Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Positie klokkenluider nog niet gewaarborgd

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ERNST AND YOUNG

Positie 'klokkenluider' vaak nog niet gewaarborgd

ONDERZOEK NAAR .COMPLIANCE. BIJ FINANCI.LE INSTELLINGEN

POSITIE KLOKKENLUIDER NOG NIET GEWAARBORGD

Het overgrote deel van de financiële instellingen in Nederland beschikt (nog) niet over heldere procedures rond het omgaan met medewerkers die misstanden melden. De positie van deze zogeheten 'klokkenluiders' is dan ook niet gewaarborgd. Dat blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young Forensic Services. Drieënzestig procent van de ondervraagde financiële instellingen heeft zelfs geen vertrouwenspersoon aangesteld. Deze resultaten zijn des te opvallender omdat over het geheel genomen de financiële instellingen op het gebied van 'compliance' . het geheel aan maatregelen en voorschriften rond integriteitsnormen . behoorlijke vooruitgang hebben geboekt. Het onderzoek naar compliance bij financiële instellingen is gepresenteerd tijdens een symposium van de Stichting Moret Fonds.

Vijfennegentig procent van de financiële instellingen in Nederland heeft een compliance officer aangesteld. Driekwart van de compliance officers vervult deze functie in deeltijd. De compliance officers hebben als primaire taak om toe te zien op de naleving van regels met betrekking tot de handel met voorkennis. Daarnaast krijgt de compliance officer in toenemende mate een rol bij het toetsen van de integriteit van bestuurders en (mede)beleidsbepalers, teneinde daarmee belangenverstrengelingen te voorkomen en preventief op te treden tegen fraude en witwassen.

Gedragscode
Alle financiële instelling hebben een interne gedragscode opgesteld. Achtentachtig procent van de financiële instellingen heeft procedures opgesteld voor het melden van niet-integer handelen, zoals fraude, witwassen en/of handelen met voorkennis. In ruim de helft van de financiële instellingen worden deze meldingen gedaan aan de compliance officer, elders vinden deze meldingen plaats bij lijnchefs, het management of de veiligheidsafdeling.

Klokkenluider
De witte plek in het compliance beleid van de financiële instellingen lijkt vooral te zitten rond de zogeheten 'klokkenluiders': medewerkers die melding maken van misstanden binnen de eigen organisatie. Vijfentachtig procent van de instellingen beschikt niet over procedures voor het omgaan met klokkenluiders of whistleblowers en drieënzestig procent heeft geen vertrouwensfunctionaris aangesteld.

Interne controle
De interne controle binnen financiële instellingen krijgt meer en meer gestalte door de invoering van het 'vier-ogen-principe' dat in maar liefst negen van de tien organisaties bestaat. Ook de invoering van Chinese Walls (26%) en de scheiding van front- en back office (24%) werden vaak genoemd. Gevraagd naar de financiële producten met een meer dan gemiddeld integriteitrisico noemden de financiële instellingen: de optie- en derivatenhandel, warrants, corporate finance en de opkomst van vormen van e-commerce.

Toekomst
Alle respondenten verwachten dat compliancefunctie in de komende vijf jaar belangrijker zal worden. Met name voorziet men dat de compliancefunctie in de toekomst meer zal worden geïntegreerd in de verschillende bedrijfsprocessen. De compliance officer zal een grotere invloed krijgen op (voorgenomen) beleidsbeslissingen en op verschillende onderdelen van het primaire bank- en verzekeringsproces. Van groot belang hierbij is de noodzaak van een toenemende professionalisering van de compliance functie alsmede de waarborging van de onafhankelijkheid van deze functionaris. Hoe financiële instellingen omgaan met integriteit, zal volgens de ondervraagden ook steeds meer voor belanghebbende partijen en de buitenwacht te zien zijn door opname van informatie rond dit gebied in bijvoorbeeld de jaarverslagen.

Stichting Moret Fonds
De resultaten van het onderzoek van Ernst & Young Forensic Services zijn gepresenteerd tijdens een symposium over compliance in financiële instellingen van de Stichting Moret Fonds. De Stichting Moret Fonds - een initiatief van Ernst & Young - heeft als doelstelling de beoefening van de financieel-economische wetenschap in het algemeen en de accountancy, belasting- en organisatiewetenschappen in het bijzonder te stimuleren.

Einde bericht

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie