Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Nieuwe plannen voor voorzieningen gehandicapten
Burgemeester en wethouders van Groningen leggen aan de gemeenteraad nieuwe plannen voor op het gebied van voorzieningen voor gehandicapten en ouderen. Onderdeel van deze plannen zijn een kenniscentrum over toegankelijk bouwen en wonen, een bijdrage in de huur van een rolstoelbus, een onderzoek naar de verhuiskostenvergoeding en het inzetten van het wijkvernieuwingsverhuisbedrijf, en het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid bij bestaande accommodaties. B&W nemen hiermee een groot deel van de voorstellen over die de raad op 18 oktober naar voren bracht. Verder wil het college enkele andere ideeën van raadsleden meenemen bij de uitwerking van andere onderwerpen, zoals het parkeerbeleid en het Convenant bouwen.

Datum besluit: dinsdag, 14 november 2000
Nota: Aanvullende voorstellen nieuw beleid WVG

Geen schadevergoeding wegens komst tippelzone
Volgens de schadebeoordelingscommissie ondervindt Autobedrijven ESA Groningen B.V. geen schade van de tippelzone die nu bijna drie jaar geleden aan de Bornholmstraat is gekomen. ESA had om schadevergoeding gevraagd omdat volgens het bedrijf de waarde van de bedrijfspanden is verminderd en omdat de terreinverlichting aangepast moest worden. Het college besluit daarom het advies van de commissie over te nemen en via de raadscommissie VRO voor te leggen aan de raad. Ook het verzoek van de heer Vrieling acht de
schadebeoordelingscommissie ongegrond. De heer Vrieling had een verzoek om schadevergoeding ingediend omdat volgens hem zijn woning aan de Europaweg voor een aanzienlijk lager bedrag verkocht is dan gangbaar vanwege de aanwezigheid van de tippelzone.
De commissie constateert echter dat de ligging van de woning op een bedrijventerrein vlakbij twee drukke wegen en nogal afgelegen, op zich al de waarde van de woning kan verminderen. De aanwezigheid van de tippelzone op grotere afstand is volgens de commissie nauwelijks relevant.
Ook in dit geval besluit het college het advies van de schadebeoordelingscommissie over te nemen en via de raadscommissie VRO voor te leggen aan de raad.

Datum besluit: dinsdag, 14 november 2000
Nota: Planschade tippelzone Bornholmstraat/ESA en Planschade tippelzone Bornholmstraat/Vrieling

Klankbordgroepen voor politie
Het college van B&W is een warm voorstander van een klankbordgroep politie. In deze klankbordgroep, of klantenpanel, kunnen burgers meepraten over het werk van de politie. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als openbare orde en veiligheidsproblemen. Het voorstel van een pilot klantenpanel is begin oktober aan de orde geweest bij het Dagelijks Bestuur van de Regiopolitie Groningen. Het gaat hierbij om het instellen van klantenpanels in alle drie (toekomstige) districten van de regio. Het Regionaal College zal hierover in december 2000 definitief besluiten.
Dit antwoordt het college op vragen van de CDA-fractie.

Datum besluit: dinsdag, 14 november 2000
Nota: Beantwoording vragen van CDA-fractie over klankbordgroep politie

Omnibusonderzoek
Al een aantal jaren onderzoekt het Bureau Onderzoek SOZAWE de manier waarop de gemeente Groningen met burgers communiceert en wat het oordeel van de burgers over de lokale politiek is. Dit zogenoemde Omnibusonderzoek wordt eens in de twee jaar gehouden. De laatste jaren was het onderzoek onderdeel van de Leefbaarheidsmonitor. Die beide onderzoeken zijn nu uit elkaar gehaald. Begin dit jaar heeft de raad aangegeven meer betrokken te willen zijn bij de opzet van (opinie)onderzoek en het college heeft dat ook toegezegd. Het Omnibusonderzoek is een longitudinaal onderzoek. Dat wil zeggen dat dezelfde vragen met een zelfde tussenpoos steeds opnieuw gesteld worden. Daarom leent dit onderzoek zich iets minder goed voor een uitgebreide behandeling in een raadscommissie of voor het toevoegen van allerlei extra vragen. Toch vindt het college het raadzaam om aan de hand van de discussie en opmerkingen van raadsleden te bekijken of de huidige opzet nog voldoende tegemoet komt aan wat college en raadsleden van dit instrument verwachten.

Datum besluit: dinsdag, 14 november 2000
Nota: Omnibusonderzoek

Herbouw voormalige 3B-bakkerij Vechtstraat
Het college heeft het stedenbouwkundig plan locatie voormalige 3B-bakkerij (Vechtstraat/Merwedestraat/Barestraat) én het bijbehorende inspraakrapport vastgesteld. In dit plan voor een te realiseren woonwinkelgebouw staan de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de stedenbouwkundige inpassing.
De herontwikkeling van de voormalige bakkerijlocatie aan de Vechtstraat betekent een nieuwe impuls voor de vernieuwing van de aan de zuidzijde van het N.S.-hoofdstation gelegen Rivierenbuurt.

Datum besluit: dinsdag, 14 november 2000
Nota: Stedenbouwkundig plan locatie voormalige 3B-bakkerij/Vechtstraat

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 17 november 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie