Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resolutie Nieuwe Agenda Coalitie Nucleaire Ontwapening

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nederlandse Vereniging voor Medische PolemologieBRIEVEN AAN DE REGERING EN HET PARLEMENT

Aan: Minister-president W. Kok
Minister van Buitenlandse Zaken J.J. van Aartsen

C.C. Leden van de vaste Kamercommissie buitenlandse zaken

NOTITIE EN AANBEVELINGEN AANGAANDE DE RESOLUTIE VAN DE NIEUWE AGENDA COALITIE OVER NUCLEAIRE ONTWAPENING

Utrecht, 10-10-2000

Excellentie,

Net als vorig jaar is deze maand een resolutie van de Nieuwe Agenda Coalitie in de First Committee van de Verenigde Naties op tafel gelegd. (De Nieuwe Agenda Coalitie is een samenwerkingsverband van Brazilië, Egypte, Ierland, Mexico, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en Zweden).

Deze resolutie pleit voor praktische tussentijdse stappen naar nucleaire ontwapening. In vergelijking met vorig jaar (toen Nederland en de meeste NAVO lidstaten zich onthielden van stemming) is de tekst afgezwakt. In plaats daarvan is een substantieel deel van het slotdocument van de toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) overgenomen. Deze conferentie vond afgelopen april en mei in New York plaats. 187 landen ondersteunden het daar aangenomen slotdocument, waaronder alle NAVO lidstaten.

Het relevante deel van het NPV slotdocument en de concept NAC resolutie zijn beiden toegevoegd aan deze notitie om een vergelijking mogelijk te maken.

De overeenkomsten tussen beide documenten impliceren dat de ondertekenaars van het NPV slotdocument ook de NAC resolutie die nu op tafel ligt kunnen ondertekenen.

Gezien de progressieve opstelling van Nederland in de NPV-onderhandelingen in New York, waar zij samen met een viertal andere NAVO lidstaten (België, Duitsland, Italië en Noorwegen) een brugfunctie vervulde tussen de NAC en de kernwapenstaten, lijkt het voor de hand liggend dat Nederland niet allen instemt met de NAC resolutie, maar deze ook actief ondersteunt.

Daarom pleiten wij ervoor dat Nederland ook co-sponsor wordt van de resolutie. Wij dringen er dan ook sterk op aan dat de Tweede Kamer actieve stappen onderneemt om dit te bewerkstelligen.

Hoogachtend,
H.O. Spanjaard, voorzitter NVMP, Gezondheidszorg en vredesvraagstukkenAan: de Minister van Buitenlandse Zaken
J.J. van Aartsen Utrecht, 06-07-2000

Geachte Minister van Aartsen,

Bij deze wil ik namens onze vereniging de NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken (Nederlandse afdeling van IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War)) naar voren brengen dat wij ernstig bezorgd zijn over het Nuclear Missile Defense (NMD) programma van Amerika.

Tijdens de recente NPV-herzieningsconferentie hebben de deelnemende landen waaronder ook de kernwapenstaten verklaard ondubbelzinnig hun kernwapenarsenalen te zullen vernietigen. Plannen om een anti-raket schild boven Noord-Amerika te vormen zijn ons inziens een bedreiging voor dit streven.

Het vormen van een anti-raket schild is in strijd met het Anti-Balistic Missile (ABM) verdrag dat de hoeksteen vormt van het globale nucleaire evenwicht. Andere kernwapenstaten, met name Rusland en China, hebben laten weten dat het NMD-programma het nucleaire evenwicht bedreigt doordat de VS zo een mogelijke 'first strike' capaciteit verwerft.

Deze ontwikkeling vormt een bedreiging voor de internationale relaties en kan zelfs de aanleiding vormen voor een hernieuwde wapenwedloop. Daarmee wordt het tegenovergestelde bewerkstelligd dan binnen de NPV-conferentie werd afgesproken Bijgevoegd vindt u een kopie van een brief die wij naar de Amerikaanse President stuurden.

Gezien het bovenstaande zijn wij van mening dat het Nederlandse beleid binnen de NAVO gericht zou moeten zijn op het afwijzen van het National Missile Defense programma.

Hoogachtend,
H.O. Spanjaard Voorzitter NVMPreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie