Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inflatie loopt in oktober verder op

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB00-254
10 november 2000 Inflatie loopt in oktober verder op 10.30 uur

De inflatie is in oktober uitgekomen op 3,1 procent. Dit is het hoogste cijfer sinds 1992. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Vooral de prijzen van elektriciteit, gas en autobrandstoffen lagen hoger dan een jaar eerder. Indien deze producten buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de inflatie 1,8 procent. De stijging van de inflatie in de loop van het jaar betreft zowel energie als de overige artikelen.

Hoogste inflatie sinds 1992 In oktober komt de inflatie, gemeten ten opzichte van oktober 1999, uit op 3,1 procent. In september 2000 was dit nog 2,9 procent. Een inflatiecijfer boven 3 procent is in Nederland sinds 1992 niet meer voorgekomen.
De belangrijkste bijdrage aan de inflatie komt van energieproducten. Gas, elektriciteit en autobrandstoffen zijn in oktober ongeveer 18 procent duurder dan een jaar eerder. Hierdoor dragen gas en elektriciteit voor ongeveer 0,8 procentpunt bij aan de inflatie en autobrandstoffen voor 0,6 procentpunt. Andere goederen en diensten zorgen voor ongeveer 1,8 procentpunt inflatie. Sinds januari van dit jaar loopt de inflatie langzaam maar zeker op. De stijging van de inflatie in de loop van het jaar betreft zowel de bijdrage van energie als van de overige artikelen. De bijdrage van energie aan de inflatie steeg van 0,8 procentpunt in januari tot 1,4 procentpunt in oktober. De bijdrage van overige goederen en diensten aan de inflatie is vanaf januari opgelopen van 1,0 naar 1,8 procentpunt.

 
CBS-Persdienst        Prijzen in oktober 0,3 procent gestegen 
Postbus 4000 
2270 JM Voorburg Tussen september en oktober 2000 zijn de consumentenprijzen met tel. (070) 337 58 16 gemiddeld 0,3 procent gestegen. Over een vrij breed front gingen de fax (070) 337 59 71 prijzen iets omhoog. In de artikelgroep voedingsmiddelen en E-mail:
(persdienst@cbs.nl) alcoholvrije dranken werden veel artikelen licht in prijs verhoogd. Uitzonderingen zijn verse groenten en aardappelen, die gemiddeld 6 procent duurder werden, en fruit, dat goedkoper werd. Het CBS Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken werden deze maand is een dienst van gemiddeld 0,8 procent duurder. het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB00-254 pagina 1 van 8
Ook in andere artikelgroepen werden betrekkelijk veel lichte prijsstijgingen gemeten, zonder echte uitschieters. Elektriciteit werd iets duurder door aanpassing van de brandstoftoeslag. Benzine was in oktober gemiddeld iets minder duur dan in september, maar dieselolie en LPG gingen in oktober nog iets in prijs omhoog. Ook schoenen werden duurder.

Afgeleide consumentenprijsindex
De afgeleide index voor werknemersgezinnen met een laag inkomen van oktober 2000 is 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Deze index wordt vaak gebruikt voor het aanpassen van overheidstarieven, CAO's en andere contracten. Ook deze index kent een oplopende tendens.

Geharmoniseerde consumentenprijsindex
Het CBS stelt niet alleen de nationale consumentenprijsindex samen, maar ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex voor Nederland. Deze index maakt deel uit van het inflatiecijfer van de Eurozone dat een officieel richtsnoer vormt voor het monetair beleid van de Europese Centrale Bank.
In oktober is de inflatie in Nederland volgens de Europese maatstaf opgelopen tot 3,2 procent. In september was dat in Nederland 2,9 procent. De gemiddelde inflatie in de Eurozone was in september 2,8 procent. De inflatie in Nederland lag toen dus rond het gemiddelde van de Eurozone.
De uitkomsten over oktober voor de Eurozone en voor alle landen van de Europese Unie zullen op 17 november door Eurostat worden gepubliceerd.

Technische toelichting
De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar.
De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten, zoals dit in 1995 gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Zie hiervoor ook de persmededeling 'Geharmoniseerde Index van Consumentenprijzen' van 7 maart 1997.

CBS Persbericht PB00-254 pagina 2 van 8
De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (EURO-11, CPIMU) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de 11 landen die met ingang van 1 januari 1999 deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, ofwel de Eurozone. De EURO-15 geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van de 15 lidstaten van de Europese Unie. Het belangrijkste verschil tussen de geharmoniseerde index en de nationale consumentenprijsindex betreft de consumptiepakketten waarop zij betrekking hebben. Wonen in een eigen huis (huurwaarde), consumptiegebonden belastingen (onroerendezaakbelasting, motor- rijtuigenbelasting e.d.), uitgaven in het buitenland en contributies aan sportverenigingen, maatschappelijke organisaties e.d. worden bijvoorbeeld wel meegenomen in de nationale index, maar niet in de geharmoniseerde. Anderzijds is bij de geharmoniseerde index een groter deel van de kosten van de gezondheidszorg inbegrepen dan in de nationale index.
Een ander verschil tussen beide indices is dat in de nationale index de prijsstijgingen van de particuliere consumptie van Nederlanders in het buitenland wordt meegenomen. Daarentegen weegt in de geharmoniseerde index de particuliere consumptie van buitenlanders in Nederland mee.
Met ingang van januari 2000 is de dekking van de geharmoniseerde index uitgebreid. Meer informatie hierover is opgenomen in het persbericht van 11 februari 2000.
In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd.
De consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen met een laag inkomen is gebaseerd op het pakket goederen en diensten dat in 1995 werd aangeschaft door werknemergezinnen met een bruto gezinsinkomen beneden de mediaan van de inkomensverdeling van de werknemersgezinnen. De afgeleide reeks voor werknemersgezinnen met een laag inkomen wordt op dit moment vaak gebruikt voor het aanpassen van overheidstarieven, CAO's en andere contracten.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie