Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BOVAG-RAI aan minister Netelenbos n.a.v. Buitenhof

Datum nieuwsfeit: 09-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
BOVAGBron: Persberichten
Datum: 9-11-2000Brief BOVAG-RAI aan minister Netelenbos

Aan de Minister van Verkeer & Waterstaat
Mevrouw T. Netelenbos-Koomen
Postbus 20901
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Bunnik, 9 november 2000
Betreft:programma Buitenhof

Geachte mevrouw Netelenbos,
Met interesse volgden wij afgelopen zondag het programma Buitenhof van de VPRO. In dit programma werd u geïnterviewd over de bewegwijzeringstaken van de ANWB.
Verbaasd waren wij dat u aankondigde in dat verband ook de informatieverstrekking uit het kentekenregister aan de branche (u noemde in dat verband RAI en BOVAG) ter discussie te willen stellen. Over dit voornemen heeft u tot dusver nimmer met de branche overleg gevoerd. Als aanleiding noemde u een verzoek van een andere organisatie uit de markt die deze gegevens ook wilde hebben. U stelde, door dit verzoek nogal in verlegenheid te zijn gebracht. Uw uitingen over de branche moet op de kijkers zijn overgekomen als een situatie die vanuit het verleden min of meer illegaal zo is gegroeid en die eigenlijk niet meer door de beugel kan. De uitdrukkingen vriendjespolitiek en handen op een buik hebben dat ongetwijfeld ook nog eens geaccentueerd. Met deze uitspraken heeft u niet alleen de branche maar ook uzelf tekort gedaan.

De informatie- en communicatierelatie tussen de overheid en de voertuigbranche is inderdaad vanaf de zestiger jaren tot 1994 in de praktijk gegroeid. In het kader van de nieuwe Wegenverkeerswet heeft uw voorganger echter deze gegroeide situatie zorgvuldig juridisch en politiek laten toetsen waarna verankering in de wet en aanvullende regelgeving heeft plaatsgevonden. In nauwe samenwerking met de Registratiekamer heeft de branche privacycodes opgesteld die door de RDW zijn gefiatteerd. De in alle opzichten succesvolle en vooral zorgvuldig opgezette publiek-private samenwerking is daarna verder uitgebouwd en, voor wat de uitvoering betreft, in 1997 vastgelegd in een convenant tussen de uitvoerende diensten van Verkeer en Waterstaat en de branche te weten RDW en de Stichting RDC. Het toezicht en controle op het zorgvuldig gebruik van de data is een taak van de in de wet genoemde Stichting RDC waarin naast alle voertuigbranche organisaties, namens u, ook de RDW als adviseur zitting heeft. Als voorbeeld van de samenwerking noemen wij u de jaarlijkse oproep aan ruim 5 miljoen autobezitters voor de APK-keuring die de branche, op verzoek van de overheid, al sinds 1984 verzorgt en ook betaalt. Een recentelijk gehouden consumentenonderzoek heeft aangetoond dat ruim 95% van de autobezitters deze service bijzonder op prijs stelt. Bij brief van 9 februari 1999 met kenmerk DGP/VV/920238 heeft u, in het kader van het onderzoek Markt en Overheid, aan de Minister van Economische Zaken gemeld dat u, na uitvoerig onderzoek, geen aanleiding ziet om in de situatie, met betrekking tot verstrekking van gegevens aan de branche, verandering te brengen. Wij vermoeden dat uw uitspraken van afgelopen zondag verband houden met het verzoek van Stidenda van begin dit jaar. (Een organisatie die wij overigens geenszins representatief achten als belangenbehartiger voor onze branche). Helaas hebben wij tot uw uitlatingen via de media geen kennis mogen nemen van uw bedenkingen met betrekking tot de informatieverstrekking uit het kentekenregister. Een, op ons verzoek, gepland gesprek op 2 november jl. met de Directeur Generaal Personenvervoer over Stidenda werd op het laatste moment door hem afgezegd.
Wanneer u nu in genoemd tv-programma stelt dat u in dit soort situaties in nauwe samenwerking met uw contractpartners de knelpunten wilt analyseren die mogelijk door voortschrijdend inzicht zijn ontstaan en samen naar oplossingen wilt zoeken dan zijn wij het daar volkomen mee eens.
Derhalve willen wij graag op korte termijn over het hierboven geschetste met u van gedachten wisselen, waarbij wij u willen voorstellen om in een gemeenschappelijk onafhankelijk onderzoek de gehele informatierelatie tussen voertuigbranche en overheid, met alle aspecten daaraan verbonden, in kaart te laten brengen. In dat verband kan dan ook het vigerende convenant tussen RDW en RDC worden meegenomen.
Gaarne vernemen wij van u,

Hoogachtend,
namens het bestuur van de
Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit
drs. J.G.S.M. Burgman
secretarisreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie