Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkbezoeken Prins van Oranje over etnische integratie

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Het Koninklijk Huis
Zoek soortgelijke berichten
Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

06/11/00 Prins van Oranje heeft werkbezoeken gebracht in het kader van de integratie van etnische minderheden

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft van maandag 6 november tot en met vrijdag 10 november een reeks werkbezoeken gebracht waarin het integratiebeleid in ons land centraal stond. De Prins wilde zich door middel van bezoeken aan tal van organisaties een beeld vormen van de uitwerking van het integratiebeleid en de problematiek die rond de integratie in verschillende steden bestaat.

Maandag 6 november
Voordat hij met de werkbezoeken begon heeft de Prins van Oranje maandagochtend 6 november een gesprek gehad met mr. R.H.L.M. van Boxtel, minister voor Grote Steden - en Integratiebeleid.

Daarna volgde in Rotterdam een gesprek met directie en bestuursleden van de Rotterdam Anti Discriminatie Actie Raad (RADAR). Deze door de gemeente gesubsidieerde stichting adviseert de gemeente, gemeentelijke instellingen, politie en particulieren, bijvoorbeeld de horeca, op het gebied van antidiscriminatie. Op het stadhuis in Dordrecht werd gesproken over de grote Antilliaanse gemeenschap in Dordrecht. Aansluitend maakte de Prins een wandeling door de wijk Oud-Krispijn, waar een politiepost en een buurthuis werden bezocht. Oud-Krispijn is een vooroorlogse wijk met deels jaren zeventig nieuwbouw. In de wijk wonen relatief veel allochtonen, voornamelijk Antillianen.

Dinsdag 7 november
Dinsdag 7 november begon met een rondetafelgesprek in buurtcentrum De Spoel in de wijk De Korte Akkeren in Gouda. Met de verantwoordelijke wethouder, ambtenaren en jeugdwerkers werd gesproken over het op Marokkaanse jongeren gerichte beleid, gevolgd door aparte gesprekken met Marokkaanse ouders, buurtbewoners en Marokkaanse jongeren. De Marokkaanse gemeenschap in Gouda is een van de oudste en grootste in Nederland en woont voornamelijk in de wijk De Korte Akkeren. Na aankomst in Amsterdam Zuid Oost kwamen in een gesprek met de stadsdeeldriehoek onder andere vraagstukken aan de orde betreffende openbare orde en veiligheid in dit stadsdeel, dat het meest multiculturele gebied van Nederland is.
In het kerkverzamelgebouw De Nieuwe Stad kreeg de Prins een presentatie over de Stichting Samen Kerk in Nederland (SKIN) en een lunch gesprek met vertegenwoordigers van groepen die deel uitmaken van deze stichting. De Nieuwe Stad is eigendom van vijf christelijke stromingen (Gereformeerd, Hervormd, Luthers, Rooms Katholiek en de Evangelische Broedergemeente) die samenwerken in SKIN. Daarnaast wordt de kerk verhuurd aan andere christelijke stromingen, zoals de Afrikaanse en Antilliaanse methodisten, Maranatha-christenen en Afrikaanse katholieken.
Tijdens zijn bezoek aan de Augustinusschool werd de Prins geïnformeerd over de mogelijkheden en moeilijkheden van een VMBO-school met vrijwel alleen maar allochtone leerlingen. De Augustinusschool is een zogenaamde integrale school: er wordt niet alleen dagonderwijs gegeven, maar in de avonden is er onderwijs voor ouderen, zijn er sportclubs en wordt er ruimte geboden voor sociaal-maatschappelijke initiatieven. Het onderwijs bestaat voornamelijk uit praktijkscholing, zoals commerciële dienstverlening, bouw, metaal-techniek en koken. De school heeft ruim 25 jaar ervaring met minderheden en veel docenten zijn ook allochtoon.

In de Grote (Marokkaanse) Moskee had de Prins van Oranje een gesprek met eerste, tweede en derde generatie Marokkaanse Amsterdammers over de toekomstperspectieven van Marokkaanse jongeren. Daarna werd een bezoek gebracht aan de multi-etnische voetbalvereniging VV Türkyemspor, waar een ontmoeting was met coaches en voetballers.

Woensdag 8 november
Op woensdag 8 november was op de Protestants Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander in Amersfoort het allochtonenspreidingsbeleid op scholen het onderwerp van gesprek. In dit gesprek met de wethouder, directeur en enkele ouders (autochtoon en allochtoon) werd uitgelegd hoe de school omgaat met zijn identiteit en de aanwezigheid van anders gelovigen. In buurthuis De Groene Stee had de Prins een lunchgesprek met vertegenwoordigers en kenners van de Somalische gemeenschap. Amersfoort neemt met enige andere steden een belangrijke plaats in bij de opvang van vluchtelingen die na 1990 naar ons land zijn gekomen. Het gesprek ging onder meer over de moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt van deze vluchtelingen. Na een ontmoeting met Turkse jongeren in het jongerenhonk Colors in Deventer maakte de Prins een korte wandeling door de Rivierenwijk waar ook een politiepost en kindercentrum De Bron werden bezocht. De Turkse gemeenschap is de grootste etnische minderheid in Nederland (300.00). In Almelo bezocht de Prins van Oranje de wijk Kerkelanden. Na en wandeling door de wijk werd in het wijkcentrum gesproken met Turkse moeders en hun begeleiders en vond in de moskee Iunus Emre een gesprek plaats met Turkse jongeren over het werkgelegenheidsproject 'Accent'.

Donderdag 9 november
Het programma op donderdag 9 november begon in het Centrum voor Buitenlandse Vrouwen in Tilburg. Na een presentatie woonde de Prins van Oranje een praat- en converseerles bij en sprak hij met assistenten medische zorg over hun ervaringen. Het Centrum is nog betrekkelijk uniek in zijn soort. Het is reeds 20 jaar oud en gebaseerd op het concept "buitenlandse vrouwen voor buitenlandse vrouwen". Er worden allerlei kleinschalige projecten ondernomen, zoals fietslessen, praatlessen, opleidingen, enzovoort. Succesvol is de opleiding tot assistent medische zorg, omdat in die sector veel vraag is naar assistentie vanwege godsdienstige barrières bij patiënten. Bij het inburgeringcentrum Regionaal Opleidingscentrum Midden Brabant sprak de Prins met medewerkers van de Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk en met medewerkers van het ROC. Op grond van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) van 1998 zijn nieuwkomers verplicht een inburgeringcursus te volgen. Een cursus duurt gemiddeld, afhankelijk van de vooropleiding, 600 uur en richt zich op taalonderwijs, maatschappijleer en arbeidsmarkt. De inburgeringcentra van Tilburg en Rotterdam zijn de eersten in hun soort en dateren van voor de WIN. De Prins van Oranje had in Waalwijk een lunchgesprek waaraan vertegenwoordigers van zowel de christelijke als de islamitische Molukse bevolkingsgroep deelnamen. Met name werd er gesproken over de goede verhoudingen binnen de Molukse gemeenschap in Waalwijk, mede tegen de achtergrond van de gebeurtenissen op de Molukken. In Sint Michielsgestel werd het verzorgingstehuis Nieuw Beekvliet bezocht voor een uitleg over het specifieke karakter van etnische verzorging. Het tehuis wordt van aanvang af bewoond door bejaarden van Surinaams Javaanse afkomst en sinds kort ook door Antilliaanse bejaarden van de eerste generaties die naar Nederland kwamen. Er is een moskee en er wordt gekookt volgens islamitische regels.
Het laatste werkbezoek van deze dag werd gebracht aan het kantoor van de Landelijke Sinti Organisatie in Best. Na een gesprek over de positie van de Sinti en de Roma bezocht de Prins een klaslokaal in het kantoor waar particulier onderwijs wordt gegeven aan leerplichtige kinderen die door toedoen van de situatie waarin zij verkeren geen regulier onderwijs volgen of hebben gevolgd. Ook is er een werkgelegenheidsproject voor jongeren dat is gericht op muziek.

Vrijdag 10 november
De Prins van Oranje woonde op vrijdag 10 november in het Filmhuis in Den Haag een bijeenkomst bij met allochtone en autochtone jongeren waarbij aan de hand van stellingen over onderwerpen als uitgaan en partnerkeuze werd gediscussieerd. Aansluitend volgde een bezoek aan de hindoestaanse Shri Vishnu School in de Schilderswijk. Na een rondleiding door de school werd met de directeur, bestuursleden en ouders gesproken over onderwijs op hindoestaanse grondslag. De serie werkbezoeken werd afgesloten met een gesprek met minister van Boxtel en wetenschappers op het terrein van migratie- en integratiebeleid en een nagesprek met delegaties afkomstig van de locaties die betrokken zijn geweest bij de bezoeken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie