moeten oprichten opdat zij aan de eis kunnen voldoen om een bestaande BV te ontbinden. De PvdA vraagt de staatssecretaris om te bekijken of het mogelijk is in ieder geval de resterende pensioen-BV te aanvaarden.

De voorstellen met betrekking tot de kapitaalsbelasting verdienen een nadere beschouwing. Niet omdat de PvdA tegen verlaging of afschaffing daarvan is. Wel omdat het veel geld kost. Daarom wil de PvdA bekijken of de beoogde doelen misschien beter en effectiever kunnen worden bereikt. Vermindering van kapitaalsbelasting kan worden bereikt van bovenaf middels verlaging van het percentage of van onderop door het invoeren van een belastingvrije voet. Indien het doel zou zijn om het starten van nieuwe ondernemingen niet nodeloos te belasten zou ook een belastingvrije voet van bijvoorbeeld honderdduizend gulden kunnen volstaan.

Het agrarisch jongeren contact is gekomen met het voorstel om een continueringvrijstelling in te voeren. Die is er op gericht om bij overdrachtssituaties voor alle ondernemingen het financieringsprobleem te reduceren onder de voorwaarde dat er sprake is van voortzetting van de onderneming. De PvdA vindt dat op zichzelf een sympathieke gedachte die nader onderzoek en overweging verdient. Daaraan dient dan wel de eis verbonden te zijn dat de overdrager bijdraagt aan de oplossing van het financieringsprobleem door een lange betalingstermijn van de overdrachtsom. Het gaat er immers om alleen die overdrachten te faciliteren waar in het algemeen geen sprake is van een contante geldstroom.

Ondernemers mijden de BV-rechtsvorm bij relatief lage ondernemingsinkomsten vaak op fiscale gronden. De oorzaak is de relatief hoge marginale belasting aan de voet van de ondernemingsinkomsten. Het was in het verleden reden om een eerste schijf met een lager percentage VPB tot stand te brengen. Wij zouden het toejuichen wanneer deze schijf verder verlaagd kan worden naar 25%. Dat brengt het marginale tarief terug naar 43,75%, vergelijkbaar met de tweede schijf in de IB.
Met een reeks maatregelen zoals wbso en pbts wordt getracht de investeringen in innovatie aan te wakkeren. In de meeste gevallen gaat het daarbij om. Een instrument waarbij innovatie wordt gestimuleerd die ook daadwerkelijk leidt tot toegevoegde waarde ontbreekt. Zou zo'n instrument de innovatie investering aftrek kunnen zijn? In zijn meest eenvoudige vorm kan die worden vormgegeven door aan het recht op wbso aftrek een investeringsaftrek van bijvoorbeeld 50% te koppelen. Daarmee verkrijgen succesvolle innoverende ondernemers een fiscale stimulans indien en voor zover zij winstgevend zijn.

Fraaie wensen kunnen uiteraard niet zonder financiering. Die financiering zou wat de PvdA betreft onder andere gezocht kunnen worden in een aanpassing van de verlaging van de kapitaalsbelasting, althans voor zover deze vooral neerslaat bij grote internationale ondernemingen en bancaire instellingen.

Het ondernemerspakket is wat ons betreft per saldo een goed pakket waarmee de beoogde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Zeker wanneer enkele aanpassingen mogelijk zouden blijken verdient het pakket de steun van de PvdA fractie. Opdat het ondernemersklimaat nog sterker en dynamischer wordt!

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...