Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Katwijk

Datum nieuwsfeit: 13-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Katwijk


Persberichten

Voor meer informatie over de onderstaande persberichten kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon 071-4062488 of 071-4062487.

Informatieavond aanleg 30 km/uur gebied Molenwijk
Katwijk, 10 november 2000. In Katwijk zijn een aantal gebieden aangewezen als 30 km/uur gebied. In augustus 2000 besloot de raad dat met voorbereiding van de aanleg van een 30 km/uur gebied in de Molenwijk gestart kon worden. Hiervoor is een conceptplan van het 30 km/uur gebied gemaakt. Het plan wordt omsloten door de Valkenburgseweg, het industriegebied Katwijkerbroek, de N206 en de Molentuinweg.

Wij nodigen de bewoners en/of belanghebbenden uit om op 27 november 2000 om 19.30 uur aanwezig te zijn in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Tijdens deze bijeenkomst willen wij het conceptplan voor dit gebied bespreken met bewoners en andere belanghebbenden. Het is de bedoeling om uw ideëen/voorstellen (indien mogelijk/wenselijk) die voortkomen uit deze bijeenkomst te verwerken in een definitief plan. Over het definitieve plan zal uiteindelijk de raad een besluit nemen.Wethouder sportzaken opent Wetra-velden

Katwijk, 6 november 2000. - Op woensdag 8 november opent wethouder J.C. van Paridon-van Tol een wedstrijd- trainingsveld (WeTra-veld) bij v.v. Quick Boys en een bij v.v. Katwijk. De gemeente investeerde f 1.324.500,- in de aanleg van de velden. De voetbalclubs kunnen nu beter wedstrijden spelen en vaker trainen, wat gunstig is voor de capaciteitsproblemen van de beide sportclubs.

Het college van Burgemeester en Wethouders kende de problematiek van de overbespeling van de voetbalvelden bij beide verenigingen en besloot tot de financiering van de aanleg van de twee extra WeTra-velden. (In 1998 werd bij beide voetbalverenigingen ook al een veld aangelegd.) De nieuwe velden zijn gebouwd volgens de Grassmasterconstructie: met zand, gras en kunststofvezels. Dit biedt het veld de speltechnische voordelen van natuurgras en laat tegelijkertijd meer water door, waardoor er op het veld vaker gespeeld kan worden.

Op 8 november worden de velden officieel in gebruik genomen. Na een ontvangst om 19.00 uur bij v.v. Katwijk spelen twee jeugdelftallen van v.v. katwijk en v.v. Quick Boys een wedstrijd van 19.15 uur tot 19.45 uur. Het programma wordt voortgezet bij v.v. Quick Boys met een ontvangst om 20.00 uur. Een combinatie-elftal van beide voetbalverenigingen speelt daarna van 20.15 uur tot 21.00 uur een korte wedstrijd tegen een gelegenheidsteam van de gemeente.Per 6 november 2000

* Aanleg "Stedelijk Tapijt". Inrichten 't Waaigat. Totale duur ± één week.

* Vervanging riolering Visserijkade vanaf de ventweg K. Doormanlaan. Totale duur ± twee weken.

* Boring riolering vanaf parkeerterrein Visserijkade naar Haringkade. Duur tot eind november 2000. Daarna aanleg bergbezinkbassin. Let op nieuwe parkeermogelijkheid en omleidingen!

* Aanleg rotonde Zeeweg-Kon. Julianalaan.Totale duur tot ongeveer half december. Zeeweg-west in beide rijrichtingen afgesloten en Kon. Julianalaan-noord alleen toegankelijk vanaf Zeeweg-oost (deze fase duurt nog ca. twee weken). Let op omleidingsborden!
* Aanleg Westerbaan 1e gedeelte. Werkzaamheden tot april 2001.
* Aanleg rotonde Wassenaarseweg (N441) - Westerbaan. Duur: tot maart 2001.

* Reconstructie en vervangen riolering Wassenaarseweg (nabij kruising Molentuinweg). Let op wegomlegging! Totale duur op de Wassenaarseweg tot 01-12-2000.

* Herstraten Piet Heinlaan (tussen J. Banckertstraat en J. v. Galenstraat). Werkzaamheden duren ca. vier weken.
* Woonrijpmaken "Triangel" Narcisstraat. Totale duur ± zes weken. Fase 1: één week.Aanleg 1e fase westerbaan en rotonde Wassenaarseweg (N441)
Katwijk, 31 oktober 2000. - Enige tijd geleden zijn de werkzaamheden gestart voor de aanleg van de 1e fase van de Westerbaan en de aansluiting daarvan op de Wassenaarseweg (N441), nabij de Kooltuinweg. In dit persbericht vindt u meer informatie over dit project.

Westerbaan
De Westerbaan wordt de derde ontsluitingsweg van Katwijk en de belangrijkste ontsluitingsweg van de woonwijk Zanderij-Westerbaan. In deze eerste fase wordt het gedeelte tussen het nu in aanbouw zijnde wijkgedeelte en de Wassenaarseweg aangelegd.
In de Zanderij loopt het tracé van de Westerbaan vrijwel parallel aan de Cantineweg. Bij de toegang naar het Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) kruist de weg de huidige Cantineweg en loopt door het voormalige dierenparkje naar de Wassenaarseweg.
Op de plaats waar de toegang van DZH en de eerste zijweg naar de woonwijk Zanderij wordt aangesloten op de Westerbaan komt een rotonde. Ook bij de tweede zijweg naar de woonwijk wordt een rotonde aangelegd. Langs de westzijde van het tracé tussen DZH en de Wassenaarseweg wordt, aansluitend op de Cantineweg, een fietspad aangelegd. Het huidige pad langs het voormalige dierenparkje vervalt. De Westerbaan wordt in deze fase aangelegd tot aan de tweede zijweg. Na de aanleg van deze fase gaat in eerste instantie alleen het bouwverkeer van de woonwijk hiervan gebruik maken. Dit bouwverkeer gaat dan niet meer via de Koningin Julianalaan.

Kwelscherm
Vooruitlopend op de aanleg van de Westerbaan is een zogenaamd kwelscherm aangebracht langs het talud van de Cantineweg. Dit kwelscherm moet er voor zorgen dat het uit de duinen naar de lager gelegen Zanderij stromende grondwater wordt gereguleerd. Het kwelscherm bestaat uit een stalen damwand met een drainageleiding aan de duinenzijde. Deze drainageleiding voert overtollig grondwater via een nieuw te graven sloot af naar de Zandsloot. Zo kan aan de zijde van de duinen het oorspronkelijke grondwaterpeil hetzelfde blijven, maar zakt het grondwaterpeil in de Zanderij. Dat is nodig voor een goede drooglegging van de woningen en een stabiele fundering van de wegen.

Rotonde Wassenaarseweg (N441)
De aansluiting van de Westerbaan op de provinciale weg vindt plaats in de vorm van een door de provincie ontworpen rotonde. De Kooltuinweg sluit na een geringe omlegging eveneens op de rotonde aan.

Planning
De werkzaamheden in deze fase duren naar verwachting tot in het tweede kwartaal van 2001. De volgende fase, het tracé tot aan de derde zijweg naar de Zanderij, staat gepland voor uitvoering in 2001/2002. De uiteindelijk beoogde voortzetting van de Westerbaan naar de Meeuwenlaan is voorzien in 2005. Vooralsnog heeft de provincie voor dit laatste tracé nog geen toestemming gegeven.

Kosten
De totale kosten van het gehele project zijn geraamd op circa f. 20 miljoen. Hierin zijn begrepen de kosten van de geluidswal, twee ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers en voetgangers, het kwelscherm en overige benodigde werkzaamheden. Tweederde van de kosten is voor rekening van de gemeente Katwijk. De projectontwikkelaar van de woonwijk, Campri Vastgoed B.V., draagt eenderde van de kosten.

Verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering
In verband met de werkzaamheden worden binnenkort enkele verkeersmaatregelen van kracht.

Autoverkeer
Door de rotonde in de Wassenaarseweg gefaseerd uit te voeren kan het verkeer op deze weg, zij het met enige hinder, doorgang blijven vinden.

De Kooltuinweg wordt in de loop van het werk tijdelijk afgesloten. De afsluiting zal worden aangegeven aan de zijde van de Wassenaarseweg en aan de andere zijde bij het viaduct over de N206. Vanaf de Voorschoterweg in de gemeente Valkenburg wordt een route aangeven via de Torenvlietslaan naar de Kooltuinweg. Daarbij wordt vermeld dat de betreffende huisnummers aan het afgesloten gedeelte van de Kooltuinweg vanaf die zijde bereikbaar zijn.

De Cantineweg blijft (voor bestemmingsverkeer) alleen toegankelijk vanaf de Koningin Julianalaan.
Tractoren die de Cantineweg gebruiken als doorgaande route moeten vanaf de Wassenaarseweg rijden via de provinciale weg N206, de Molentuinweg en de Rijnstraat. Omdat het linksaf slaan de Rijnstraat in niet toegestaan is, moet men eerst doorrijden tot het veilingterrein en daar keren.

(Brom)fietsverkeer
Dit blijft gedurende het gehele werk mogelijk langs de oostzijde van de Wassenaarseweg (N441). Om (brom)fietsers zoveel mogelijk buiten het werkterrein (Cantineweg, oversteek Wassenaarseweg en Kooltuinweg) te houden, worden deze tijdens de gehele duur van het werk omgeleid.

De huidige oversteekplaats over de Wassenaarseweg (N441) van en naar de Cantineweg komt te vervallen.
(Brom)fietsers vanuit Wassenaar moeten de N206 oversteken en worden naar Katwijk/Noordwijk verder verwezen via de Hyacinthstraat en de tunnel bij de Molentuinweg. Fietsers richting Leiden kunnen gebruik maken van het fietspad aan de oostzijde van de N206. Bromfietsers richting Leiden worden verwezen via de Asterstraat naar de Valkenburgseweg.

(Brom)fietsers vanuit Katwijk/Noordwijk worden verwezen door de tunnel bij de Molentuinweg. Daar worden fietsers richting Leiden geleid via de Hyacinthstraat en het fietspad langs de oostzijde van de N206. Bromfietsers richting Leiden kunnen hun weg vervolgen via de Valkenburgseweg.Inspraakprocedure gestart voor het bestemmingsplan Dakopbouwen

Vanaf maandag 30 oktober tot en met maandag 27 november 2000 ligt het voorontwerp van een bestemmingsplan over dakopbouwen ter inzage. Met dit bestemmingsplan wil de gemeente de regels voor dakophogingen (goothoogte / nokhoogte / dakhelling) bijstellen. Dit voorkomt dat er ongewenste nieuwbouwontwikkelingen ontstaan die de karakteristiek of het sfeerbeeld van de straat aantasten.

Het bestemmingsplan geldt voor Katwijk aan Zee, de Hoornespolder, een deel Kon. Julianalaan, een deel Roodborstlaan, een deel Kon. Wilhelminastraat, een stuk van de Nachtegaallaan en een gedeelte van de Sperwerlaan.

Belanghebbenden kunnen vanaf 30 oktober tot en met 27 november 2000 schriftelijke reacties op het plan indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 589, 2220 AN Katwijk ZH. Als u het plan wilt inzien kan dat van 30 oktober tot en met 27 november bij de centrale balie van het gemeentehuis, op werkdagen van 8.00 uur tot 12.30 uur en op donderdagen ook van 13.30 uur tot 19.00 uur. Het plan ligt verder ter inzage in bibliotheken aan de Schelpendam, de Hoorneslaan en de Fresialaan.

De gemeente organiseert op 14 november 2000 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een inspraakavond over het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt dan reageren op het plan.Kandidaten gezocht voor D.F.E. Meerburgprijs
Katwijk, 13 oktober 2000. Het bestuur van de Stichting Herinneringsfonds zoekt kandidaten voor de D.F.E. Meerburgprijs, die in januari 2001 wordt uitgereikt. Deze jaarlijkse geldprijs wordt gebruikt om voor Katwijk belangrijke activiteiten te stimuleren. Personen en instellingen die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten in Katwijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen in aanmerking komen voor de prijs.

Uiterlijk 1 december a.s. moeten de aanvragen zijn ingediend bij de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.

De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989. Dirk Meerburg liet een belangrijk geldbedrag na aan de Stichting die jaarlijks de prijs van duizenden guldens toekent. De doelstellingen van de Stichting en de statuten kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat van het college van burgemeester en wethouders, tel.: 4062 485/486.Opnieuw wijzigingen in verkeerssituatie Zeeweg- Koningin Julianalaan. Fase 2 van aanleg rotonde wordt gestart
Katwijk, 10 oktober 2000. - Begin september is aannemer Koop Tjuchem begonnen met de 1e fase van de aanleg van de rotonde op het kruispunt Zeeweg-Koningin Julianalaan. In die fase zijn werkzaamheden uitgevoerd op het noordelijke gedeelte van de Koningin Julianalaan. De weg is gereconstrueerd, de sloot aan de zijde van sporthal Cleijn Duijn is omgelegd en de zogenaamde bypass om de rotonde heen van de Zeeweg-oost naar de Koningin Julianalaan-noord is aangelegd. Onlangs is het nieuwe weggedeelte van een asfaltverharding voorzien.


* Volgens de planning begint in week 42 de tweede fase van de reconstructie. In deze fase wordt het westelijke gedeelte van de Zeeweg gereconstrueerd en het grootste gedeelte van de rotonde zelf aangelegd. Ook nu blijft inkomend en uitgaand verkeer via de oostelijke Zeeweg mogelijk.

* Op vrijdag 13 oktober a.s. wordt de nieuwe bypass van de oostelijke Zeeweg naar de Koningin Julianalaan-noord voor het verkeer opengesteld.

* Op maandag 16 oktober a.s. wordt het wegvak Zeeweg, tussen de Koningin Julianalaan en de Duinoordweg, in beide rijrichtingen voor het verkeer afgesloten. Vanaf die dag is de verkeerscirculatie als volgt:

* Inkomend verkeer vanuit Katwijk a/d Rijn/Leiden/Den Haag is vanaf de oostelijke Zeeweg uitsluitend mogelijk via de nieuwe bypass naar de Koningin Julianalaan-noord;

* Uitgaand verkeer naar Katwijk a/d Rijn/Leiden/Den Haag is uitsluitend mogelijk via de Boslaan en de Koningin Julianalaan-midden naar de oostelijke Zeeweg;
* Uitgaand verkeer naar Noordwijk//Haarlem blijft uitsluitend mogelijk via de Karel Doormanlaan en Industrieweg;
* De parkeergarage van het gemeentehuis is dus ook niet direct vanaf de Zeeweg bereikbaar, maar uitsluitend via de Boslaan en de Koningin Julianalaan-midden. De voorzijde van het gemeentehuis blijft vanuit westelijke richting bereikbaar via de route Zeeweg-Duinoordweg-Nieuwe Duinweg;

* De nieuwe omleidingroutes worden weer met gele borden aangegeven
* Deze verkeerssituatie zal naar verwachting duren tot medio november 2000. Dan begint de laatste fase. Naar verwachting zal het totale werk half december 2000 gereed zijn.Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie