Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout keurt implementatieplan overgangsteam goed

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Verantwoordelijkheid nieuwe managers loopt per 1 december dwars door organisatie

College keurt implementatieplan overgangsteam goed

De verantwoordelijkheden van de managers uit het overgangsteam - gemeentesecretaris A. Haasnoot en directeuren J. Buijs, E. Lichtenberg en M. Verhoeven - lopen per 1 december dwars door de organisatie. Dat blijkt uit het implementatieplan voor de aansturing van de organisatie per 1 december 2000, de datum waarop de sectoren zijn opgeheven en de groei naar een platte organisatie met tien afdelingen wordt ingezet. Het college heeft plan, op voorstel van het overgangsteam, vastgesteld.

Naast het plan voor de aansturing van de organisatie komt er ook nog een plan voor de uitvoering van de tweede fase van de herstart. Hierover zullen b. en w. binnenkort een besluit nemen.

Bij het verdelen van de afdelingen over de vier leden van het overgangsteam hebben b. en w. een bewuste keuze gemaakt voor een echte herverdeling. "Het had misschien voor de hand gelegen de gemeentesecretaris en de drie directeuren ieder aan een cluster afdelingen te koppelen die overeenkomt met een bestaande sector. Daarvan zou een fout signaal zijn uitgegaan, omdat we duidelijk willen maken dat we met ingang van1 december echt een streep onder het sectormodel zetten", aldus wethouder F. (Personeel en Organisatie).

Clustering afdelingen

De clustering van afdelingen gaat er nu als volgt uitzien:

A. Haasnoot:

Bestuurs- en Managementondersteuning (v/h sector Concernondersteuning)

Brandweer.

J. Buijs:

Stafmedewerkers Bureau Strategie en Projecten (v/h sector Stadsontwikkeling),

Ruimtelijke Ordening, Economie en Milieu (v/h sector Stadsontwikkeling),

Sport en Recreatie (v/h sector Stadsbeheer),

Maatschappelijke Ontwikkeling (v/h sector Welzijn en Burgerij),

De Bussel (v/h sector Welzijn en Burgerij),

Stafmedewerkers voormalige sectoren Welzijn en Burgerij en Stadsbeheer.

M. Verhoeven:

Bedrijfsbureau en Financiële Administratie voormalige sector Welzijn en Burgerij (voorlopig, v/h sector Welzijn en Burgerij),

Burgerij (v/h sector Welzijn en Burgerij),

Werk (v/h sector Welzijn en Burgerij),

Zorg (v/h sector Welzijn en Burgerij),

Stadsdelen Noord, Midden en Zuid (v/h sector Stadsbeheer),

Afvalverwijdering (v/h sector Stadsbeheer).

Egbert Lichtenberg:

Financiële bedrijfsvoering (Concerncontrol; Administratie, Belastingen en Invordering; Bedrijfsbureaus Stadsbeheer en Stadsontwikkeling; Sectorcontrol Welzijn en Burgerij),

Personeel, Organisatie en Informatievoorziening (v/h sector Concerondersteuning),

Facilitaire Ondersteuning (v/h sector Concernondersteuning),

Planmatig Beheer (v/h sector Stadsbeheer),

Wegen, Wonen en Verkeer (v/h sector Stadsontwikkeling),

Grondzaken en Vastgoed (v/h sector Stadsontwikkeling).

Bij afwezigheid geldt de volgende vervangingsregeling: J. Buijs vervangt M. Verhoeven, M. Verhoeven vervangt E. Lichtenberg, E. Lichtenberg vervangt J. Buijs.

Eén managementteam

Met de opheffing van de sectoren per 1 december 2000 verdwijnen ook de sector- managementteams. Hiervoor in de plaats komt één managementteam, bestaande uit alle afdelingshoofden, de directeuren en de gemeentesecretaris (als voorzitter). Dit managementteam komt eens per maand bijeen ter bespreking van onderwerpen die betrekking hebben op de organisatieontwikkeling en gemeenschappelijke aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Inbedding in herstart

De directeuren zullen hun verantwoordelijkheid voor de lijnorganisatie vormgeven in nauwe afstemming met de projectorganisatie van de herstart. Gelijktijdig met de vaststelling van dit implementatieplan hebben b. en w. de bestaande projectgroep herstart opdracht gegeven een bestuursopdracht te formuleren voor een plan van aanpak voor de tweede fase van de herstart. Het college zal deze bestuursopdracht binnenkort behandelen. De gemeentesecretaris zal als intermediair fungeren tussen de lijnorganisatie en de projectorganisatie. Het plan van aanpak zal verder duidelijk moeten maken op welke wijze het overgangsteam een inbreng krijgt in de tweede fase van de herstart.

Oosterhout, 9 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie