Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Pieter van Vollenhoven voor oprichting Transportpolitie

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor de Transportveiligheid
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor de Transportveiligheid

RAAD VOOR DE TRANSPORTVEILIGHEID

Mr. Pieter van Vollenhoven voor oprichting van Transportpoliti

EMBARGO TOT 10 NOVEMBER

PERSBERICHT

Mr. Pieter Van Vollenhoven pleit voor oprichting van Transportpolitie

Den Haag, 10 november 2000

De Voorzitter van de Raad voor de Transportveiligheid, mr. Pieter van Vollenhoven, heeft tijdens een congres in Amsterdam van verkeerspolitiediensten uit Europa op 10 november gepleit voor de instelling van een Transportpolitie als afzonderlijk specialisme binnen de politie. Hiermee wordt naar het oordeel van de heer van Vollenhoven bereikt, dat de politie weer een gezaghebbende stem krijgt op het gebied van de transportveiligheid, zoals dat vroeger ook het geval was bij de verkeersveiligheid.
De heer van Vollenhoven - oud-voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid - stelde in zijn rede tot de deelnemers aan TISPOL, het Europese Verkeerspolitie Netwerk, dat de belangstelling van de politie in de jaren zeventig is verschoven van verkeersveiligheid naar criminaliteitsbestrijding. Verkeersveiligheid werd vanaf die periode geen kerntaak meer. De enorme groei van het wegverkeer hield geen gelijke tred met de uitbreiding van de mankracht bij de politie, waardoor bestaande en nieuw opgerichte particuliere verkeersveiligheidsorganisaties de rol en sommige taken van de politie gingen overnemen. Bij verschillende politiekorpsen werd het verkeersspecialisme- de bestaande verkeersdiensten- afgebouwd. .Dat gebeurde tot verdriet van veel politiemensen. De politieman werd generalist., aldus de heer van Vollenhoven.

Het resultaat van deze veranderingen is naar zijn oordeel geweest, dat bij de huidige verkeershandhaving het accent duidelijk is komen te liggen bij een cameragericht verkeershandhavingsbeleid. Van alle processen-verbaal in het verkeer loopt 85% via de camera. Een dergelijk handhavingsbeleid lijkt eerder op een incassobeleid van de overheid dan op een evenwichtige verkeershandhaving. .Soms word je immers voor kleine snelheidsovertredingen beboet, terwijl met dit systeem andere, gevaarlijke verkeersovertredingen onbestraft blijven..

Gelet op het gegeven, dat de politie nog altijd beschikt over een luchtvaartpolitie, politie te water, spoorwegpolitie en verschillende verkeersdiensten, stelt de heer van Vollenhoven deze krachten te bundelen en te komen tot een landelijke Transportpolitie met regionale afdelingen.
Met deze bundeling van krachten zou de verkeershandhaving weer een eigen gezicht kunnen krijgen, zowel binnen de politie als daarbuiten. Met de oprichting van een Transportpolitie zou tevens bewerkstelligd kunnen worden, dat (o.a.) de verkeershandhaving weer gaat behoren tot de kerntaken van de politie.

Naar het oordeel van de heer van Vollenhoven vraagt het Europese wegennet om een evenwichtig handhavingsbeleid, dat breder en genuanceerder moet zijn dan het huidige camerabeleid.


EINDE PERSBERICHT

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het hoofd voorlichting van de RvTV, de heer H. Lichtenveldt, telefoon 070 .3337000, of 071 .5135067 of 06 - 51080871.

10 nov 00 10:00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie