Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA over fraude(bestrijding) in de sociale zekerheid

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Fraude(bestrijding) in de sociale zekerheid (151100)

Den Haag, 15 november 2000

Algemeen
De CDA fractie heeft altijd veel aandacht besteed aan de bestrijding van misbruik en oneigenlijke gebruik in de sociale zekerheid. Wij blijven er daar bij vanuit gaan dat je streng moet zijn in je sanctiebeleid vanwege het behoud van het draagvlak voor het stelsel van sociale zekerheid. Je behoudt solidariteit als je als overheid en uitvoerder er voor zorgt dat de sociale zekerheid terechtkomt bij de mensen waar het ook hoort.

Mijn fractie heeft in die zin de betekenis van de bestrijding van misbruik van sociale zekerheidsuitkeringen reeds jaren duidelijk onderkend. Wij waren en zijn dan ook blij dat het overheidsbeleid in de afgelopen jaren waarin de aandacht voor fraudebestrijding is versterkt. Als ik dan vanuit deze achtergrond kijk naar de nu geagendeerde stukken kan ik een gevoel van teleurstelling over de kabinetsreactie niet onderdrukken. De brieven van de kant van het kabinet zijn niet veel meer dan aanbiedingsbrieven met her en der een klein beginnetje van beoordelingen van de kant van de bewindslieden. Mijn fractie hoort hier vandaag graag klip en klaar een beoordeling van de kant van het kabinet over het m en o beleid. Hoe beoordelen de bewindslieden de stand van zaken nu en hoe kijken ze naar de toekomst? Kan een relatie worden gelegd naar de hele herziening van de uitvoering sociale zekerheid? Als CDA fractie hebben we in dat kader al eerder gezegd dat uitvoerders die met hun eigen reorganisatie (banen) bezig zijn natuurlijk niet alle aandacht aan de inhoud van hun werk kunnen besteden. Leg je hier het in de stukken rondom de uvis nu al geconstateerde gebrek aan fraudealertheid bij de medewerkers dan kan de CDA fractie niet anders dan op dit punt haar zorg uitspreken. Wij horen graag een duidelijke reactie van de kant van het kabinet. Wat mag in dit verband verwacht worden van de op te richten Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) voor zware fraude? (nagekomen brieven)

Dan nu een aantal opmerkingen bij de stukken.

Brief en rapport facetten van fraudebestrijding 1997/1998 (578) Het rapport gaat over de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van bijstandsuitkeringen. Een aantal zaken vallen ons op. Driekwart van de gemeenten is volgens de beleidsplannen voornemens de uitvoering van de wet boeten te versterken. Ook driekwart van de gemeenten geeft een beleid ten aanzien van de consequenties van gepleegde fraude aan. Gek is dat de nadruk ligt op wat centraal is geregeld en dat er te weinig wordt uitgegaan van wat lokaal specifiek beleid is. Hoe wil de minister daar wat aan doen? Hoe kijkt de minister aan tegen bijvoorbeeld het polismodel in Tilburg waarbij wordt toegestaan dat de regels rond uitkeringsfraudebestrijding worden versoepeld en alleen aan de hand van een risicoprofiel en de antenne van de consulent selectief wordt gecontroleerd?

Ten aanzien van de afwikkeling van het geconstateerde misbruik zijn toch nogal wat knelpunten te constateren. Iets minder dan de helft van de gemeenten ervaart knelpunten bij het overleg met het OM. Het meest genoemde knelpunt is dat de frequentie van het overleg terugloopt. Ook het ontbreken van een vaste fraudeofficier, onvoldoende informatie van het OM over de strafrechtelijke gevalsafdoening, te lange doorlooptijd, capaciteitsgebrek en personele wisselingen bij het OM worden als knelpunten genoemd. Hoe denken de bewindslieden van sociale zaken (in overleg met justitie) aan deze punten wat te doen? Mijn fractie vindt niets erger dan dat de afwikkeling van eenmaal geconstateerde fraude niet goed verloopt. Valt er iets over de ontwikkeling sinds 1997/98 te zeggen?

Trendrapportage handhaving LISV (621)
Het is de eerste keer dat wij een handhavingrapportage van het LISV bespreken. Dit komt doordat voorheen de handhavingrapportages door het CTSV (augustusrapportage) gebeurden. Het is de bedoeling dat de rapportages op feitelijk materiaal zijn gebaseerd en feitelijke analyses betreffen zonder dat beleidsuitspraken over wetgeving worden gedaan. Die beleidsuitspraken had mijn fractie dan wel van de bewindslieden verwacht, maar helaas zoals al in het algemene deel gezegd niet gevonden. Wij horen die graag vandaag.

Het Lisv heeft de indruk dat de fraudealertheid binnen de uvis nog meer moet worden bevorderd. Eind 1999 is hier een nader onderzoek over opgestart. Kan daar nu iets meer over worden gezegd? Het Lisv constateert dat voorlichting over de verplichtingen op grond van de werknemersverzekeringen over de gehele linie intensiever wordt aangepakt, maar dat de stroomlijning voor verbetering vatbaar is. Ook hier is weer extra onderzoek (maart 2000) opgestart. Hoe zien de bewindslieden dit punt?
De werkprocessen zouden op drie niveaus verbeterd kunnen worden (bestuur, management en uitvoerders) niet alleen door meer stroomlijning(afstemming), maar ook door verbetering in het dossieronderzoek aan te brengen en training van uvi-medewerkers. Hoe denken de bewindslieden de grote herstructurering in de uitvoeringsorganisatie indachtig aan dit punt aandacht te gaan besteden?
Ten aanzien van de identificatie op de werkplek worden een groot aantal knelpunten geconstateerd. Zijn de regels niet duidelijk? Waarom heeft ook hier weer het ministerie een opdracht voor extra onderzoek gegeven om te kijken naar hoe werkgevers nemers gesanctioneerd kunnen worden zonder strafrechtelijke gevolgen? Hoe werken overigens de experimenten met de chipkaarten?
In de Lisv rapportage wordt ingegaan op het feit dat de positie van de opsporingsdiensten in de komende jaren fors zal veranderen. Hoe zien de bewindslieden dat nu? Ten aanzien van de internationale handhavingactiviteiten wordt vastgesteld dat de hoofddoelstelling hetzelfde blijft (nu niet gerealiseerd overigens): het nastreven van een zelfde rechtmatigheidpercentage als voor de binnenlandse uitvoering. Hoe reëel is dit? Uit de rapportage blijken ook grote verschillen tussen de uvis. Zowel op het punt van aantallen fraudeconstateringen als de hoogte van de opgelegde boetes. Wat is de oorzaak daarvan? En hoe beoordelen de bewindslieden het feit dat er dus blijkbaar sprake is van grote beleidsverschillen en van ongelijke behandeling (Cadans twee keer zo hoge boete als SFB bij vergelijkbaar fraudebedrag)

Kortom kijkend naar deze rapportage krijgt mijn fractie het gevoel dat er wel erg veel op de langere termijn wordt geschoven. Wij horen graag een aantal duidelijk reacties van de bewindspersonen.

Rapportage handhaving van de SVB 1999
Ook dit is een opvolger van de augustusrapportage CTSV. Eindelijk een brief met een oordeel van de staatssecretaris. Er zijn verbeteringen te constateren in de controle op ongemeld samenwonen van AOW-ers en ANW-ers door systematische gegevensuitwisseling met het GBA. (hoewel: slechts 111 fraudegevallen AOW op 2,2 miljoen gerechtigden). Voorts is er op de districtskantoren structurele aandacht voor de fraudealertheid van de medewerkers. Wel is er de vraag of de opsporingscapaciteit voldoende is. Is dit aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg met de SVB. Is ook de effectiviteit van de opsporing aan de orde geweest? Vergelijk SVB en uvis met resp. 1 rechercheur op 9 fraudes en 1 op 59!). Wat is nu het oordeel van de bewindslieden?
Volgens het CTSV moeten kwalitatieve trends meer gemeten worden. Wanneer komt er een verklaring (of is die er, er is al veel tijd over heengegaan) voor het feit dat er in de AKW aanzienlijk minder boeten zijn opgelegd?

Mijn fractie is er overigens net zoals het kabinet geen voorstander van om de handhavingrapportage te integreren in het beleidsplan van de SVB. Wij pleiten voor 2 heldere en duidelijke stukken. Ik neem aan dat dat ook gaat gebeuren.

Sancties in de bijstand: Toezichtonderzoek Sociale zaken en werkgelegenheid
Het betreft hier een onderzoek naar de gemeentelijke uitvoering van de wet boeten. Dit zal worden betrokken bij de algemene evaluatie van de wet boeten. Dit wordt als het goed is dit jaar aan ons aangeboden. Daarom voel ik nu niet de behoefte uitgebreid op dit stuk in te gaan. Uit dit onderzoek blijken grote verschillen in de uitvoeringspraktijk. Verder blijkt dat de gemeentelijke interne controles nog onvoldoende basis geven om de uitvoering van de wet goed te kunnen beoordelen. Hoe wordt dit verbeterd? Bij bijna de helft (veel!) van de gemeenten biedt het geautomatiseerde systeem onvoldoende mogelijkheid voor een adequate registratie. Wat gaat men hier aan doen? Sluiten de door de minister voorgestelde acties wel voldoende aan bij de aangehaalde problematiek? Hoe beoordeelt de minister deze op zich zorgelijke gegevens. (Een en ander indachtig dat het aantal opgelegde boeten (met 34%) en het aantal opgelegde maatregelen (met 8%) is toegenomen.).

Jaarverslag Regionale Interdisciplinaire fraudeteams Het stuk betreft een feitelijk verslag van de werkzaamheden van het RIF. Hoe beoordelen de bewindspersonen het functioneren van de RIFs tot op heden? Is hij tevreden over de behaalde resultaten?

Kortom
Veel rapporten, maar weinig concrete vervolgacties, is niet meer nodig?

Kamerlid: Ank Bijleveld-Schouten

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...