Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Friesland

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Verslagen

Gedeputeerde Staten van 14 november 2000


1.Jaarlijks stelt de provincie op basis van het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997 (BRRM) het PRUP vast. PRUP staat voor Provinciaal Restauratie UitvoeringsProgramma. In dit programma wordt het rijksgeld voor de restauratie van monumenten over 20 niet-budgethoudende gemeenten verdeeld. Bij de verdeling wordt uitgegaan van drie categorieën monumenten: woonhuizen/boerderijen, kerken en overig.

Op 19 september jongstleden is het BRRM op een aantal punten gewijzigd. Het aantal categorieën is teruggebracht van drie naar twee: woonhuizen/boerderijen en overig. De kerken vallen hiermee onder overig.
Met de wijziging van de BRRM is het ook mogelijk geworden om geld van de ene categorie, voor maximaal de helft, over te hevelen naar de andere categorie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag besloten dat niet op voorhand te doen, maar alleen de mogelijke vrijval in de budgetjaren 2003 en 2004 over te hevelen van de categorie woonhuizen/boerderijen naar overig.


2. Gedeputeerde Staten zullen de leden van de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer, binnenkort informeren over de stand van zaken met betrekking tot de maatverruiming en de snelheidsverhoging voor de scheepvaart op het Prinses Margrietkanaal (vanaf 1 maart 2000 van kracht). Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de brief aan de Statencommissie vastgesteld


3. De provincie komt met een nieuwe subsidieregeling revitalisering bedrijventerreinen. Deze regeling is bestemd voor terreinen die niet in de economische kernzones liggen. Onder bepaalde voorwaarden kan een subsidie-aanvraag worden ingediend om verouderde terreinen weer concurrerend te maken. De regeling geldt voor 4 jaar en er is in de jaren 2001 2004 in totaal 4 miljoen beschikbaar. De regeling loopt vooruit op een nieuwe provinciale visie op bedrijventerreinen die binnenkort verschijnt.
Verder procedure: Statencommissie Algemene & Economische Zaken 29 november
Provinciale Staten van 20 december
Lees verder...


4. Gedeputeerde Staten hebben voor het project Klas op Wielen een subsidie beschikbaar gesteld van 44.000,- De bijdrage is aangevraagd door de NEBAS (Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten). Met het project wil de NEBAS leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs bekend maken met èn interesseren voor de gehandicaptensport
Lees verder...

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie