Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verdeling deel ziekenfondspremie over werkgever en werknemer

Datum nieuwsfeit: 14-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verdelen van de procentuele ziekenfondspremie over werkgever en werknemer

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Z/F-2125714

14 november 2000

Met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van de verdeling van de procentuele ziekenfondspremie 2001 geldt op grond van artikel 15, tweede lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet, een voorhangtermijn van vier weken bij beide Kamers der Staten-Generaal. Op grond hiervan deel ik, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het volgende mede.

Het ligt in het voornemen de procentuele ziekenfondspremie voor werknemers (artikel 15, eerste lid, eerste volzin, van de Ziekenfondswet) voor het jaar 2001 bij ministeriële regeling vast te stellen op 7,95% en voor zeevarenden (artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet) op 5,0%.

De genoemde premies zullen op grond van artikel 15, tweede lid, van de Ziekenfondswet, bij afzonderlijke ministeriële regeling - voor welke de voorhangprocedure geldt - als volgt worden verdeeld in een werkgevers- en werknemersdeel.

Procentuele ziekenfondspremie 2001 in vergelijking met 2000 20012000 Werknemers Werkgever6,25%6,35% Werknemer1,70%1,75%

Zeevarenden Werkgever 2,50% 3,00% Werknemer 2,50% 2,80%

Voor de vaststelling van het werkgevers- en het werknemersdeel is uitgangspunt geweest de oorspronkelijke evenredige verdeling van de totale lasten. Vervolgens is bij de verdeling rekening gehouden met het feit dat in het verleden verhogingen van de rijksbijdrage Zfw ad circa 4 miljard gulden hebben plaatsgevonden die tot doel hadden de premielast voor werk-nemers te beperken. Voorts is rekening gehouden met de omstandigheid dat werknemers een substantieel deel (circa 3,4 miljard gulden) van hun premielast in de vorm van nominale premies zullen betalen. Dit beperkt het deel dat werknemers via de procentuele premie moeten afdragen. Ten slotte zijn enkele andere effecten verdisconteerd, waaronder het feit dat enkele categorieën verzekerden (vooral ouderen), niet alleen het werknemersdeel van de ziekenfondspremie betalen, maar ook het werkgeversdeel.

Over de premie en de premieverdeling is door het College voor zorgverzekeringen (Cvz) ad-vies uitgebracht op 27 april 2000 (publicatienummer 22). In het advies van het Cvz over de premie Zfw voor het jaar 2001 is door het Cvz uitgegaan van een lastendekkende premie. Het kabinet heeft in het licht van de belastingherziening 2001 en de daarmee gepaard gaan-de lastenverlichting gemeend de procentuele ziekenfondspremie voor het komende jaar niet te moeten wijzigen, met uitzondering van een compensatie als gevolg van de brutering van de overhevelingstoeslag. De totale procentuele premie daalt hierdoor met 0,15%. Voor werknemers leidt dit tot een premiedaling met 0,05% en voor werkgevers met 0,10%.

Over de premieverdeling voor zeevarenden (artikel 15, eerste lid, tweede volzin, van de Ziekenfondswet) is advies uitgebracht door het Cvz op 26 oktober 2000 (SEA/20052918). De vaststelling van deze premieverdeling is overeenkomstig het advies van het Cvz.

De voorgenomen regeling betreffende de premieverdeling doe ik u hierbij toekomen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Downloads

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie