Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Vennep Zuid

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Vennep Zuid. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Nieuw-Vennep Zuid bij besluit van 19 oktober 2000, nr. 400, gewijzigd heeft vastgesteld.
Dit bestemmingsplan geeft een planologische regeling voor (de ontwikkeling als) een bedrijventerrein van het gebied dat begrensd wordt door de Hoofdweg-oostzijde, de N 207 (Leimuiderweg), het wandelbos langs de Zuiderdreef en de spoorlijn.

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn: artikel 1 en artikel 3 (definitie van het begrip Schipholgebonden bedrijf en vermelding dat die bedrijven passen binnen de bestemming "Bedrijven".)
artikel 3 sub j, artikel 4 en artikel 10, (verbods)bepaling over kantoorvilla's die uitsluitend mogen dienen voor vestigingen met een plaatselijk verzorgende en dienstverlenende functies. artikel 12 met gedeeltelijke herschrijving van artikel 17 (vrijstelling ten aanzien van verbetering van de nagestreefde stedenbouwkundige kwaliteit, die geen betrekking heeft op het Locatiebeleid en de omvang en hoogte van kantoorvilla's). artikel 17 (wijzigingsbevoegdheid voor een percentage minimaal te vestigen Schipholgebonden bedrijven, detaillering plankaart, herstel kennelijke onvolkomenheden in de redactie van de bebouwingsvoorschriften en het aanpassen van de bij het bestemmingsplan behorende Lijst van Bedrijfstypen.) Tevens is aan het bestemmingsplan toegevoegd een inrichtingsplan.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 13 november 2000 gedurende vier weken tot 12 december voor een ieder ter inzage bij de dienst Ruimte, Wonen en Economie, Sector Ruimtelijke Planvorming, kamer 401, Burg. Van der Willigenlaan 4 te Hoofddorp, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. Het bestemmingsplan ligt buiten werkuren op dinsdagavond van 17 tot 20 uur tevens ter inzage op de balie van de receptie in de centrale hal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Indien op dinsdagavond een toelichting van een ambtenaar is gewenst, dient vooraf een telefonische afspraak te worden gemaakt. (023-5676079). Een ieder die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht, alsmede degenen die over het ontwerp-bestemmingsplan tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, kunnen binnen de hiervoor genoemde termijn schriftelijk hun bedenkingen tegen het bestemmingsplan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Dat kan ook een belanghebbende doen die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Hoofddorp, 10 november 2000

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie