Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Definitieve uitspraak op herzieningsverzoek Kampen-Midden

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Waterschap Groot Salland
Zoek soortgelijke berichten
Waterschap Groot Salland

Zwolle, 10 november 2000

Definitieve uitspraak op herzieningsverzoek Kampen-Midden

De Raad van State heeft op 6 november het verzoek om herziening van de uitspraak van dit rechtscollege van april 1999 afgewezen. Het verzoek was gedaan door eigenaren c.q. bewoners van een zestal panden aan de waterkering Kampen-Midden. In de uitspraak van april 1999 zijn alle beroepen tegen het verbeteringsplan ongegrond verklaard. Motivatie herzieningsverzoek
Samengevat komt de motivatie van het herzieningsverzoek er op neer dat verzoekers van mening zijn dat de kosten van de verbetering van de waterkering aanzienlijk hoger zijn dan waar rekening mee is gehouden bij de vaststelling en goedkeuring van het verbeteringsplan en bij de beslissing op de beroepen.
Ook hadden verzoekers om een voorlopige voorziening gevraagd bij de Raad van State. Zij wilden daarmee voorkomen dat er verder uitvoering wordt gegeven aan de verbeteringswerken, voordat beslist zou zijn op het herzieningsverzoek. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dat verzoek reeds op 4 augustus 2000 afgewezen.

Motivatie afwijzing
De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft nu het verzoek om herziening afgewezen. De motivatie daarvoor is als volgt.
Hogere kosten na de uitspraak van april 1999, zijn geen reden voor herziening. Daarmee wordt niet voldaan aan de wettelijk eis dat de feiten of omstandigheden plaatsgevonden moeten hebben vóór de uitspraak.
Niet alleen het kostenaspect, maar ook het veiligheidsaspect is van belang geweest voor het besluit van Gedeputeerde Staten en voor het oordeel van de Afdeling over dit besluit. Op het moment dat Gedeputeerde Staten hun beslissing namen over de goedkeuring van het versterkingsplan, verkeerde de variant van de beweegbare kering nog in een experimenteel stadium.


--- einde persbericht ---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie