Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer 9 november 2000

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


donderdag 9 november 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint op donderdag om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 2001 (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Vervolgens spreekt de Kamer over de goedkeuring van het Protocol van Kyoto bij het raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Het Protocol is ontwikkeld om de verstoring van het klimaat tegen te gaan (door het stabiliseren van broeikasgassen).

Vervolgens rondt de Kamer het debat af over de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2001 (te beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de goedkeuring van het Europese Verdrag inzake nationaliteit. Het nationaliteitsverdrag bevat een aantal algemene beginselen en regels op het terrein van het nationaliteitsrecht, waaronder het tegengaan van staatloosheid. Ook regelt het verdrag de dienstplicht wanneer iemand meerdere nationaliteiten heeft.

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen eventueel stemmingen.
OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Rijksuitgaven: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over de voorbeeldbegrotingen inzake het project Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording(VBTB). Het doel van dit project is de versterking van het budgetrecht en de controlerende functie van de Staten-Generaal.

Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) en staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Cultuur en Belastingen. Deze commissie heeft tot taak te adviseren over de verschillende aspecten van belastingheffing op het gebied van cultuur.

Economische Zaken: 11.45 tot ca. 13.45 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: -van 11.45 tot ca. 12.45 uur: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over versterking van het innovatief en organiserend vermogen van de regios.
-van 12.45 tot 13.45 uur:
algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de Gelderse
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over schooltijden in het primair onderwijs.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: -van 15.00 tot ca. 16.00 uur: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) over domeinnamen voor overheidsorganisaties op internet;

-van 16.00 tot ca. 17.00 uur:
algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid) over het kabinetsstandpunt inzake informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de wijze waarop moet worden omgegaan met informatie- en communicatietechnologie in relatie tot privacy.
Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) inzake deregulering van het taxivervoer en over het taxiconflict in Amsterdam.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van visserij van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Economische Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van economie van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: procedure.

Europese Zaken: 12.00 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: procedure.

Verzoekschriften: 13.00 tot ca. 14.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure en conceptverslagen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie