Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag leerplicht Den Bosch schooljaar 1999-2000

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

Jaarverslag leerplicht over het schooljaar 1999-2000
do 09 november 2000

Het college stelt de gemeenteraad voor het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 1999-2000 vast te stellen. Dit verslag laat een aantal interessante cijfers zien:


- de drie leerplichtconsulenten hebben in het schooljaar '99-00 bij 614 leerlingen bemiddeld ('98-'99: 550, een stijging van 11,6%);


- de verdeling in jongens en meisjes was nagenoeg gelijk (304 tegenover 310);


- de verdeling in leeftijd laat een verschuiving zien in de leeftijdscategorie van het voortgezet onderwijs (12-16 jaar) van 351 naar 404 leerlingen;


- de hoofdmoot van de bemiddelde jongeren is te vinden in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 17 jaar (75,8%);


- 374 leerlingen komen uit de voormalige richtingen IVBO/VBO/MAVO, het huidige VMBO, 53 leerlingen komen uit het primair onderwijs, 447 uit het voortgezet onderwijs en 84 uit het Volwassenenonderwijs (VAVO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO: Koning Willem I College);


- 30 kinderen hadden geen school bij melding bij de leerplichtconsulent.

Resultaten

In het verslag zijn de volgende resultaten terug te vinden:


- 129 leerlingen bleven gewoon op de oude school en 46 leerlingen zijn op een andere school geplaatst;


- 33 leerlingen zijn uitgebreid getest en onderzocht voordat zij herplaatst konden worden;


- 113 jongeren hebben een traject gevonden dat leren en werken combineert (56) of dat ze voorbereidt op plaatsing op de arbeidsmarkt (57);


- het aantal verleende vrijstellingen is opnieuw gedaald (16);

- voor 17 jongeren kon geen dagvullend programma worden gevonden;

- er is 4 keer procesverbaal opgemaakt tegen de leerling zelf;

- 42 jongeren hebben hun MAVO of HAVO-opleiding vanwege bijzondere omstandigheden voortgezet binnen het volwassenenonderwijs.

Meerjarenbeleid

In juni van dit jaar is "het meerjarenbeleid leerplicht en voortijdig schoolverlaten" door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin is onder meer opgenomen dat in zorgteams wordt gewerkt aan verdere samenwerking met het onderwijs en het hulpverleningsveld (Bureau Jeugdzorg, Pubers in de knel). Sinds enkele jaren nemen de leerplichtconsulenten deel aan de zorgteams op het Frederik Hendrik College, het Helicon College en het Hervion College. Verder hebben daarin zitting de interne leerlingbegeleider of mentor van school en een schoolmaatschappelijk werker. Hierin worden in een vroegtijdig stadium de zorg- en risicoleerlingen van de school besproken, daarvoor wordt een plan van aanpak gemaakt of een traject uitgezet. Doel is de leerling binnen de schoolmuren te houden en hem of haar een diploma te laten behalen. Ook worden de mogelijkheden voor een combinatie tussen leren en werken voor jongeren verder onderzocht en ontwikkeld (leer-/werktrajecten). In het meerjarenbeleid is tevens opgenomen dat de gemeentelijke leerlingenadministratie met een leerlingvolgsysteem wordt uitgebreid. Eind november start bovendien een uitgebreide voorlichtingscampagne op alle scholen over leerplicht en schoolverzuim.

Startkwalificatie

Duidelijk is dat wordt geprobeerd in samenwerking met de scholen, hulpverleningsinstanties en andere organisaties om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren te voorkomen. Dat geldt niet alleen voor jongeren in de leerplichtige leeftijd, maar ook voor de groep van 17 tot 23 jaar. In 1994 is een meldpunt (de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaters, kortweg RMC genaamd) in het leven geroepen dat alle jongeren registreert, die voortijdig van school gaan en die onvoldoende vooropleiding hebben gehad. Zij dienen eigenlijk in het bezit te zijn van een minimale vooropleiding; zogenaamde startkwalificatie (diploma van de basisberoepsopleiding (niveau 2) van MBO, HAVO- of VWO-diploma). Registratie en bemiddeling van deze categorie jongeren is een taak van één van de leerplichtconsulenten. Het afgelopen schooljaar is het aantal meldingen in de leeftijdscategorie 16 tot 23 jaar gestegen met 25% (van 237 naar 298). Maar liefst 42% van de bemiddelde jongeren is teruggekeerd naar het onderwijs. Het afgelopen jaar is een sluitend pakket van voorzieningen voor de groep voortijdig schoolverlaters gerealiseerd.

Projecten

In onze gemeente zijn diverse projecten voor jongeren die het op school (tijdelijk) niet meer zien zitten of die nog niet weten wat zij precies willen. Er wordt door de consulenten nauw samengewerkt met instellingen zoals de Weenergroep, Laborel, Centrum voor Werk en Inkomen (arbeidsbureau) en het Plafondtraject (samenwerkingsverband tussen Frederik Hendrik College en Koning Willem I College).

De jongeren worden in zo'n traject geplaatst met als voornaamste doel hen vervolgens terug te plaatsen in het onderwijs of hen voor te bereiden op werken in combinatie met school.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie