Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel Vlaamse regering voor CAO onderwijs 2001- 2002

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2000

Voorstel Vlaamse regering voor CAO onderwijs 2001- 2002

De Vlaamse regering heeft het totaalpakket aan voorstel- len bekendgemaakt dat zij aan de onderwijsvakbonden voor- legt met het oog op de onderhandelingen voor de Onder- wijs-CAO 2001-2002. Minister Marleen VANDERPOORTEN heeft dit pakket van voorstellen meteen ook voorgelegd aan de respresentatieve vakbonden.

Zoals reeds aangekondigd hebben de voornaamste onderdelen van het regeringsvoorstel betrekking op de vermindering van de taakbelasting, het comfort, de kwaliteit en her- waardering van het lerarenambt. We gaan kort op de hoofdpunten in.

Lestijden en lesurenpakket

Met ingang van het schooljaar 2001 en 2002 worden de ingevoerde beperkingen op het gebruik van lestijden en lesuren afgeschaft. Concreet houdt dit in dat in het basisonderwijs vooral extra lestijden krijgt (13.520) voor lichamelijk opvoeding. Hierdoor kan LO onderwezen worden door daartoe bevoegde leraars LO en moet de klas- sieke leraar dit er niet bijnemen, waardoor ook zijn werkdruk daalt.

In het buitengewoon basisonderwijs worden 3.380 lestijden toegevoegd om de werkdruk te verminderen.

Voor het secundair onderwijs worden nieuwe coëfficiënten uitgewerkt die moeten resulteren in 9.000 bijkomende les- uren. Daarnaast worden er nog eens 18.000 uren extra toegekend aan de scholengemeenschappen, die zij gerespon- sabiliseerd kunnen inzetten voor leerlingenbegeleiding, klassenraden leerkrachtenbegeleiding, enz.

In het buitengewoon secundair onderwijs zullen ook nieuwe coëfficiënten worden gehanteerd, die moeten resulteren in 2000 bijkomende lesuren ook voor leerlingenbegeleiding, leerkrachtenbegeleiding e.d.

Ook voor de opvangcentra en het deeltijds onderwijs wor- den extra uren toegekend.

Op kruissnelheid (2005) moet dit alles 3,3 miljard fr. gaan kosten.

Kleuteronderwijs

Voor het kleuteronderwijs worden twee maatregelen voor- gesteld. De eerste is de invoeging van een bijkomende instapdatum op 1 februari. Hierdoor worden mogelijke oneigenlijke effecten uit de vorige CAO weggewerkt. (In CAO V werd overeengekomen dat enkel de effectief inge- schreven kleuters in aanmerking komen voor de berekening van de omkadering. Dit zou ingaan vanaf het schooljaar 2001-2002. Momenteel tellen de kleuters mee die inge- schreven zijn maar nog niet aanwezig zijn op school. Hierdoor zou vanaf het schooljaar 2001-2002 het gunstig effect van de maatregelen van de vorige CAO tenietgedaan worden.)

Een tweede maatregel is de verhoging van de wegingscoëf- ficiënt voor de kleuters van 2,5 tot 3 jaar naar 1,2 op 1/9/2001 en naar 1,3 op 1/9/2002. De vermenigvuldiging van het aantal kleuters in die leeftijdsgroep met deze nieuwe coëfficiënten leidt tot bijkomende lestijden. Vanaf het schooljaar 2002-2003 zal dit leiden tot 300 bijkomende jobs.

Ondersteunend personeel secundair onderwijs

Het puntensysteem voor het toekennen van ondersteunend personeel per scholengemeenschap wordt versoepeld, zoda- nig dat de ondersteuning van de scholengemeenschappen in de praktijk verruimd wordt. Op kruissnelheid (in 2002) kost deze maatregel 300 miljoen.

Andere maatregelen

Daarnaast worden er nog een aantal maatregelen genomen die de scholengemeenschappen moeten in staat stellen de organisatie van hun onderwijs op een ruimere basis in middelen te organiseren. Vernoemd kan worden: snellere aanpassing van lesurenpakket aan uitzonderlijke leerlin- genwinst van scholen (24 miljoen), verlofstelsel voor de hogescholen ( 60 miljoen), enz.

persinfo : Nic Vandemarliere, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel.(02)553 99 11 e-mail: (persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie