Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van Algemene Zaken voor groter aanbod kansspelen

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad
10 november 2000

VERRUIMING AANBOD KANSSPELEN, BELEIDSDOELSTELLINGEN ONGEWIJZIGD

De ministerraad heeft ingestemd met het standpunt van de staatssecretaris Cohen van Justitie over het MDW-rapport `Nieuwe ronden, nieuwe kansen' over de Wet op de kansspelen. Het kabinet houdt onverminderd vast aan drie beleidsdoelstellingen van het kansspelenbeleid: tegengaan gokverslaving, bescherming van de consument en bestrijding van de criminaliteit. Verder blijft de verplichte afdracht aan goede doelen door de loterijen gehandhaafd. Wel zal er sprake zijn van een verruiming van het aantal vergunninghouders van loterijen en wordt het voor vergunninghouders mogelijk kansspelen aan te bieden via internet. Er komt een onderzoek naar de behoefte aan casinospelen en de mogelijke effecten van een uitbreiding op het aantal illegale casino's en de gokverslaving. De voorgestelde maatregelen zullen gepaard gaan met een sterkere handhaving van de Wet op de kansspelen en een sterker toezicht op de huidige en toekomstige vergunninghouders. Met de intensivering van de handhaving en het toezicht is 7 miljoen gulden gemoeid.

Standpunt kabinet
Het kabinet onderschrijft de visie van de werkgroep om het kansspelenbeleid aan te laten sluiten bij het huidige tijdsbeeld. Aangezien de effecten van de, soms vergaande, voorstellen van de werkgroep niet goed kunnen worden overzien, kiest het kabinet echter voor een meer behoedzame benadering. Uitgangspunt hierbij zijn de beleidsdoelstellingen, die moeten resulteren in het in goede banen leiden van kansspelen. Het aantal vergunninghouders voor loterijen wordt daarom in eerste instantie uitgebreid van drie naar zes, waarbij aan het beginsel van verplichte afdracht aan goede doelen zal worden vastgehouden. Het kabinet geeft tevens aan dat de opbrengstverdeling transparant moet zijn, waardoor duidelijk wordt wie waarom wat (niet) ontvangt en hoe dat wordt besteed. Certificering van goede doelen kan hieraan een bijdrage leveren.

Om tot een gefundeerd besluit over het aantal toekomstige casino's te komen, zal een onderzoek worden gestart naar de behoefte aan casinospelen, waarbij tevens de effecten van een eventuele uitbreiding op het illegale aanbod en de gokverslaving in kaart worden gebracht. Als er sprake is van een behoefte aan uitbreiding, zal het onderzoek ook ingaan op de wijze waarop deze zal kunnen worden gerealiseerd.

De exploitanten van landelijke kansspelen krijgen op korte termijn de mogelijkheid om kansspelen aan te bieden via het internet. Voor Holland Casino, de SENS en de speelautomatenexploitanten zal voorlopig de verplichting gelden dat zij een deel van de opbrengst hiervan afdragen aan goede doelen. Eveneens zullen bij de exploitatie van kansspelen op het internet voorwaarden worden gesteld die gokverslaving, moeten tegengaan, bijvoorbeeld door het inzetten van diagnose- en signaleringsinstrumenten en een on-line verbinding met hulpverleningsinstanties. Het kabinet wil met de voorgestelde verruiming van het aanbod de wind uit de zeilen nemen van de illegale aanbieders. Verder wordt het in de toekomst, gelet op het geringe risico op gokverslaving, toegestaan om gratis kansspelen te organiseren tegen de gebruikelijke communicatiekosten, zoals een postzegel of gelimiteerde telefoonkosten. Hierbij is zelfregulering door de branche een geschikt instrument om deze kansspelen op een legale en verantwoorde wijze als promotiemiddel te gebruiken.
Toezicht en handhaving
Voor een succesvol kansspelenbeleid, met name het tegengaan van gokverslaving en de bescherming van de consument, is intensiever toezicht op de naleving van de regelgeving en handhaving van de verboden van groot belang. Er zal een nieuw orgaan worden ingericht dat zowel operationeel toezicht houdt op de verschillende vergunninghouders als adviezen geeft aan vergunningverleners. Het operationeel toezicht omvat de controle van de financiële administratie, de controle op de afdracht aan beneficianten, toezicht op speltechnische procedures, controle op naleving van de vergunningvoorwaarden en verslaglegging aan publiek en bestuur.

De verruiming van het kansspelenbeleid zal dan ook gepaard gaan met een intensivering van de handhaving. De introductie van bestuurlijke boeten zal hiervoor mogelijkheden kunnen bieden. Daarnaast zal de specifieke kennis vereist voor de handhaving van de Wet op de kansspelen worden gebundeld in een expertisecentrum. Met de versterking van strafrechtelijke handhaving is naar schatting 3 miljoen gulden gemoeid. De kosten voor het nieuwe toezichthoudend orgaan, circa 4 miljoen gulden, zullen worden gefinancierd uit de opbrengsten c.q. inkomsten van de vergunninghouders.

Het kabinet verwacht dat, mede gegeven de vereiste wetswijzigingen, de invoering van de voorstellen ongeveer twee jaar in beslag nemen. Een interdepartementale werkgroep, geleid vanuit het ministerie van Justitie, zal deze taak op zich nemen. Om de effecten van de beleidswijzigingen en de ontwikkelingen op de kansspelenmarkt te volgen zal een monitoringsonderzoek worden gestart. De uitkomsten van dit onderzoek dienen als leidraad voor het te voeren beleid op de langere termijn. In de toekomst zullen alle verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot het beleid en de uitvoering van kansspelen ondergebracht worden bij het ministerie van Justitie.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het rapport van de MDW-werkgroep en het kabinetsstandpunt worden aangeboden aan de Tweede Kamer

RVD, 10.11.2000
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie