Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Zwijndrecht willen voorkeursrecht voor locatie Walburg

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Voorkeursrecht locatie Walburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht maken bekend dat zij op 7 november 2000, op grond van het bepaalde in artikel 2 en 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten, hebben besloten de raad van de gemeente Zwijndrecht voor te stellen om op grond van de artikelen 2 en 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten gronden aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.

Om te voldoen aan artikel 4 van de Wet voorkeursrecht gemeenten maken zij bekend dat met ingang van 9 november 2000 voor een ieder kosteloos ter inzage ligt op het infocentrum van de gemeente Zwijndrecht, Burgemeester de Bruïnelaan 45, en, gedurende de openingstijden, bij de Verenigde Openbare Bibliotheken, Anjerstraat 79 en Norderstedtplein 8 ; het besluit van Burgemeester en wethouders, het conceptvoorstel en conceptbesluit aan de gemeenteraad met bijbehorende bescheiden tot het vestigen van het voorkeursrecht voor gronden in de locatie Walburg.

Dit voorstel bestaat uit twee kadastrale tekeningen met daarop aangegeven de onroerende zaken waarop een voorkeursrecht wordt gevestigd, een lijst van kadastrale nummers van de aangewezen onroerende zaken met vermelding van grootte en eigenaars en beperkt gerechtigden. Het voorkeursrecht op de betreffende percelen treedt daags na publicatie in de Staatscourant in werking. De eigenaren en beperkt zakelijk gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bericht.

Zienswijze
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet Bestuursrecht kunnen tot en met 30 november 2000 schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht bij

Gemeenteraad
p/a Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient u binnen de genoemde termijn contact op te nemen met

mevrouw mr. J.M.W.H.Hermans-Leloux
doorkiesnummernummer (078) 620 66 24

Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 9 van de Wet voorkeursrecht gemeenten wordt het voorstel aangemerkt als een besluit, zodat daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep openstaat. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken na publicatie in de Staatscourant waarin de nederlegging bij de gemeente ter inzage bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:


*

de naam en adres van de indiener;

*

de dagtekening

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
*

de gronden van bezwaar.

Indien belanghebbende bezwaar heeft ingediend kan hij/zij tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Dordrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht,

De secretaris, De burgemeester,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie