Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten PricewaterhouseCoopers N.V. 1999/2000

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PRICEWATERHOUSECOOPERS

Resultaten PricewaterhouseCoopers N.V. 1999/2000

PERSBERICHT

Amsterdam, 10 november 2000

Hoofdpunten uit de inleiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers N.V., Willem Bröcker bij de presentatie van de resultaten over het boekjaar 1999/2000 op vrijdag 10 november 2000


1. Resultaten 1999/2000:
.PricewaterhouseCoopers in Nederland heeft in het tweede jaar van haar bestaan de omzet met 22,5% zien stijgen tot ruim 1,6 miljard. Het aantal medewerkers is in deze periode met ruim 300 toegenomen tot bijna 5900. De omzetgroei en een winstgroei die daarmee in lijn ligt is zeker als we ons realiseren dat er in het afgelopen jaar ook fors geïnvesteerd is in bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe internet gerelateerde diensten en producten, een meer dan uitstekende prestatie..

.Duidelijk is dat volop de vruchten worden geplukt van de fusie van twee jaar geleden. En toch hebben we besloten de organisatie nu al te herstructureren. Zo zal een zelfstandig MCS veel beter kunnen inspelen op de snelveranderende markt. Zij kunnen, niet gehinderd door de voor accountants geldende regels m.b.t. onafhankelijkheid, sneller allianties aangaan en samenwerken zoals dat in de huidige netwerk economie vereist is. De herstructurering zal voor zowel de nieuwe PricewaterhouseCoopers-organisatie als voor de Management Consultants praktijk nieuwe kansen en mogelijkheden creëren..


2. Herstructurering:
.De markt is sinds de fusie ongelooflijk snel veranderd en met name die voor onze consultants. Het speelveld van de huidige netwerkeconomie eist van hen andere manier van werken. Cliënten zoeken samenwerking. Er moeten allianties gesloten worden. Aan consultants wordt gevraagd te investeren en risico.s te dragen. Steeds vaker worden de consultants dan ook gehinderd door de onafhankelijkheidsregels die voor accountants gelden en die bijvoorbeeld niet toestaan dat participaties worden genomen in of met bedrijven die door PwC accountants worden gecontroleerd. De huidige regels worden als steeds knellender ervaren en de toekomstige nieuwe regels zullen hierin geen verandering brengen. Begin dit jaar hebben we dan ook besloten om onze organisatie wereldwijd te herstructureren en daarbij de consultancypoot zo snel mogelijk te verzelfstandigen..

.Voor de huidige netwerkeconomie geldt dat men niet onder één dak hoeft te zitten, om toch multidisciplinair te kunnen samenwerken. Het nieuwe PricewaterhouseCoopers en het zelfstandige MCS zullen multidisciplinair blijven samenwerken op projecten als cliënten dat vragen..


3. Accountant in .nieuwe economie.
.De accountant werkt in een snel veranderende markt. Ondernemingen en stakeholders waaronder investeerders hebben behoefte aan betrouwbare en snelle .realtime. informatie over zaken die de waarde van de onderneming bepalen. Niet alleen financieel, maar bijvoorbeeld ook zaken als cliëntentevredenheid, de governance van de onderneming en de prestaties op het gebied van milieu en integriteit. De voortdurende groei van de kapitaalmarkten zal dit alleen maar verder versterken en accountants spelen daarbij een cruciale rol. Ik voorzie dan ook dat de accountant in de nabije toekomst steeds verder zal opschuiven naar het werkterrein van het total riskmanagement waarbij hij een antwoord zal moeten geven op de vraag of de onderneming .in control.is. Ook spelen accountants een belangrijke rol bij de toenemende behoefte van ondernemingen en stakeholders om zekerheid te hebben over onderliggende systemen en legal, tax, security en privacy issues. Ik zie niet in de laatste plaats voor de accountants van PricewaterhouseCoopers ook een prachtige rol weggelegd als zogenaamde Trusted Third Party, de onafhankelijke derde partij die handelspartners op internet de zekerheid (assurance) biedt dat hun transacties op het internet veilig verlopen en die zich ervan vergewist dat de partijen ook inderdaad zijn voor wie zij zich uitgeven. Met nieuwe producten als Betterweb (www.betterweb.nl) en Be Trusted (www.betrusted.com). Zeker voor de accountant die deel uitmaakt van een internationaal netwerk als die van PricewaterhouseCoopers vormen .trust. en .assurance. de sleutelbegrippen voor de toekomst..


4. Belastingadviseurs nieuwe stijl:
.De belastingadviseurs ontwikkelen zich steeds meer van specialisten tot breed inzetbare consultants. Steeds vaker verschaffen zij niet alleen advies, maar helpen ook bij de implementatie daarvan. Het opleidingsprogramma, waarvan de PwC Tax Business School en het PwC Nijenrode MBA program belangrijke onderdelen zijn, is dan ook gericht op die veranderende functie..
.Ook voor fiscalisten ligger er grote uitdagingen. Niet alleen doordat de handel via internet nieuwe fiscale internationale vraagstukken oplevert, maar ook door juist de mogelijkheden van internet in te zetten voor een verdere verbeteringen van de fiscale advisering. Dit in combinatie met de niet aflatende inzet van welk kabinet dan ook om bij voortduring de fiscale wetgeving te wijzigen, zal ook in de komende jaren voor een sterke groei van de belastingadviespraktijk blijven zorgen..

5. Aandeelhouderswaarde:
.Onze Corporate Finance groep, die het afgelopen jaar een sterke groei heeft gerealiseerd, houdt zich niet alleen met fusies en overnamebegeleiding bezig. Een onderdeel ervan assisteert opdrachtgevers bij alles wat te maken heeft met aandeelhouderswaarde. Door ondernemingen wordt daarbij het element van communicatie nog wel eens onderschat, ofwel: hoe maak je de juiste mensen op het juiste moment en op de juiste wijze duidelijk wat de waarde van de onderneming is? Recent hebben we daar een studie naar gedaan en gekeken naar bedrijven die daar meer aan zou kunnen doen. Je kunt bijvoorbeeld naar onze mening niet naar de markt communiceren dat aandeelhouderswaarde enorm belangrijk is voor het bedrijf, terwijl men het eigen management daar niet op afrekent!.


6. Evaluatie accountantswetgeving:
.Controle en advies gaan voor een belangrijk deel samen, maar in de perceptie van de sommige stakeholders is er door de sterke groei van de consultancypraktijk het beeld ontstaan dat daardoor de onafhankelijke positie van accountant onder druk is komen te staan. Uiteraard is voor ons die perceptie een realiteit waar we wel degelijk rekening mee moeten houden. Het beroep moet een antwoord geven op die perceptie. Het is dan ook goed dat er een open en zakelijke discussie gevoerd wordt over de rol en de positie van de accountant. Het kan het vak alleen maar ten goede komen..

.Het recent door het Ministerie van Economische Zaken gepubliceerde Berenschot rapport geeft geen aanleiding te komen tot een strikte scheiding van controle- en adviestaken van accountants. Wij onderschrijven dat. Een strikte scheiding van controle en advies is volgens ons een gevaar voor de kwaliteit en continuïteit van het accountantsberoep. Dat wil overigens niet zeggen dat er niets hoeft te gebeuren. Zo is het in onze ogen belangrijk dat duidelijk en transparant wordt vastgelegd welke combinaties van controle en advies ontoelaatbaar zijn. Ook is het goed dat een vorm van extern toezicht op het accountantsberoep wordt ingesteld. Wij denken dat dit de kwaliteit van het beroep ten goede zal komen..


7. Middle Market:
.De middelgrote en grote ondernemingen (Middle market) vormen nog steeds één van onze belangrijkste cliëntensegmenten. Een belangrijk deel van onze omzet realiseren we in dit marktsegment. We stellen vast dat ook deze ondernemingen in toenemende mate de buitenlandse markten opzoeken, al dan niet via het web. Juist als adviseur met een gespreid en evenwichtig kantorennetwerk in Nederland en onderdeel van een wereldwijd sterk netwerk kunnen we hen toegevoegde waarde leveren..

.De komende jaren zullen wij de dienstverlening aan deze groep ondernemingen, met name door gebruik te maken van nieuwe technologieën, verder uitbouwen. Daarnaast hebben wij een programma ontwikkeld, .New Europe. (www.pwcglobal.com/neweurope) genaamd, waarbij we onze cliënten informeren over de ontwikkelingen, zoals de invoering van de euro en het zakendoen via internet, die het Europees economische landschap drastisch aan het veranderen zijn. Uiteraard dragen we hen daarbij ook oplossingen aan..

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie