Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

BOVAG aan het woord over kartelvorming in benzinebranche

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
BOVAGBron: Persberichten
Datum: 14-11-2000De echte feiten over het "benzinekartel"

BOVAG vindt het logisch dat de pers, waaronder de Volkskrant aandacht besteedt aan de vraag of er sprake is van kartelvorming in de benzinebranche. Het moet dan wel vanzelfsprekend zijn dat de Volkskrant haar artikelen zorgvuldig samenstelt. Lezers moeten uit kunnen gaan van een gedegen onderzoek waarbij alle kanten van de zaak voldoende worden belicht. Helaas laat deze krant nergens in al de publiciteit over het vermeende benzinekartel BOVAG aan het woord. Dit, ondanks de vele contacten die BOVAG inmiddels met de redactie van de Volkskrant over dit onderwerp heeft gehad.

Nu dan maar eens de echte feiten op een rij. Het ECD-rapport waar de Volkskrant aan refereert is geen rapport maar een proces-verbaal (een verslaglegging van de resultaten van een strafrechtelijk onderzoek) opgemaakt door de Economische Controle Dienst waaraan BOVAG in alle openheid haar medewerking heeft verleend. In dat proces-verbaal werden er door ECD-ambtenaren vermoedens geuit van onderling afgesproken gedrag. Dit betekent echter niet dat dit is gebeurd! Sterker nog, op basis van het bewuste proces-verbaal is nota bene door de Officier van Justitie, in Nederland nog altijd degene die bepaalt of er vervolgd moet worden, als eerste bij BOVAG besloten dat er geen enkele reden is om BOVAG als schuldige aan te wijzen. Inmiddels is door de rechtbank aan BOVAG een schadevergoeding van ruim 28.000 gulden toegekend, omdat de brancheorganisatie onterecht als verdachte was aangemerkt.

De Volkskrant neemt echter zonder meer de vermoedens van de ECD-ambtenaren voor waar aan en redeneert daarbij naar het doel toe dat BOVAG schuldig is. De krant vergeet daarbij te vermelden dat het niet meer dan normaal is dat BOVAG van tijd tot tijd gesprekken voert met individuele oliemaatschappijen. Dit hoort nou eenmaal bij het takenpakket van een actieve brancheorganisatie die voor haar leden opkomt en oliemaatschappijen en andere marktpartijen wijst op problemen van pomphouders. Dat BOVAG de bij haar aangesloten tankstationhouders continu van de laatste marktontwikkelingen op de hoogte houdt en er te allen tijden voor pleit dat de tankstationhouder zijn eigen prijs vaststelt, blijft ook onvermeld.

Verder wordt gesteld dat BOVAG onder invloed zou staan van de oliemaatschappijen omdat het grootste gedeelte van de bij BOVAG aangesloten tankstations door een oliemaatschappij zou worden beheerd en geëxploiteerd. Dit is pertinent onwaar. Van de circa 1800 stations die bij BOVAG zijn aangesloten zijn er slechts 150 vestigingen van oliemaatschappijen. Nog geen 10 procent dus. Deze tankstations vervullen bovendien geen bestuursfuncties.

Al met al is BOVAG, door deze eenzijdige berichtgeving, volkomen onterecht in het beklaagdenbankje geplaatst. BOVAG betreurt dit zeer want de belangenbehartiger voor de mobiliteitsbranche doet er juist alles aan om de marktwerking op de motorbrandstoffenmarkt te bevorderen. Zo heeft BOVAG de overheid herhaaldelijk gewezen op het feit dat de huidige voorstellen in het kader van het MDW-project benzinemarkt om de concurrentie op de brandstoffenmarkt te bevorderen, een averechts effect zullen hebben. De concurrentie zal juist afnemen omdat slechts grote marktpartijen het door de voorstellen voor het zeggen krijgen. In plaats daarvan pleit BOVAG al jaren voor het instellen van de zogenaamde Marylandconstructie. Hierbij kan een toeleverancier van motorbrandstoffen wel een tankstation bezitten, maar mag hij dit niet exploiteren. Alleen zelfstandige ondernemers mogen dat. In de Amerikaanse staat Maryland, waar dit systeem is geïntroduceerd, heeft men inmiddels de laagste prijzen van de VS.

Het is bijzonder jammer en onzorgvuldig dat dit soort gegevens achterwege zijn gelaten, dan wel onjuist zijn weergegeven. Niet alleen kan het werk dat BOVAG al jaren doet voor haar leden en de klanten van haar leden door deze negatieve, onjuiste en onterechte berichtgeving worden geschaad. Ook rijst de vraag of het voor Nederlanders nog wel verstandig is om volledig en open aan een strafrechtelijk onderzoek mee te werken als vertrouwelijke gegevens zomaar op straat komen te liggen en bovenal uit het verband gerukt worden gepubliceerd terwijl je onschuldig bent. In ons land ben je toch nog altijd onschuldig tot je schuld is bewezen? In dit geval hebben zowel de Officier van Justitie als de Minister van Justitie op basis van het bewuste proces-verbaal terecht geconcludeerd dat er niet genoeg bewijs is om BOVAG schuld ten laste te leggen. De krant maakt er dan gemakshalve maar van dat je toch schuldig bent.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie