Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen Raad voor Financiele Verhoudingen

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Raad voor Financiële Verhoudingen
Zoek soortgelijke berichten
Raad voor Financiële Verhoudingen

Datum laatste wijziging: 14 november 2000

1. Per 1 november is dhr. Mr. G.A. van Nijendaal benoemd tot plaatsvervangend secretaris Rob/Rfv. Hij volgt in die hoedanigheid dhr. Drs. S.P.M. Vroonhof MPM die naar de gemeente Den Haag is vertrokken.

2. De Raad het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen hebben hun gezamenlijke advies Stilstaan bij het regionaal verkeer en vervoer aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Verkeer en Waterstaat. Voor een effectieve aanpak van het regionale verkeer en vervoersproblemen dient de overheid volgens de Raden aan twee voorwaarden te worden voldoen. In de eerste plaats zullen Rijk, provincies en gemeenten meer met elkaar moeten samenwerken, omdat ieder afzonderlijk niet in staat zal zijn de problemen op te lossen. In de tweede plaats moet duidelijk zijn wie uiteindelijk bevoegd is besluiten te nemen als de vereiste samenwerking niet van de grond komt. Bovendien moeten burgers hen daar zonodig op kunnen aanspreken. Provincies zijn de aangewezen instanties om beslissingen te nemen wanneer samenwerkende gemeenten er niet uitkomen, het Rijk wanneer interprovinciale samenwerking en besluitvorming stokt. Vanaf week 46 is het advies op de site van de Rob te downloaden.

3. Tijdens de vergadering van 9 november 2000 heeft de Raad voor de financiële verhoudingen gesproken over het stelsel van specifieke uitkeringen. De Raad is gevraagd te adviseren over de afbakening en definitie van specifieke uitkeringen en de functie van het Overzicht Specifieke Uitkeringen. De kern van het advies is het beantwoorden van de vraag waarmee het inzichtelijk functioneren van de financiële verhoudingen het beste gediend is en welke informatie daarvoor noodzakelijk is. Het uiteindelijke advies zal rond eind november aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden uitgebracht.

4. Verder is gesproken over de opzet van het symposium over decentralisatie van 29 januari aanstaande in Utrecht. In samenwerking met de Raad voor het openbaar bestuur wordt dit georganiseerd naar aanleiding van het gezamenlijke advies over decentralisatie De kunst van het overlaten; maatwerk in decentralisatie. Dit advies zal centraal staan. Er zullen drie workshops worden georganiseerd rond drie beleidsterreinen, te weten plattelandsontwikkeling, zorg en verkeer en vervoer. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gevraagd de (thans nog niet beschikbare) kabinetsreactie op het advies, ter afsluiting van het programma, toe te lichten.

(zie ook het origineel op www.rfv.nl/rfv/homepage/tekstvak.html)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie