Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA debat cultuur en belastingen

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

CULTUUR en BELASTINGEN (091100)

Den Haag, 9 november 2000

Inbreng:
Cultuur en kunst zijn uiterst belangrijk in onze samenleving, dat staat buiten kijf. De kwaliteit van onze leefomgeving is er voor een groot deel mede van afhankelijk. Vandaar dat het CDA ingenomen is met dit rapport. De vele voorstellen gaan gedeeltelijk verder dan het door het parlement aangenomen Belastingplan 2001. In de reactie van onze fractie wil ik vooraf verwijzen naar de door onze fractie gemaakte kritische bemerkingen bij de voorstellen. In onze reactie op de voorstellen van de commissie Habbema gaan wij echter uit van de besluitvorming in het parlement. De voorstellen van de commissie hebben voor het overgrote deel betrekking op de beroepsmatige kunst en cultuur. Gezien het onderwerp niet geheel onbegrijpelijk, maar de CDA-fractie wil in haar reactie ook extra aandacht vragen voor de vele tienduizenden amateurmusici en zangers, de kunst en cultuur van de gewone man, de kunst met kleine K of C.
Vrijwilligers en cultuur:
Vrijwilligerswerk is voor onze fractie een aangelegen onderwerp, ook in dit verband. Enkele duizenden muziek- en zanggezelschappen met circa 175000 leden vervullen een belangrijke rol in de actieve en passieve kunstbeleving van de gewone man of vrouw en vormen vaak een brug naar de professionele kunstbeleving. Ieder amateurkorps of koor leeft toe naar de jaarlijkse uitvoeringen, vaak met voornamelijk publiek uit eigen omgeving. Een amateursolist speelt of zingt daarbij soms tegen geringe vergoeding een korte solo. Ook in kerkelijke vieringen gebeurt dat vaak. Voor de vergoeding van bij voorbeeld 50 of 100 gulden moet de voor amateurverenigingen ingewikkelde artiestenregeling, inclusief administratieve handelingen en kosten, gehanteerd worden. Dat wordt dan weer gecontroleerd door de belastingdienst. Het is mij gebleken, dat dit voor vele amateur-penningmeesters een probleem vormt. Vandaar ons voorstel: Handel bij dit soort gezelschappen enigszins analoog aan de bestaande vrijwilligersregeling. Geef ieder koor of korps de mogelijkheid een bepaald minimaal bedrag als algemene kosten op te voeren, een bedrag dat verder niet aan controle onderhevig is. Ik denk aan een bedrag vergelijkbaar met de op dit moment maximaal f 1470 gulden welke iedere vrijwilliger vrij als kostenvergoeding mag ontvangen. Liever uiteraard voor al die verenigingspenningmeesters een iets hoger bedrag. In de sector wordt een f 2000 à f 3000 bepleit. De perceptiekosten van de belastingdienst zijn voor dit geringe bedrag waarschijnlijk hoger dan de jaarlijkse geringe opbrengst. De amateurkunst zal erdoor gestimuleerd worden, de belastingdienst derft niet of nauwelijks middelen, penningmeesters hebben heel wat minder problemen en creatieve oplossingen worden voorkomen. Uiteraard duid ik niet op vergoedingen voor dirigenten of van, wat uiteraard ook voorkomt, professionele solisten. Het geringe jaarlijkse vrijbedrag staat daar overigens al borg voor.
Artiestenregeling overige:
De CDA-fractie onderschrijft de wenselijkheid van het hanteren van een ruimer kostenbegrip, zonder de IB-beperkingen, zoals in de sport gebruikelijk. Voorts heeft de CDA-fractie vraagtekens bij het tarief voor binnenlandseartiesten, de belaste naturaverstrekkingen en de kostenvergoedingen. Standpunt Stss? Tenslotte het vooraf om goedkeuring van begrote kosten verzoeken door individuele leden van een gezelschap. Kan dat niet zoals tot heden per gezelschap geschieden? Fondsenwervende activiteiten vrijwilligers: De CDA-fractie onderschrijft het voorstel het vrijbedrag van fl 50.000 op te trekken naar het niveau van de sport, nl fl 70.000.

Grootschalige gratis evenementen:
De CDA-fractie deelt de talrijke zorgen en bezwaren die tegen de nieuwe regeling naar voren gebracht zijn. Alleen erkenning van het ondernemerschap onder de genoemde stringente voorwaarden betekent een groot vraagteken zetten bij de mogelijkheid tot organisatie van dit soort massale culturele manifestaties. Ze hebben een belangrijke functie in de openbare ruimte. De relatie met de noodzaak van met BTW belaste sponsorbijdragen tot 70% van de kosten is ook nogal vreemd. Met name overheidssubsidies worden niet met BTW belast. Kortom voorstel: heroverwegen.
Kenniscentrum cultuur bij belastingdienst:
De noodzaak van eenduidige omschrijving van de begrippen culturele instelling en kunstvoorwerpen is duidelijk. De CDA-fractie ondersteunt dan ook het voorstel tot instelling van een kenniscentrum cultuur. Vennootschapsbelasting:

De CDA-fractie onderschrijft, dat een batig jaarsaldo niet altijd betekent winst maken. Reservering voor dure producties in de nabije toekemst moet mogelijk zijn. Het pleidooi om de vierjaarlijkse subsidieperiode te koppelen aan de beoordeling van het begrip winst is redelijk. Mening van de staatssecretaris?

Het idee om culturele beleggingen, zoals aandelen of winstbewijzen fiscaal gelijk te schakelen met groene beleggingen lijkt aantrekkelijk. Wat vindt de stss hiervan?

Aanpassen successie-en schenkingsrecht voor culturele instellingen is aantrekkelijk. Wat vindt de stss van tariefverlaging en optrekken van het vrijbedrag to bij voorbeeld f 50.000 of hoger? Bevordering kunstbezit:
In het rapport wordt een terecht pleidooi gehouden voor de bevordering van kunstbezit. Enkele maatregelen worden bepleit. Op de eerste plaats de constructie dat eigenaren of erfgenamen slechts het vruchtgebruik van voorwerpen genieten en de staat eigenaar wordt, met alle financiele consequenties, zoals onderhoud en verzekeringspremies voor de staat. Ook het pleidooi om kunstvoorwerpen vrij te stellen van vermogensrendementsheffing in box 3. Reactie?
Kunstenaars/artiesten:

Het pleidooi voor flexibeler mogelijkheden van pensionering in verband met sterk wisselende inkomsten van kunstenaars en de onzekere carriere is terecht. Ziet de stss hier mogelijkheden?

De mogelijkheid in het buitenland om kunstwerken in het atelier op nihil te waarderen, de productiekosten aftrekbaar te maken, en pas te taxeren bij stoppen met werken lijkt aantrekkelijk. Standpunt regering?,/LI>

Toepassing van het verlaagde BTW tarief voor schrijvers, componisten en artiesten. Standpunt Stss?

De brancheorganisatie voor balletscholen heeft verzocht, nu dans in het onderwijs als verplicht is ingevoerd, het dansonderwijs, zoals bij muziekonderwijs, van BTW vrij te stellen. De CDA-fractie vindt dat een sympathieke gedachte. Standpunt Stss?

Omschrijving begrip kunstenaarschap: De commissie wil de huidige omschrijving van het begrip handhaven, in tegenstelling tot de Raad van State die omschrijving in een aparte wet wil. De CDA-fractie wil verwijzen naar de interessante en indringende discussie over de harmonisatie van het zelfstandigenbegrip met de stss van Financien en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Geldt de daar afgesproken procedure ook voor de hier bedoelde kunstenaars?

Kostenbegrip buitenlandse artiesten: De commissie stelt voor het maximumpercentage van kosten van 25% van de productiekosten, mits duidelijk aangetoond, te verhogen. Ziet de stss hiertoe mogelijkheden?

De commissie dringt aan op internationaal overleg en inzet om de positie van (Nederlandse en buitenlandse) kunstenaars te versterken. De CDA-fractie is geinteresseerd in de de fiscale en algemeen financiele positie van de Nederlandse kunstenaar en de Nederlandse kunst en cultuur ten opzichte van het buitenland. Kunnen de staatssecretarissen daar meer over zeggen?

Afrondend: Het rapport bevat vele voorstellen welke om kommentaar vragen van de regering. De CDA-fractie dringt aan op een schriftelijke reactie. Waarna nader overleg met de kamer wenselijk is. Daarnaast vraagt de CDA-fractie aandacht voor haar voorstel om een mogelijkheid te scheppen voor amateur-muziekverenigingen om een beperkt bedrag aan algemene kosten op te voeren om zo het functioneren van amateur-muziekverenigingen en de amateur-bestuursleden te vergemakkelijken. Hier bestaat grote behoefte aan, zo is ons gebleken.

Kamerlid: Theo Stroeken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...