Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht steekt half miljoen in gehandicaptenzorg

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
14 november 2000

Provincie steekt half miljoen in gehandicaptenzorg

Gedeputeerde Staten willen het volgende jaar ruim een half miljoen gulden beschikbaar stellen voor projecten waarmee de maatschappelijke positie van lichamelijke en verstandelijke gehandicapten wordt verbeterd. Zo wil het college 120.000 gulden inzetten voor het bevorderen van vrijetijdsbestedingen en de sociale contacten van mensen met een verstandelijke handicap. De afgelopen jaren zijn hiermee ervaringen opgedaan in de gemeenten Nieuwegein en Soest. De bedoeling is dat deze initiatieven nu worden ingezet voor de gehele provincie. Om te voorkomen dat gehandicapten geïsoleerd raken in de maatschappij worden er contacten gelegd met sportverenigingen, hobbyclubs en diverse uitgaansgelegenheden in Utrecht. De provincie draagt hiermee bijna de helft van de projectkosten bij.

Bijzondere aandacht voor gehandicapte kinderen Bijzondere aandacht is er voor gehandicapte kinderen. De Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht kan met provinciale steun activiteiten uitvoeren op de kinderdagverblijven. Daarbij worden bijzondere hulpmiddelen en kennis beschikbaar gesteld voor de opvang en begeleiding van kinderen met een handicap of een ontwikkelingsachterstand. De provinciale bijdrage van 60.000 gulden is o.a. nodig omdat hiervoor geen structurele ondersteuning is van de Utrechtse gemeenten of het rijk. Een zelfde situatie doet zich voor in Veenendaal, waar met een provinciale subsidie van 20.000 gulden voor een groep moeilijk lerende kinderen van school De Windroos apart naschoolse opvang wordt aangeboden. In dezelfde gemeente kan eveneens in 2001 met een provinciale bijdrage van 25.000 gulden onder-wijs worden aangeboden voor een groep kinderen, van wie nog niet duidelijk is of zij naar de Oranjeschool gaan (ZMLK-onderwijs) of les moeten krijgen op een kindercentrum. Verder kan stichting De Wilg met provinciale steun in de Utrechtse buurthuizen, musea en speeltuinen vrijetijdsactiviteiten aanbieden aan kinderen met een verstandelijke handicap, zodat zij op de vrije woensdagmiddag of in de vakantie in contact komen met leeftijdsgenoten.

Achterstand voor allochtone gehandicapten in Utrecht Allochtonen in de provincie Utrecht, die een lichamelijke of verstandelijke handicap hebben, bevinden zich vaak nog in een aanzienlijke achterstandsituatie. Zij kennen de weg naar de zorgverleners niet. Of ze missen kennis hoe zij het best kunnen omgaan met hun probleem, doordat ze de Nederlandse taal moeilijk beheersen. Om deze achterstand weg te werken, willen GS ruim 31.000 gulden beschikbaar stellen voor voorlichtingswerk door het Provinciaal Platform Migranten met een Functiebeperking. Het college wil bovendien uit diverse budgetten 70.000 gulden reserveren voor een reeks informatiebijeenkomsten en trainingen van de Sociaal-Pedagogische Dienst Utrecht (SPD) voor allochtone ouders van kinderen met een handicap of leerachterstand.

Nieuwe bestemming voor Utrechtse stadskwekerij De stichting Moestuinen Projecten werkt aan een ondernemingsplan voor de ontwikkeling van een milieuvriendelijke tuinderij op het terrein van de oude Utrechtse stadskwekerij. Groenten, fruit en kruiden die nu vrijwel verdwenen zijn in de Nederlandse landbouw zullen daar opnieuw geteeld worden. De bedoeling is dat voor het werk in de tuinen gehandicapten worden geïnteresseerd. De provincie steunt dit initiatief met een bijdrage van 150.000 gulden. Kans op aanvullende subsidiering uit een fonds voor plattelandsontwikkeling met nog eens 100.000 gulden bestaat tot de mogelijkheden. Tenslotte ondersteunt de provincie projecten waarmee de toegang tot specifieke gebouwen voor gehandicapten wordt verbeterd. Zo kan de Schietvereniging Robin Hood in Woerden rekenen op een bijdrage van 30.000 gulden voor het aanbrengen van een lift en automatische deuropeners. In jachthaven Omtzigt kan met een subsidie van 23.000 gulden een toilet en douche voor gehandicapten worden gebouwd. De subsidiebijdragen komen op 27 november aan de orde in de Statencommissie Zorg en Welzijn.

Voor nadere informatie: Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie