Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA-Conferenties in november

Datum nieuwsfeit: 10-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Den Haag, oktober 2000

Nederland is internationaal gezien een dun bebouwde stad met een beperkt open achterland. Anderen spreken van een verstedelijk platteland. De concentratie van bebouwing en het voorzieningenniveau in Nederland zijn over het algemeen hoog te noemen. Bijna overal is de invloed en cultuur van steden voelbaar.

Dit is het vertrekpunt van de notitie De toekomst aan de stad, een stadsmanifest die de CDA-fractie in de Tweede Kamer onlangs uitbracht. Het CDA wil over het Grote Steden Beleid de discussie aan gaan met zoveel mogelijk betrokkenen en geïnteresseerden en in deze discussie tot een herkenbare en eigentijdse visie komen. Daartoe organiseert de werkgroep Grote Steden van het CDA een conferentie Het ritme van de stad, over het Grote Steden Beleid op:

vrijdag 24 november 2000 Pauluskerk
Mauritsweg 19-20 te Rotterdam Van 16:00 tot 20:00 (zaal open vanaf 15:30)

De conferentie zal worden geopend door dominee dr. H. Visser, die kort zal ingaan op de activiteiten van zijn Pauluskerk (opvang van vluchtelingen, dak- en thuislozen en drugsverslaafden) en zijn proefschrift Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriële stad. De hoofdinleiding zal verzorgd worden door drs. W.J. Deetman (burgemeester van Den Haag en voorzitter van de VNG). Daarnaast verlenen T. Rietkerk (lid van de Tweede Kamer voor het CDA) en prof. dr. A. Zijderveld (hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam) hun medewerking. Er zal aan de hand van concrete stellingen een discussie plaatsvinden over onderwerpen als: de problematiek van groeisteden, het allochtoon doelgroepen beleid en de scheefgroei tussen vraag en aanbod van woningen.

Voor deze bijeenkomst dient u zich aan te melden. Dit kan middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier. De kosten voor de conferentie bedragen 17,50. U kunt dit bedrag overmaken naar gironummer 137 000 t.n.v. Grote Steden CDA in Den Haag. Indien u zich aanmeldt krijgt u de discussienotitie geschreven door de werkgroep Grote Steden, de notitie van de Tweede-Kamerfractie alsmede het definitieve programma tijdig toegestuurd. Wij verzoeken u vriendelijk aan te melden vóór 17 november 2000 via email (vdGriendt@bureau.cda.nl). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dionne Dinkhuijsen, tel; 070-3424835 of (Dinkhuijsen@bureau.cda.nl).

Tot 24 november!


Graag willen wij u op de hoogte brengen van het voornemen van de werkgroep Internationale Samenwerking van het CDA in samenwerking met de Eduardo Frei Stichting (stichting van het CDA voor internationale solidariteit), om het jaar 2000 te maken tot het themajaar Internationale Samenwerking in de 21e eeuw , waarin een uitgebreide bezinning en eventuele heroriëntering op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zal plaatsvinden.

De Eduardo Freistichting (Stichting voor Internationale Solidariteit van het CDA) organiseert, met steun van de NCDO, en in samenwerking met de werkgroep Internationale Samenwerking van het CDA op dinsdag 12 december a.s. de slot conferentie in deze reeks van vier voor het themajaar:

Ontwikkelingssamenwerking in de 21e eeuw

de uitkomsten van de reeks conferenties zijn verwerkt in een beleidsnotitie met aanbevelingen. Deze notitie is het uitgangspunt van de slotbijeenkomst en zal aangeboden worden aan Jaap de Hoop Scheffer die hier een korte inleiding over zal geven. Vervolgens zal er gediscussieerd worden over de betekenis hiervan voor de Ontwikkelingssamenwerking.

Sharon Dijksma (Tweede Kamerfractie PVDA), Henk de Haan (Tweede kamerfractie CDA) en Enric Hessing (Tweede Kamerfractie VVD) zullen een eerste reactie geven op de notitie en verder debatteren over de toekomst van de Ontwikkelingssamenwerking. De uitkomsten van de discussie zullen meegenomen worden in de definitieve notitie.

Dinsdag 12 december Institute of Social Studies, Kortenaerkade 12, Den Haag, aanvang 17:00, ksoten fl 17,50.
Voor nadere informatie en aanmelding : 070-3424813 (tel); 070-3643417 (fax); (vdGriendt@bureau.cda.nl) (e-mail).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie