Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NOS, Premier Kok in Met het oog op morgen, Radio 1

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red8726
10-11-2000, NOS, Met het oog op morgen, Radio 1, 23.07 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE MINISTERRAAD, OVER DE VERKIEZINGEN IN DE VERENIGDE STATEN, DE KLIMAATCONFERENTIE EN DE DOVER-AFFAIRE

VERKIEZINGEN VERENIGDE STATEN

GREYN:
Meneer Kok, het kabinet heeft gesproken over verruiming van kansspelen. Is er daarna nog gegokt op wie de president van Amerika wordt?

KOK:
Nee, daar kunnen we natuurlijk geen peil op trekken. Het is geen zaak van Nederland om daar nu uitspraken over te doen, maar je zit uiteraard wel te kijken ­ ik spreek even voor mezelf ­ naar hoe dat dan loopt. Dat komt heel dicht bij elkaar uit. "Too close to call". "Closer" dan nu kan het al niet meer, en je vraagt je af wat dat de komende week nog gaat opleveren.

GREYN:
Als je het nu geo-politiek bekijkt, is het niet heel vervelend dat straks een machtsvacuüm ontstaat rondom de machtigste man van de wereld?

KOK:
Nee, in de eerste plaats moeten we echt niet de fout maken te denken dat Amerika nu stuurloos is. We hebben een president, president Clinton, tot aan het moment dat de volgende president wordt geïnaugureerd. Het is al eens vaker voorgekomen dat ook na verkiezingen, als er al wel een duidelijke nieuwe president is, de zittende president nog zeer ingrijpende dingen moet doen, nationaal en internationaal, om zijn verantwoordelijkheid inhoud te geven.

GREYN:
Maar je kunt je afvragen of de onzekerheid rondom zijn opvolger ook niet een beetje knabbelt aan het gezag van de huidige president?

KOK:
Nee. Hij moet natuurlijk voor zichzelf spreken, maar volgens mij is daar geen sprake van. Het kan en zal nooit zo zijn dat de president van de Verenigde Staten, met het oog op het feit dat er al een nieuwe is gekozen, of met het oog op het feit dat nog geen duidelijkheid is over wie de opvolger wordt, zou verzaken zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ik kijk nu naar de gesprekken over het Midden-Oosten, maar er zijn natuurlijk tal van andere onderwerpen waar president Clinton zijn werk voor meer dan honderd procent zal blijven doen. Intussen is er natuurlijk veel mee gediend wanneer dan voldoende tijdig tot helderheid zal worden gekomen over de opvolging, maar daar hebben we, zoals u weet, nog even tijd voor nodig.
KLIMAATCONFERENTIE

GREYN:
Volgende week vindt hier in Den Haag een klimaatconferentie plaats, en daarbij is het standpunt van de Amerikanen buitengewoon belangrijk. Bent u niet bang dat door de onzekerheid over de nieuwe president er ook wat onzekerheid zal bestaan over het standpunt van de Amerikanen?

KOK:
Ik begrijp die vraag. Het is wel zo dat de instructies voor de Amerikaanse delegatie die hier optreedt natuurlijk zijn opgesteld door de administratie-Clinton, en men komt hier dus niet onder instructie van of Gore of Bush. Het zou kunnen zijn dat de onzekerheid over de vraag hoe de nabije toekomst eruit gaat zien ook iets van onzekerheid met zich mee zal brengen voor het opereren van de Amerikaanse delegatie, maar ik hoop en verwacht dat niet. Ik hoop het niet vanwege de belangen die op het spel staan, het gaat om klimaatverandering, het gaat om bijdragen die de reductie van de CO2-uitstoot kan leveren aan het geven van een wereldwijd antwoord daarop. En ik verwacht niet dat er onzekerheid zal zijn in de Amerikaanse houding, omdat de Amerikanen juist in de huidige omstandigheden zullen willen laten zien dat zij weliswaar voor hun belang opkomen, maar ook een verantwoordelijke bijdrage willen leveren aan een gezamenlijke stap voorwaarts op dit weerbarstige, maar tegelijkertijd ook zo belangrijke terrein.

GREYN:
Kortom u verwacht wel wat van die klimaatconferentie?

KOK:
Ik ben absoluut niet rozig optimistisch daarover, want ik weet hoe moeilijk het is. Ik heb er met collega Pronk uren over gesproken, ik heb er veel over gelezen. Hij heeft een heel moeilijke taak, want hij zit voor en moet al die verschillende belangen van die grote, middelgrote, kleine landen bij elkaar brengen: Europese Unie, Amerika, Japan, China, de ongebonden landen, de ontwikkelingslanden van heel arm tot enigszins ontwikkeld, Oost-Europa. Dus dat is een geweldige opgave.

GREYN:
Heeft hij toch nog een beetje een internationale rol.

KOK:
Het is een heel belangrijke internationale rol op een onderwerp waarvan we weten dat de optelsom van nationaal beleid niet genoeg is. Je moet tot gezamenlijke afspraken kunnen komen, ook al zijn die slechts bescheiden. Maar die stap voorwaarts moeten we nu zetten met elkaar. En die zal niet mogelijk zijn als niet iedereen bereid is ook een beetje te bewegen. Dat geldt ook voor Europa, dat geldt ook voor Nederland. En ook als dat lukt, dan zal vanaf dat moment de klimaatverandering niet onder controle zijn, maar dan hebben we wel een bijdrage geleverd. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we het alleruiterste doen om dat te realiseren.
DOVER-AFFAIRE

GREYN:
Dan even een binnenlands onderwerp. Ik neem aan dat het kabinet ook nog even heeft gekeken naar wat inmiddels de Dover-affaire is gaan heten, waar opnieuw gebleken is dat er slechte samenwerking is tussen politie, Justitie en het Openbaar Ministerie. Bent u daar erg bezorgd over? Over dat gebrek aan communicatie?

KOK:
We hebben van collega Korthals een toelichting gekregen op de brief die hij gisteren naar de Kamer heeft gestuurd. Hij heeft mij woensdag gebeld over de vragen die vanuit de Kamer zouden komen naar aanleiding van perspublicaties die waren ontstaan. De Kamer heeft er gisteren voor gekozen om nog niet tot behandeling van die brief over te gaan, maar dat te doen aanstaande dinsdag. Men wil ook in de fracties het stuk grondig bestuderen en een politieke gedachtewisseling over voeren. We hebben in het kabinet collega Korthals daarover gehoord en natuurlijk ook een aantal vragen aan hem gesteld. Maar ik denk dat het nu echt verstandig is om het eerste woord in eerste instantie aan de Kamer te laten, en dan ook natuurlijk collega Korthals de kans te geven om zijn verweer te geven, zijn toelichtingen te geven die nodig zijn. Hij deed dat ook in de media gisteravond en vanochtend. Het lijkt me dat nu echt de Kamer als eerste aan de beurt is.

GREYN:
Nu was iedereen erg tevreden over hoe het bij Justitie ging. Ik geloof dat de oppositie deze week nog complimenten maakte aan de minister. En nu blijkt er toch weer wat te wringen. Is dat toch niet reden voor wat zorg?

KOK:
Ja, maar ik hoorde toch ook Kamerleden gisteren op de radio, ook leden van de oppositiefracties, weer enige nuance in hun commentaar brengen, in die zin dat men zegt: ook al zijn er allerlei dingen aan te merken op de gang van zaken binnen Justitie, de minister heeft zelf de woorden `niet-optimale communicatie' gebruikt, dan moet men daar toch niet te snel en linea recta conclusies aan verbinden, die zijn niet zo één twee drie zijn te trekken. Dus ik hoorde ook in de woorden van de Kamerleden al enige bereidheid om nuances aan te brengen. En nogmaals, dinsdag is dan dat moment om al dan niet met nuances dat debat tussen Kamer en minister te hebben. En de minister zal daar zeker zijn mannetje staan, toelichtingen geven, ook toelichtingen geven op dingen waarvan hij ook zegt: ik vind ook dat dat eigenlijk beter had gekund of gemoeten, maar ook verduidelijkingen waar dat verder nodig is. En laten we dat dan in een volwassen gedachtewisseling in de Kamer ook volop zijn kans geven.

GREYN:
Dank u wel voor dit gesprek.

KOK:
Tot uw dienst.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, SR)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie