Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda extra Algemene Raad Europese Unie

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=403157Directie Integratie Europa Associatie en andere Bijzondere Betrekkingen Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 8 november 2000 Auteur Drs. P.J. Kleiweg de Zwaan

Kenmerk 620/00 Telefoon 070-348 58 19

Blad /2 Fax 070-348 40 86

Bijlage(n) E-mail (die@minbuza.nl)

Betreft Geannoteerde agenda extra Algemene Raad d.d. 15 november 2000

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken inzake annotaties voorafgaand aan de Algemene Raad, heb ik de eer U mede te delen dat het Voorzitterschap van de Europese Unie een extra Algemene Raad heeft geconvoceerd in Marseille, aan de vooravond van de Euro-Mediterrane Ministeriële bijeenkomst van 16 november a.s.

Het enige onderwerp op de agenda is het meerjarenreferentiebedrag (2000-2006) voor communautaire bijstand aan de Middellandse-zee regio, MEDA II.

In vervolg op de discussie in de Algemene Raad van 9 oktober (zie mijn brief 571/00 van 10 oktober) heeft het Comité van de Permanente Vertegenwoordigers (Coreper) verder gesproken over de vaststelling van de meerjarenbedragen voor de programma's MEDA II en CARDS (communautaire bijstand aan de Westelijke Balkan). De Raad is overeengekomen dat de gezamenlijke enveloppe voor beide programma's maximaal 10 miljard euro dient te bedragen. Hiermee blijven de Financiële Perspectieven van Berlijn intact.

Over het volume van de twee programma's binnen de beschikbare ruimte is evenwel nog geen consensus bereikt. Sommige (zuidelijke) lidstaten wensen meer middelen ter beschikking te stellen aan MEDA II, terwijl een aantal andere lidstaten, mede gezien de ernstige achterstand in uitvoering van MEDA I (1995-1999) en de additionele verplichtingen die de omwenteling in Servië met zich mee zullen brengen, een verdeling wil van maximaal 5 miljard voor MEDA en maximaal 5 miljard voor CARDS.

Ook Nederland streeft zoveel mogelijk een dergelijke verdeling na, binnen de beschikbare ruimte van 10 miljard euro. Gezien de veel grote bevolkingsomvang in het Middellandsezee gebied alsmede het gegeven dat de Westelijke Balkan, naast de communautaire steun, ook kan rekenen op ruimhartige steun van bilaterale donoren, zou Nederland evenwel ook kunnen instemmen met een eindresultaat waarbij voor MEDA II een enigszins hoger bedrag wordt vrijgemaakt dan voor CARDS. Immers, mocht bij MEDA II in de komende jaren wederom achterstanden in betaling optreden, dan zal de zogeheten 'avondrood' clausule automatisch zorgdragen voor een neerwaartse correctie van MEDA en zullen de vrijgekomen gelden elders kunnen worden ingezet.

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
620/00
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie