Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voortgangsrapportage ontwikkelingssamenwerking Indonesië

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=403729Aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Azië en Oceanië Afdeling Zuidoost-Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 10 november 2000 Auteur H.J. Kouwen

Kenmerk DAO-1021/00 Telefoon 070-348 6394

Blad /6 Fax 070-348 5323

Bijlage(n) E-mail (jetty.kouwen@minbuza.nl)

Betreft Financiële voortgangsrapportage ontwikkelingssamenwerking Indonesië

Zeer geachte Voorzitter,

Tijdens het algemeen overleg dat de Minister van Buitenlandse Zaken en ik op 11 oktober jl. met uw Commissie over Indonesië hebben gevoerd heb ik een voortgangsrapportage toegezegd over de besteding van de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking met Indonesië. Ik heb de eer u bijgaand deze rapportage over de bestedingen, gegroepeerd naar de sectoren waarop het Indonesië-programma zich richt, aan te bieden.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Eveline Herfkens

Voortgangsrapportage over de bestedingen in de sectoren Armoedebestrijding, Goed Bestuur en Milieu van het Indonesië-programma

Het dit jaar voor het samenwerkingsprogramma met Indonesië beschikbaar gestelde bedrag van USD 64.300.000 (NLG 154.320.000) zal volledig worden besteed: naar zich laat aanzien zullen de uitgaven in de sectoren Armoedebestrijding en Goed Bestuur in 2000 zelfs hoger zijn en ruim NLG 160.000.000 bedragen. Dat echter de complexiteit van het transitieproces in Indonesië de capaciteit voor de absorptie van hulpfondsen kan beperken, zelfs bij kanalisering via multilaterale kanalen, is gebleken in de sector Milieu. Een reorganisatie van het Indonesische ministerie van Huisvesting en Regionale Ontwikkeling heeft in combinatie met de hervormingen op het terrein van waterbeheer tot vertraging geleid bij de formulering van het Water Resources Management programma van de Wereldbank. Als gevolg hiervan zal de voor eind 2000 voorziene bijdrage aan dit programma dit jaar niet meer kunnen worden gerealiseerd. Deze omstandigheid heeft de mogelijkheid geboden om in 2000 voor de sectoren Armoedebestrijding en Goed Bestuur extra fondsen aan te wenden.

Rapportage in de vorm van een prestatieverantwoording zoals aan de orde gesteld door de werkgroep Van Zijl (TK 26 347, nrs 1 en 2) zal u toegaan na ontvangst van de relevante prestatiemetingen van Wereldbank en UNDP. De verantwoording kunt u naar verwachting in het voorjaar van 2001 tegemoet zien.

Hieronder treft u een naar sector uitgesplitst overzicht van de uitgaven onder het Indonesië-programma per 1 oktober 2000.

Armoedebestrijding

'Scholarships and Grants for Primary and Secondary Education'

Uitvoerder: Wereldbank

Doel: het op peil houden van het aantal leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs én van de kwaliteit van dit onderwijs op het niveau van vóór de financiële crisis.

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 76.655.000

Bestede bijdrage:

NLG 76.655.000

Fellowshipprogramma

Uitvoerder: Netherlands Education Centre Jakarta

Doel: ondersteuning postdoctorale studie Indonesische academici en professionals aan de hand van beurzen

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 3.000.000

Bestede bijdrage:

NLG 2.000.000

'Basic Education Reform'

Uitvoerder: Wereldbank

Doel: formulering van een sectoraal hervormingsprogramma voor het basisonderwijs

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 1.040.000

Bestede bijdrage:

NLG 1.020.000

'Community Recovery Programme'

Uitvoerder: UNDP

Doel: steun aan het toegenomen aantal Indonesiërs onder de armoedegrens, in de vorm van bijdragen aan zelfhulp-initiatieven van kwetsbare groepen

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 22.500.000

Bestede bijdrage:

NLG 19.814.000

'Community Based Income Generating Programme for the South East Moluccas'

Uitvoerder: UNDP

Doel: armoedebestrijding en wederopbouw in de Zuidoostelijke Molukken

(Kei-eilanden)

Gereserveerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 5.250.000

Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het Community Based Income Generating Programme for the South East Moluccas van UNDP NLG 5.000.000 worden bijgedragen.

'Community based Initiatives for Local Development'

Uitvoerder: UNDP

Doel: de ondersteuning van zelfhulp-initiatieven ter verbetering van de levensomstandigheden/huisvesting van de arme stedelijke bevolking

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 12.438.000

Bestede bijdrage:
NLG 4.954.000

'Contraceptive Support for Family Planning'

Uitvoerder: UNFPA

Doel: de instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor gezinsplanning en reproductieve gezondheidszorg

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 18.540.000

Bestede bijdrage:

NLG 11.520.000

Tuberculosebestrijding

Uitvoerder: WHO

Doel: verbetering van de TBC-bestrijding binnen de gezondheidszorg

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 6.500.000

Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het Tuberculosebestrijdings-programma van WHO NLG 5.000.000 worden bijgedragen.

Institutionele ondersteuning ministerie van Vrouwenemancipatie

Uitvoerder: UNDP

Doel: formulering van een programma voor de institutionele versterking van het ministerie van Vrouwenemancipatie

Gereserveerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 1.200.000

Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het UNDP-programma voor institutionele ondersteuning van het ministerie van Vrouwenemancipatie NLG 1.200.000 worden bijgedragen.

Goed Bestuur

'Partnership for Governance Reform'

Uitvoerder: UNDP, Wereldbank en Aziatische Ontwikkelingsbank

Doel: ondersteuning van de activiteiten van de Indonesische overheid ter bevordering van goed bestuur en democratisering. Deze activiteiten beslaan o.a. juridische hervormingen, reorganisatie van het ambtenarenapparaat, versterking van parlementen, verkiezingshervormingen, capaciteitsopbouw bij media en NGO's en versterking van economisch verantwoorde bedrijfsvoering.

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 26.924.000

Bestede bijdrage:

NLG 26.924.000

'IMF-Netherlands Technical Assistance Sub-Account to Support Legal Reform in Indonesia'

Uitvoerder: IMF

Doel: ondersteuning van de hervorming van het juridische systeem met het oog op een snel herstel van de economie en het tot stand brengen van vertrouwen in de rechtsstaat.

Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 4.351.000

Bestede bijdrage:

NLG 2.000.000

Herstructurering Sociale Zekerheid

Uitvoerder: ILO

Doel: ondersteuning van de herstructurering van het sociale zekerheidsstelsel Gecommitteerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG
1.896.000


Bestede bijdrage:

Per 1 oktober jl. was nog geen bijdrage overgemaakt. Nog dit jaar echter zal aan het programma Herstructurering Sociale Zekerheid van de ILO NLG
1.000.000 worden bijgedragen.


Milieu

'Water Resources Management'

Uitvoerder: Wereldbank

Doel: Ondersteuning van de hervormingen in waterbeheer en irrigatie

Gereserveerde Nederlandse bijdrage in totaal: NLG 28.800.000

Bestede bijdrage:

Voor het laatste kwartaal van 2000 was een bijdrage van circa NLG 5.000.000 voorzien aan het Water Resources Management programma van de Wereldbank. Een tweede reorganisatie binnen een jaar van het eerstverantwoordelijke ministerie van Huisvesting en Regionale Ontwikkeling heeft echter in combinatie met de hervormingen in de watersector geleid tot vertraging bij de formulering van de activiteiten onder het programma.

Totale uitgaven voor Armoedebestrijding en Goed Bestuur

Per 1 oktober 2000 bedroegen de uitgaven in de sectoren Armoedebestrijding en Goed Bestuur en de uitgaven voor mensenrechtenactiviteiten van NGO's onder het Indonesië-programma in totaal ruim NLG 144.000.000. Dit bedrag omvat 90 procent van de voor 2000 toegezegde fondsen ad USD 64.300.000.

Schuldherschikking

Voor de herschikking van Indonesische schulden in het kader van de Club van Parijs is in 2000 voor het tijdvak maart-december NLG 61.000.000 beschikbaar gesteld. In de periode 1998-maart 2000 is voor een totaal aan leningen ad NLG 194.563.000 geconsolideerd.

Hiermee waren de volgende uitgaven gemoeid:

NLG 21.551.000

NLG 111.928.000

2000 NLG 61.084.000

Humanitaire hulp

Over 1999 en 2000 is voor humanitaire hulp aan de slachtoffers van de conflicten op de Molukken en Timor NLG 39.000.000 uitgetrokken.

Voor hulp aan de slachtoffers van het geweld op de Molukken zijn vanaf 1999 fondsen beschikbaar gesteld uit het budget voor humanitaire hulp voor een totaalbedrag van NLG 15.600.000. Deze donaties zijn gekanaliseerd via de volgende organisaties: UN Development Programme, Action contre la Faim, het Nederlandse Rode Kruis, World Vision International, Committee of the Red Cross en het Indonesische Rode Kruis, World Food Programme, UNICEF, WHO, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs en International Medical Corps via de Stichting Vluchteling. De hulpactiviteiten variëren van medische en voedselhulp tot sanitaire voorzieningen, coördinatie van de hulpverlening en distributie van zaden en landbouwbenodigdheden. De VN zal voor 2001 een Consolidated Appeal voor de Molukken uitbrengen.

Voor leniging van de noden van de slachtoffers van het conflict op Oost- en West-Timor is sinds 1999 humanitaire hulp ten bedrage van NLG 26.500.000 toegekend. In 2000 zijn projecten ondersteund gericht op protectie, repatriëring en reïntegratie, medische zorg, onderdak-voorzieningen, drinkwater- en sanitaire voorzieningen, voedselhulp en gezinshereniging.

Blad /1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...