Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA wil regelvrije scholen autonoom laten experimenteren

Datum nieuwsfeit: 13-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

CDA over Onderwijsbegroting: het blijft doorsudderen tot de verkiezingen (131100)

Den Haag, 13 november 2000

Er moeten regelvrije scholen komen die kunnen experimenteren als autonome school met veel beleidsruimte. Elke school die aan het project meedoet adopteert een ambtenaar uit Zoetermeer die hen een dag in de week in het loslatingsproces van Zoetermeer ondersteunt en voor afstemming met Zoetermeer zorgt. Dit groepje ambtenaren krijgt vervolgens een goed zicht op de nodige deregulering.

Met dit idee geven de CDA onderwijswoordvoerders Clemence Ross-Van Dorp en Aart Mosterd, concrete uitwerking aan de beleidsbrief van minister Hermans waar hij het heeft over deregulering en autonome school. CDA-leider Jaap de Hoop Scheffer noemde dit bij de APB "de kunst van het loslaten". Hermans idee van de autonome school spreekt zeer aan aangezien verantwoordelijkheid daar waar die hoort echt des CDAs is. De CDAers hebben echter het idee dat Hermans de klok heeft horen luiden maar niet precies weet waar de klepel hangt. Haaks op autonomie staat immers het feit dat de touwtjes door de Rijksoverheid en gemeentelijke overheid strak worden aangehaald: aanscherping schooltijden primair onderwijs, de uren basisvorming op 32 willen houden en de Inspectie steeds meer grip geven op het onderwijsleerproces.

Het CDA betreurt het dat de bewindslieden geen antwoord geven op de vraag welke financiele basisgarantie nodig is om scholen autonoom te kunnen laten worden. De nadruk die wordt gelegd op de markt en geldstromen vanuit de markt doet vermoeden dat zij eigenlijk het onvermogen om met een echte onderwijsvisie te komen, de armoede van de scholen en het tekort aan overheidsfinanciering op de scholen willen afwentelen onder het mom van deregulering en zelfstandigheid. Er wordt weer van alles onderzocht en pas in het voorjaar 2001 komt er een investeringsplan waar de Kamer over kan spreken. Kortom de bewindslieden sudderen een beetje door. We hebben niet echt meer iets van hen te verwachten. Het Regeerakkoord wordt uitgevoerd. Dat is alles. Zonder kleerscheuren de rit uitzitten tot de verkiezingen lijkt vooral de inzet. Er is geen duidelijk beleid, geen regie, geen tijdpad met doelen.

De kamerleden wijzen er op dat de bewindslieden er ook niet in slagen knelpunten op te lossen. De knelpunten zijn: lerarentekort, de achterstandsleerlingen, de leerlingen die meer zorg nodig hebben vanwege een handicap, het onderhoud van de schoolgebouwen. Om achterstandssituaties te voorkomen wil de CDA-fractie de partiéle leerplicht verlagen naar 4 jaar. Alle kinderen beginnen dan gelijk met naar school gaan. Het lerarentekort wil het CDA onder meer aanpakken door onderwijzenden meer doorstroommogelijkheden te bieden: van basisonderwijs naar basisvorming. Zij stellen een nieuwe lerarenopleiding voor die hier in voorziet. Ook vindt het CDA dat het voor scholen makkelijker moet worden om te kiezen voor onderwijsassistenten. Nu kosten die bijna net zoveel formatie-eenheden als leerkrachten, terwijl het salaris duidelijk verschilt. Dit moet rechtgetrokken worden.

Wat de CDAers ook missen bij de bewindslieden is de betrokken samenleving. Dat onderwijs iets is van gedeelde inspiratie/identiteit daar hoor je de bewindslieden niet over. " Onderwijs moet meer zijn dan een output-proces gericht om jonge mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Dat onderwijs een breed maatschappelijk doel dient, dat het ook gaat om de persoonlijke ontplooiing, om overdracht van culturele en maatschappelijke waarden en normen dat lijkt bij deze bewindslieden vergeten."
Voor een waardengemeenschap waarin eenheid in verscheidenheid mogelijk is, is kennisontwikkeling op hoog internationaal niveau nodig. Zeggenschap van ouders en leerlingen is een basisvoorwaarde voor een school die als een waardengemeenschap functioneert. De positie van de ouders en leerlingen moet worden versterkt door overleg met instemmingsrechten voor ouders en leerlingen. Besturen-, ouder- en vakorganisaties moeten meer dan ooit mensen en processen op de werkvloer ondersteunen. Ouders moeten zich niet als consument van het onderwijs/de school gedragen maar als partner.

Ross en Mosterd vinden dat de Onderwijsinspectie terug in haar hok moet. De school is vooral zelf verantwoordelijk voor haar kwaliteit en het hanteren van een deugdelijk kwaliteitssysteem. De Inspectie moet zich beperken tot controle van wettelijke regels en nagaan of er een goede kwaliteitsbewaking is. Met het pedagogisch/didactisch hoort de Inspectie zich niet te bemoeien.
Nu de Inspectie 5,1 miljoen meer krijgt voor externe kwaliteitszorg moeten scholen minstens ditzelfde bedrag krijgen voor hun interne kwaliteitszorg. Zo worden scholen in positie gebracht.

Het lijkt er op dat Nederland bij de kennisontwikkeling in internationaal verband terrein heeft verloren. De minister van onderwijs moet zich meer manifesteren bij Nederland kenniseconomie. Hij laat het nu te veel over aan de minister van Economische Zaken met onder meer als gevolg dat het bedrijfsleven grotendeels bepaalt wat er op de universiteiten wordt onderzocht. Ethische beleidsontwikkeling hoort gelijke tred te houden met wetenschappelijke kennisontwikkeling. De CDA'ers vinden dat beide met elkaar in balans moeten zijn en dat de politiek dit hoort te volgen..

Woordvoerder: Clemence Ross tel.070-3182580 of 06-55195256, Aart Mosterd tel.070-3182548 of 06-51288181
Voor verdere informatie: Marianne Fennema tel.070-31`82512 of 06-53267862

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie