Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raad gemeente Rotterdam stelt Begroting 2001 vast

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rotterdam

Raadsbericht
Begroting 2001, 7, 9 en 13 november 2000

Raad stelt Begroting 2001 vast
De Gemeenteraad heeft - met de stemmen van de SP en de Stadspartij tegen - de begroting voor het jaar 2001 vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad ook het Cultuurplan 2001 - 2004 en de uitwerking van de tweede fase van het uitvoeringsprogramma 'Attractieve Stad' vastgesteld. De raad stemde over 24 moties en 32 amendementen. Van de oorspronkelijk ingediende 43 moties zijn er 19 ingetrokken omdat de Gemeenteraad al tijdens de vergadering een bevredigend antwoord van het College van B. en W. kreeg. Van de moties waarover werd gestemd haalden 11 het niet, omdat de meerderheid tegenstemde. Vijf moties werden in preadvies genomen, wat betekent dat het College van B. en W. later met een standpunt naar de Gemeenteraad komt. De raad nam 26 amendementen aan en verwierp er zes. Via de amendementen komt er ca. fl.50 miljoen extra beschikbaar op de begroting van ruim fl. 10 miljard.

Forse investeringen in de stad
De Gemeenteraad wil in 2001 fors investeren in Rotterdam en de Rotterdammers. De Gemeenteraad vindt het belangrijk te investeren in succesvol burgerschap door het versterken van de sociale, economische en fysieke structuur van de stad. Het budgettair beeld voor 2001 en latere jaren ziet er gunstig uit. In sociaal beleid (de sociale pijler van de Stedelijke Visie) wil de raad tot en met 2004 meer dan 400 miljoen gulden (inclusief rijksgeld) investeren. Accenten liggen hierbij op het veiligheidsbeleid, onderwijs en sociale integratie. In de economische pijler is voor de uitvoering van de E-visie ruim 40 miljoen gulden beschikbaar gesteld, met name gericht op het onderwijs. Er komt ook 86,7 miljoen gulden beschikbaar om er alles aan te doen dat de Rotterdammers die kunnen werken, ook daadwerkelijk een baan krijgen. In de fysieke pijler kiest het College voor de realisatie van enkele grote infrastructurele werken, zoals de vernieuwing van het Centraal Station en de Randstadrail. Een bijzonder accent krijgen projecten voor de kwaliteit en het onderhoud van de openbare ruimte.

Cultuurplan 2001-2004
De Gemeenteraad heeft het Cultuurplan 2001 - 2004 vastgesteld. Hiermee zijn extra middelen voor de kunst- en culturele sector in Rotterdam verdeeld. Rotterdam gaat in de komende jaren miljoenen extra besteden aan culturele activiteiten. Een deel daarvan is bestemd voor de uitvoering van het landelijk cultuurconvenant met het Rijk. Op basis van dit convenant wijst het Rijk vanaf volgend jaar jaarlijks ruim fl. 10 miljoen meer toe aan Rotterdam dan in de afgelopen jaren. Daarnaast is er het lokale deel van het Cultuurplan. Hierin zijn de instellingen opgenomen die niet of niet geheel voor gezamenlijke financiering Rijk/Gemeente in aanmerking komen. In dit deel wordt voor ca. fl. 6 miljoen aan nieuwe aanvragen gehonoreerd. Tenslotte is er geld voor de gemeentelijke kunstinstellingen.
De Gemeente Rotterdam stelt jaarlijks ca. fl. 7 miljoen extra beschikbaar voor de periode tot 2004. Ook is voor fl. 4 miljoen aan vrijvallende middelen opnieuw ingezet.
In het Cultuurplan is fl. 1,1 miljoen beschikbaar gesteld voor dans, fl. 2,5 miljoen voor theater, fl. 1,0 miljoen voor muziek, fl. 0,4 miljoen voor film, fl. 2,2 miljoen voor educatie, multiculturele en wijkgebonden activiteiten en amateurkunst, fl. 0,5 miljoen voor literatuur fl. 1,9 miljoen voor musea en beeldende kunst en fl. 0,8 miljoen voor overige activiteiten. Voor het actieplan Cultuurbereik, onderdeel van het landelijk convenant, is nog fl. 0,9 mln. beschikbaar gesteld. Door amendementen kreeg het Wereldmuseum 1,5 ton voor twee educatieve medewerkers voor het Reispaleis en de Centrale Bibliotheek 1,3 ton om de tarieven maar met één gulden te laten stijgen.

Attractieve Stad tweede fase
De Gemeenteraad heeft ingestemd met de uitwerking van de tweede fase van het uitvoeringsprogramma 'Attractieve Stad'. In de nota worden vier thema's genoemd die moeten bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners en bezoekers: benutting en versterking van het maritieme karakter van Rotterdam en de aantrekkelijkheid van de rivieroevers, geconcentreerde aandacht voor clusters van voorzieningen en de attracties daartussen, continuering van het bestaande toeristisch beleid, met aandacht voor service en gastvrijheid en aandacht voor de gebruikswaarde van de buitenruimte voor bezoekers. In de begroting voor 2001 is, na amendering door de Gemeenteraad, in totaal fl. 28,4 miljoen toegewezen om projecten uit te voeren. Dit geld gaat naar een parcours aan de Doenkade, sportvelden en sportaccommodaties (bij amendement), de stichting Rotterdam Topsport, monumentenzorg en initiatieven in de sfeer van marketing en toerisme. Daarnaast is er geld gereserveerd voor de midden(theater)zaal, huisvesting van het Onafhankelijk Toneel, de centrale bibliotheek en een nieuw filiaal in Nesselande, de aanleg van Wetravelden en voor Rotterdam Maritiem, het themajaar 2002. Verder heeft de Gemeenteraad een aantal 'indicatieve' projecten genoemd. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt voor er geld wordt toegewezen of gereserveerd. Dit geldt voor de aanpassing van de publieksruimte van de centrale bibliotheek en een nieuw filiaal in Prinsenland, sportvelden in Nesselande en de verbouwing van de Rivièrahal in de diergaarde. De Gemeenteraad besloot bij amendement om alvast fl.250.000,- van dit 'indicatieve geld' beschikbaar te stellen voor de verbouwing van Nighttown en de overige acht ton onder 'reservering' te brengen. Het bedrag voor 'reservering' komt daarmee op fl. 63,5 miljoen. Belastingen/tarieven
De gemeentelijke tarieven stijgen in principe met het inflatiepercentage van 3,4 procent. Uitzonderingen zijn het rioolrecht en het reinigingsrecht. Het rioolrecht wordt - boven het inflatiepercentage - met 8 gulden extra verhoogd (tot 213 gulden per aansluiting) als gevolg van de aanpak van de achterstanden in het rioolonderhoud. De raad amendeerde het voorstel om het reinigingsrecht met fl. 46,- te verhogen om het ophalen van huisvuil kostendekkend te maken. De verhoging wordt nu over drie jaar verdeeld en de Roteb krijgt fl. 6,4 miljoen extra voor de vuilophaal. Los van het jaarlijks accres (uitbreiding van het onroerend goed in de stad) en het toepassen van de inflatiecorrectie, blijft de opbrengst van de OZB gelijk. Bij een hoger uitkomende herwaardering zullen de tarieven in ieder geval worden verlaagd. Daarover beslist de Gemeenteraad als de uitkomst van de herwaardering bekend is.

De aangenomen moties:


* Er komt een 'vliegtax', waarbij per door de gemeente gemaakte vliegreis een bedrag wordt gedoneerd. De opbrengst wordt gebruikt voor het stimuleren van energiebesparing en duurzame energie.
* In overleg met de deelgemeente Delfshaven wordt de overlast van de tippelzone aan de Keileweg aangepakt en komen er maatregelen om verslaafde prostituees uitzicht op een beter leven te bieden.
* De Gemeenteraad krijgt regelmatig informatie over hoe het staat met de toezeggingen die het College van B&W aan de raad doet.
* WIW-medewerkers krijgen een eindejaarsvergoeding van fl. 300,-.
* De gemeente gaat met woningcorporaties onderhandelen over een verhuiskostenregeling en wil nadere afspraken maken over bewonersparticipatie.

* Er komt een nota over het als monument beschouwen van het 'roerend erfgoed' (historische voorwerpen) zodat restauratie en conservering voor het nageslacht mogelijk is.
* De stadsregio wordt gevraagd geld vrij te maken voor de Stichting Flexus, die thuislozen opvangt.

* Er komt een discussie over het lokale mediabeleid , waarbij een eenduidig beleid voor migrantenomroepen aan de orde komt.

Overige aangenomen amendementen:


* De Stichting Ontmoeting krijgt fl. 115.000,- voor extra openingstijden van het dienstencentrum, b.v. voor dak- en thuisloze vrouwen, prostituees en jongeren.
* Er komst vijf ton voor 'Ecotopia', een ecologisch volkstuinencomplex in IJsselmonde.

* Voor achterstallig onderhoud in de buitenruimte is vijf miljoen beschikbaar.

* De stichting Avanco, die de Kaapverdische gemeenschap in Rotterdam begeleidt, krijgt jaarlijks twee ton.

* Het Wereldcircus mag voor ruim fl.21.00,- een tentzeil aanschaffen.

* Schoolinternaat het Centrum kan een proefproject voor de opvang van meisjes starten (fl.54.000,-)

* Het project Homestart van Humanitas krijgt structureel fl.175.600.
* Voor de onderwijskansenzones in IJsselmonde is twee jaar fl. 250.000,- jaarlijks beschikbaar.

* Voor peuteropvang wordt 3 miljoen gereserveerd en. 2 miljoen 'indicatief' beschikbaar gehouden.

* Voor de structurele kosten van het emancipatiebeleid wordt, vooruitlopend op de discussie over de herijking in de raad, 1,5 ton beschikbaar gesteld.

* Het Platform Buitenlanders Rijnmond kan voor één jaar een functie opwaarderen tot directeursniveau (fl. 24.000,-) en een WIW-plaats omzetten in een volwaardige arbeidsplaat. (fl. 20.000,-)
* Voor een coördinator voor hulp aan alleenstaande jonge asielzoekers is fl. 175.000,- uitgetrokken.
* De dienst Sport en Recreatie krijgt 2,5 ton voor de gemeentelijke organisatie van de Koninkrijksspelen in 2001.
* Rotterdam Verkeert krijgt fl. 49.700 subsidie.
* Het Aidspastoraat krijgt voor vier jaar een subsidie van fl. 40.000,- per jaar.

* Om Hindoestaanse en Javaans-Surinaamse Rotterdammers te bereiken gaat het budget migrantenvoorlichting van de bestuursdienst eenmalig met fl. 65.000,- omhoog.

* Het Centrum voor Dienstverlening krijgt structureel fl.75.000,- voor STAP/Adres.

* Er gaat fl. 45.000,- naar de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rotterdam (SPIOR) voor ondersteuning van de aangesloten organisaties.

* Voor verbouwing van Het Klooster (zelfstandige huisvesting voor jongeren tussen 18 en 25 jaar) is 1,7 ton beschikbaar.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...