Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak minister Herfkens jubileumbijeenkomst Oikocredit

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Toespraak minister Herfkens jubileumbijeenkomst OikocreditDe waarde van krediet

Iemand krediet geven. Dat is niet alleen iemand een lening geven. Het is meer dan dat. Het betekent vooral ook dat je vertrouwen in iemand stelt. Vertrouwen in het vermogen om terug te betalen. Krediet, dat heeft ook de betekenis van geloofwaardigheid.

Oikocredit geeft nu een kwart eeuw leningen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Maar meer dan dat. Oikocredit heeft hen krediet gegeven, in die bredere betekenis van het woord. Daarmee heeft Oikocredit trouwens zelf ook veel krediet opgebouwd. Ook bij mij.

Ontstaan 25 jaar geleden. Leden vroegen de kerkelijke leiding een deel van hun financiële reserves te investeren in kleinschalige ondernemingen in ontwikkelingslanden. Kerkelijke penningmeesters vreesden echter dat hun investeringen verloren zouden gaan.

Ik herinner me dat debat nog goed. Ik zat toen zelf in de werkgroep Kerk&Ontwikkelingssamenwerking van de Nederlandse Raad van Kerken. De initiatiefnemers lieten zich niet uit het veld slaan. 'Als onze kerk het laat afweten, dan zullen we het zelf doen'. In de jaren daarop hebben ze aangetoond dat ze het bij het rechte eind hadden.

Want leningen zijn een geweldige manier van hulp geven. Dat hebben de mensen van Oikocredit goed gezien. Waar gaat het uiteindelijk om? Dat mensen zichzelf kunnen redden. In zichzelf geloven. Hun waardigheid houden. Giften kunnen dat gevoel ondermijnen. Mensen die geld lenen nemen zelf ook risico. Ze steken ook eigen geld in hun bedrijf, in hun activiteit, in hun droom. Hulp moet maximaal aansluiten bij wat de ontvangers zelf belangrijk vinden. Dan heeft hulp het meeste effect. Die aansluiting is bij zulke leningen maximaal gegarandeerd.

Ik heb tijdens mijn reizen vaak met eigen ogen kunnen zien hoe belangrijk krediet is. Zo herinner ik me een dorp in het noorden van Mozambique waar vrouwen een eigen spaar- en kredietgroep hadden opgericht. Van het geld hadden ze naaimachines gekocht. Ze waren er aanstekelijk enthousiast over.

In Mali hetzelfde verhaal. In de buurt van Segou ben ik hartverwarmend ontvangen door een grote groep vrouwen. Zingen, klappen. Zij kregen kredieten voor bijvoorbeeld de 'petit commerce', zoals dat daar heet. Kleinschalige handel in zout, suiker, granen of rijst. Of de aankoop van een schaap.

Zulke hulp heeft niets meer met het oude begrip charitas te maken. Dat noem ik emancipatie. Aan die emancipatie, aan die ontplooiing werkt Oikocredit mee. Van koffieboeren, taxichauffeurs, vissers, handelaren, micro-ondernemers. Van mensen die hun lot in eigen hand willen nemen.

Gewone banken vinden het risico van zulke leningen vaak te groot. Natuurlijk, geld uitlenen betekent risico's nemen. Maar het risico blijkt verantwoord. Immers, geen van de aandeelhouders van Oikocredit heeft tot op de dag van vandaag een cent verloren. Er is al meer dan tien jaar een dividend van 1 a 2 % uitbetaald. Met de kredietwaardigheid is dus niets mis.

De Nederlandse steunvereniging van Oikocredit telt vijfduizend leden, die samen voor 65 miljoen gulden aan aandelen bezitten. Een gemiddelde investering per lid van dertienduizend gulden. Dat is geen symbolisch bedrag. Ik heb diep respect voor die inzet.

Vorige week hadden we in de Kamer een pittig debat over het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Betweterig donorgedrag is achterhaald. "Een Afrikaan in Nederland is een migrant, een Nedelander in Afrika een expert', dat type denken bestrijd ik. Dat is ouderwetse hulp. Soms stuit ik daarbij op tegenstand van gevestigde belangen in de Nederlandse ontwikkelingswereld. Oikocredit reken ik daar zeker niet bij. Oikocredit heeft juist vooropgelopen in het zoeken naar nieuwe wegen.

Particulier initiatief, zoals Oikocredit, en de overheid. Ze staan niet los van elkaar. Ze hebben elk een eigen rol, maar die rollen vullen elkaar aan. Op vele manieren. In Nederland en in ontwikkelingslanden. Ik wil kort op drie raakvlakken ingaan:


· onze directe steun voor Oikocredit


· stimuleren van samenwerken en coordinatie


· helpen ruimte scheppen voor particulier initiatief
Directe steun

Zoals u weet staan we aan de vooravond van een ingrijpende verandering van ons belastingstelsel. Het nieuwe stelsel gaat ervan uit dat beleggingen een rendement hebben van vier procent. Over die vier procent is dan dertig procent belasting verschuldigd.

Er zijn maar weinig vrijstellingen opgenomen. Maar voor bepaalde sociaalmaatschappelijke beleggingen maken we een uitzondering. Er is al een vrijstelling voor groen beleggen. Bedoeld om milieuvriendelijke projecten te stimuleren. Voor sociaal-ethische beleggingen werken we nu aan een soortgelijke regeling. Daarbij gaat het om projecten in ontwikkelingslanden gericht op bijvoorbeeld voedselzekerheid, werkgelegenheid of economische ontwikkeling.

Mijn collega van Financiën sleutelt nog aan een sluitende definitie en vroeg mijn advies daarbij. Ik kan u verzekeren dat het onze uitdrukkelijke intentie is dat projecten als die van Oikocredit binnen die definitie vallen. De gezamenlijke 'groene' en 'sociaal-ethische' beleggingen zullen dan vrijgesteld zijn tot een bedrag per persoon van ruim honderdduizend gulden.

Oikocredit krijgt vier jaar lang een subsidie van een miljoen gulden per jaar. Als bijdrage in de niet-bancaire kosten. Een bankbedrijf moet zonder subsidie kunnen draaien. Maar er zijn andere kosten, die een gewone bank niet zou maken. Denk aan technische assistentie, aan begeleiding van projecten. Daarvoor is die subsidie. De subsidie biedt ook mogelijkheden om de kredietportefeuille verder uit te breiden naar echt kleine ondernemers. En dat is een van de grootste wensen van de leden.

Stimuleren van samenwerken en coordinatie

Die vier miljoen is natuurlijk lang niet alles wat wij doen aan het kleinbedrijf. Veel aandacht. Internationaal en nationaal. Enkele voorbeelden: Women's World Banking, de Consultative Group to Assist the Poorest, het leningenprogramma van de medefinancieringsorganisaties (MFO's), de kleinbedrijf activiteiten van de Financieringsmaatschappij Ontwikkelingslanden (FMO). Of het nieuwe partnershipprogramma tussen Nederland en de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO. Een van de thema's van dat programma is vergroting van werkgelegenheid via het kleinbedrijf.

Het duizelt je al gauw van de afkortingen. Ik zal ze niet allemaal noemen. Het zijn er heel veel. Daar is niets mis mee. Integendeel. Maar geen dubbel werk. Niet opnieuw het wiel uitvinden. Dat is niet effectief. Dus afstemming met andere donoren. Maar ook afstemming tussen de verschillende organisaties. Want samenwerking vergroot de slagkracht. Waar mogelijk zal ik samenwerking en afstemming verder aanmoedigen en stimuleren.

Ruimte scheppen voor het particulier initiatief

Er zijn veel voorbeelden van ondernemingen die dankzij Oikocredit een grote stap voorwaarts hebben gemaakt.


· Bijvoorbeeld de koffiecooperatie in Costa Rica, waarvoor de Wilde Ganzen deze maand vliegen. Van marginale boeren toen naar gevestigde exporteurs nu, die hun koffie afzetten via Max Havelaar.


· Of de veertienduizend leden van de theecooperatie Muramati in Kenya, die sinds 1997 krediet krijgen via Oikocredit. De bank van de cooperatie zet het geld uit onder de leden. Kleine bedragen, met grote gevolgen. De armen zijn echt niet 'unbankable'. Er ligt daar een geweldig potentieel.

Maar ondernemers - grote en kleine - stuiten op meer problemen dan gebrek aan kapitaal. Of gebrek aan kennis. Er zijn veel barrieres die hen verhinderen hun potentieel volledig te ontplooien. Er is meer nodig dan alleen krediet. Nationaal en internationaal. Dat is ook de kern van de notitie Ondernemen tegen Armoede, die vorige maand naar de Kamer is gestuurd.

Internationaal zijn er bijvoorbeeld nog steeds grote belemmeringen voor de export uit ontwikkelingslanden. Met name in landbouw en textiel. Juist in die sectoren hebben landen in Afrika en andere ontwikkelingslanden enorme mogelijkheden. Kleine koffieboeren, theecooperaties, textielproducenten, nog steeds weren we hun producten van onze markten. Wat hebben ontwikkelingslanden aan onze miezerige hulpstroom, als ministers van landbouw en handel van de rijke landen het tapijt onder hun voeten wegtrekken. Aan de ene kant Egyptische boeren steunen met verbouw van zuidvruchten, maar dan de deur dicht houden voor hun sinaasappels. Aan de ene kant boeren in Tanzania steunen en tegelijk hun markt bederven door gesubsidieerd melkpoeder af te zetten. Vrouwen in West-Afrika stimuleren landbouwproducten als tomaten voor de lokale markt te produceren en tegelijk die markt te overspoelen met Europese tomatenpuree.

Schulden zijn, met name in Afrika, nog steeds een immens probleem. Het is schandelijk dat daar nog steeds te weinig aan gebeurt. Sinds de toezeggingen van de G-7 in Keulen ligt nog steeds niet alle geld op tafel. De schuldenlast hindert Afrikaanse ondernemers bij de opbouw van een eigen industrie- en dienstensector. Bij gebrek aan vreemde valuta kunnen ze niet de noodzakelijke materialen importeren. Binnenlands krediet is door de hoge rentestand duur. Door de schuldenlast blijven broodnodige investeringen uit in onder meer onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Daardoor stagneert de binnenlandse economische ontwikkeling, kan de export zich niet ontwikkelen en worden niet genoeg vreemde valuta verdiend.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, moeten we de schuldenlast verder verlichten. Nederland doet daar al het mogelijk aan. Daarbij komt dat het schuldeninitiatief inmiddels volstrekt onvoldoende is. Olieprijzen zijn gestegen, de prijzen van koffie, thee, katoen en andere grondstoffen gedaald. Zo verdampt het profijt. Terwijl ze net uit de put komen, raken die landen die kwijtschelding hebben gekregen zo in een nieuwe crisis. .

Ook nationaal bestaan veel belemmeringen. Corruptie, slecht bestuur, gebrek aan investeringen in onderwijs en gezondheidszorg. Je kunt een lange lijst maken. Economische groei moet plaatsvinden met actieve deelname van de armen. Pro-poor growth, heet dat. Een goed functionerende overheid is daarvoor essentieel. Een sterke staat, die investeert in mensen. Daar is veel voor nodig. Economisch beleid. Juridisch kader. Harde investeringen in wegen, havens, energie en water. Zachtere investeringen in onderwijs en gezondheidszorg. Spelregels, in de vorm van arbeids- , mededingings- en milieuwetgeving. Dat hangt allemaal nauw samen.

Daarbij moet hulp echt helpen op eigen benen te staan. We moeten de regeringen daar niet voor de voeten lopen met allemaal verschillende regels en procedures. Daar worden ze gek van. We moeten minder onze prioriteiten stellen en meer luisteren. We moeten er ook voor zorgen dat alle onderdelen van ons beleid goed op elkaar afgestemd zijn. Dat we niet met onze linkerhand mogelijkheden scheppen die we met onze rechterhand weer afkappen. Goed beleid daar eisen. Ok, maar dan moet je ook zelf als donor goed beleid voeren. Anders ben je niet geloofwaardig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de strijd tegen corruptie, want 'it takes two to tango'. En Nederland loopt internatinonaal achter als het aankomt op anti-corruptiewetgeving en verantwoord ondernemen.

Slotopmerking

"In Oikocredit bouwen mensen met en mensen zonder geld samen aan een meer rechtvaardige wereldgemeenschap." Zo staat het in het jaarverslag over 1999. U staat hierin niet alleen. Ik, en ik ben ervan overtuigd namens velen te spreken, sluit me hier van harte bij aan. Ik wens Oikocredit zeer veel succes. Bij het slaan van de bruggen. Tussen mensen met en mensen zonder geld. Om op die manier bij te dragen aan het scheppen van betere kansen voor de achtergestelden in deze wereld.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...