Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Amersfoort en Utrecht gaan voor nieuwe aanpak jeugdbeleid

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
10 november 2000

Gedeputeerde Kamp: "Provinciale jeugdzorg en lokaal jeugdbeleid hebben elkaar nodig"
Succesvolle conferentie afgesloten met tekenen van convenanten

De werkconferentie Jeugdbeleid en Jeugdzorg in Samenhang, die de provincie op 9 november heeft gehouden, heeft concreet resultaat opgeleverd op het gebied van samenwerking. Op de conferentie hebben de gemeenten Amersfoort en Utrecht ieder een convenant afgesloten met de provincie. In de convenanten zijn afspraken vastgelegd die moeten resulteren in meer helderheid over het schemergebied tussen jeugdbeleid en de jeugdzorg. Het preventief jeugdbeleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de jeugdzorg behoort tot verantwoordelijkheid van de provincie. Meer samenwerking tussen ondermeer Bureau Jeugdzorg en het maatschappelijk werk maken dat de overgang tussen jeugdwelzijnswerk en jeugdhulpverlening vloeiend verloopt. De uitkomst van de conferentie is dat alle gemeenten en de provincie gezamenlijk willen blijven optrekken om die aansluiting tussen jeugdbeleid en jeugdzorg te realiseren. Hiertoe hebben meerdere gemeenten aangegeven in de loop van 2001 met de provincie convenanten te willen afsluiten.

De insteek van de provincie is dat een cliënt naadloos moet kunnen overgaan van de gemeentelijke zorg naar de provinciale zorg. De cliënt moet niets merken van de overgang. Om dit te bereiken wil de provincie met Bureau Jeugdzorg dichterbij de gemeenten komen te staan. "Samenhang is nodig in het belang van het realiseren van een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen en voor jeugdigen in aanvulling op de verantwoordelijkheden van ouders en opvoeders", aldus gedeputeerde Jeugdzorg mevr. mr. J.G.J. Kamp.

Op de conferentie zijn de uitkomsten van de quick-scans gepresenteerd, die in opdracht van de provincie in alle gemeenten zijn uitgevoerd. Zij geven een uitgebreid beeld van de stand van zaken wat betreft de samenhang tussen lokaal jeugdbeleid en de jeugdzorg. Hiermee is de uitgangssituatie voor verbeteringen in kaart gebracht.
Op basis van de resultaten van de scans en gesprekken met instellingen en gemeenten, heeft de provincie een werkplan opgesteld voor de periode 2001-2002. In het werkplan wordt een beeld geschetst van de wijze waarop de samenhang tussen jeugdzorg en jeugdbeleid in de toekomst vorm kan krijgen. Een voorstel in die richting is het vastleggen van afspraken tussen gemeenten afzonderlijk en de provincie in een convenant. De gemeenten Utrecht en Amersfoort bijten het spits af. Het is de bedoeling dat de andere 33 gemeenten spoedig zullen volgen.

In de komende jaren zullen extra middelen beschikbaar komen voor de jeugdzorg. Daarmee zal de rol die de jeugdzorg speelt intensiever kunnen worden. De extra middelen kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Deze situatie maakt het noodzakelijk om op korte termijn te werken aan een verbeterde samenhang tussen lokaal jeugdbeleid en jeugdzorg.

(Voor informatie: annelies.slabbertje@provincie-utrecht.nl, 030 - 258 37 21)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie