Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

3e Kwartaalcijfers 2000 Uni-Invest N.V.

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Uni-Invest
Zoek soortgelijke berichten
Uni-Invest

Persberichten

Uni-Invest N.V.: 3e kwartaalcijfers 2000

Uni-Invest N.V., een sedert 1924 aan de AEX genoteerd beleggingsfonds, maakt haar 3e kwartaalcijfers over het boekjaar 2000 bekend (zie ook bijlage). In verband met de voortgang van de voorgestelde juridische fusie met Vastned Offices/Industrial N.V. is de publicatie van deze kwartaalcijfers vervroegd van 22 november a.s. voor beurs naar heden.

Tevens maken Uni-Invest N.V. en Vastned Offices/Industrial N.V. bekend dat binnenkort een fusievoorstel zal worden gedeponeerd. De beide beleggingsfondsen verwachten begin december 2000 een fusiebericht te verspreiden, met als doel in december 2000 buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen te houden.

Belangrijkste punten:
Het totale resultaat na belastingen tot en met het 3e kwartaal van 2000 bedraagt EUR 68,2 miljoen, 9,9 % hoger dan het resultaat na belastingen tot en met het 3e kwartaal 1999 (EUR 62,0 miljoen). Het directe beleggingsresultaat over de eerste drie kwartalen 2000 bedraagt EUR 55,1 miljoen, 11,8 % hoger dan het directe beleggingsresultaat na belastingen over dezelfde periode in 1999 (EUR 49,3 miljoen).

- Het directe beleggingsresultaat per aandeel van EUR 0,94 was 3,3 % hoger dan over dezelfde periode in 1999 (EUR 0,91).

- Het belegd vermogen van Uni-Invest N.V. bedraagt per 30 september 2000 EUR 1,62 miljard. Het eigen vermogen na een interim dividenduitkering over het 1e halfjaar 2000, nam ten opzichte van 31 december 1999 toe van EUR 708 miljoen tot EUR 753 miljoen (46% balanstotaal).
- Het voornemen tot fusie met Vastned Offices/Industrial N.V. ligt op schema. Het fusievoorstel zal binnenkort worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Begin december verwachten de vennootschappen het fusiebericht te publiceren. Het fusievoorstel zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de Bijzondere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA's) van Uni-Invest N.V. en Vastned Offices / Industrial N.V. te houden in december 2000.

- Uni-Invest N.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Utelisys Communications B.V. Utelisys ontwerpt en installeert moderne infrastructuur gebaseerd op hoge snelheid internet en communicatie diensten.

Toelichting op de winst- en verliesrekening
De bruto-huuropbrengsten tot en met het 3e kwartaal 2000 bedroegen EUR 105,2 miljoen, een toename van 21% ten opzichte van dezelfde periode in 1999. De toename van de bruto-huren is te danken aan gerealiseerde overnames in 1999, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen. De exploitatiekosten bedroegen ca. 9% van de bruto-huuropbrengsten. In vergelijking met dezelfde periode 1999 zijn de overhead -en rentelasten ten opzichte van de brutohuur gedaald met 1,3 %. De invloed van de verhoogde belastingdruk bedraagt ca. 0,02 Euro per aandeel in vergelijking met dezelfde periode in 1999.
De overige beleggingsopbrengsten van ruim EUR 2,8 miljoen hebben betrekking op de investeringen in Uni-Invest Canada Ltd. en rentebaten als gevolg van de activiteiten van Uni-Invest Financial Engineering. Gedurende de eerste drie kwartalen heeft Uni-Invest N.V. een aantal objecten uit haar portefeuille verkocht met een gezamenlijke boekwaarde van EUR 29,7 miljoen. Op deze verkopen werd een boekwinst (=gerealiseerde waardeveranderingen) gerealiseerd van EUR 5 miljoen (16,5 % boekwinst). De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van EUR 8,1 miljoen hebben grotendeels betrekking op herwaardering van een beperkt aantal objecten uit de onroerend goedportefeuille en valuta effecten. De portefeuille van Uni-Invest blijft overigens met een factor van 11,0 maal de brutohuur conservatief gewaardeerd ten opzichte van de markt (12 tot 16 keer de brutohuur).

Toelichting op de Balans
De onroerend goedportefeuille daalde ten opzichte van 31 december 1999 door verkoop van enkele objecten tot EUR 1,58 miljard. Per 30 september 2000 genereert deze portefeuille bij een volledige bezetting een brutohuur op jaarbasis van EUR 143,8 miljoen. De bezettingsgraad van de onroerend goedportefeuille bleef ongeveer gelijk aan het niveau van 1999 (circa 97%). De beleggingen in aandelen en de financiële beleggingen, voor een totaalbedrag van Euro 34,7 miljoen, betreffen de deelname in Uni-Invest Canada Ltd., Uni-Invest Canada N.V., enkele uitgegeven leningen en Vastgoed Maatschap AKRONned VI.

Het eigen vermogen nam toe door toevoeging van het lopende resultaat na belastingen gedurende de eerste drie kwartalen na aftrek van het over het eerste halfjaar 2000 uitgekeerde interim dividend van 0,64 Euro per aandeel. Op 30 september 2000 bedroeg het aantal geplaatste gewone aandelen Uni-Invest N.V. 61.148.629 inclusief 89.813 aandelen in bezit van de vennootschap. De langlopende schulden namen ten opzichte van ultimo 1999 af van EUR 806 miljoen tot EUR 773 miljoen als gevolg van aflossingen van leningen.

Gegevens per aandeel
De gegevens per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen exclusief de aandelen Uni-Invest N.V. in het bezit van de vennootschap. Het directe beleggingsresultaat per aandeel groeide ten opzichte van het 3e kwartaal 1999 met 3,3% tot EUR 0,94. Het totale beleggingsresultaat per aandeel tot en met 30 september 2000 bedraagt EUR
1,16, een lichte stijging ten opzichte van het totale beleggingsresultaat per aandeel over de eerste 3 kwartalen van 1999 (EUR 1,14). De intrinsieke waarde per aandeel, na uitkering van het interim dividend ad 0,64 Euro per aandeel, op 30 september 2000 bedraagt EUR 12,33.

Verloop intrinsieke waarde: 31/12/1999 11,80
Direct beleggingsresultaat 0,94
Verkoopresultaat 0,08
Ongerealiseerd resultaat 0,14
Interim dividend 2000 -0,64
Overige mutaties 0,02
30/9/2000 12,33

Verwachtingen boekjaar 2000
De rente is gedurende de eerste drie kwartalen 2000 gestegen, maar is nog steeds laag. De lage rente en inflatie ontwikkeling in combinatie met een bloeiende economie bieden nog steeds uitstekende perspectieven voor de onroerend goed sector. Door deze gezonde en relatief dure onroerend goed markt verwacht Uni-Invest N.V. voor het jaareinde 2000 meer verkopen van onroerend goed te zullen realiseren dan aankopen. Na het 3e kwartaal heeft de vennootschap verkoopovereenkomsten gesloten voor een bedrag van 58,3 miljoen Euro. De vennootschap realiseert op deze verkopen bij overdracht een verkoopwinst van 6,1 miljoen Euro (boekwinst van 11,7%). Deze verkopen zullen vermoedelijk in december worden geëffectueerd. Uni-Invest N.V. verwacht derhalve een totaal verkoopresultaat over 2000 van tenminste 11 miljoen Euro. De met deze verkopen vrijkomende liquide middelen zullen in eerste instantie worden aangewend voor het aflossen van leningen.

Samenwerking Uni-Invest N.V. en Utelisys Communications B.V. Uni-Invest N.V. heeft een exclusieve overeenkomst gesloten met Utelisys Communications B.V. aangaande het installeren en beheren van bandbreedte technologie in haar panden. Utelisys Communications B.V. zal zorgdragen voor de modernisering van de bestaande danwel nieuw te installeren ICT infrastructuur in de gebouwen van Uni-Invest N.V., dit ten behoeve van de toepassing van geavanceerde, hoge snelheid, internet en communicatiediensten. Door de installatie van de modernste ICT infrastructuur in de gebouwen, is Uni-Invest N.V. in staat haar huurders via Utelisys Communications B.V. bandbreedte diensten, en gerelateerde services, aan te bieden tegen concurrerende tarieven.

Utelisys Communications B.V., opgericht in het voorjaar 2000, is een nieuwe generatie "service provider" die zich specifiek richt op huurders gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, een unieke propositie op de Nederlandse Vastgoedmarkt. De aan te leggen infrastructuur maakt het mogelijk om aan zowel de huidige als toekomstige ICT-behoeftes van huurders te voldoen.

Uni-Invest N.V. zal niet zorgdragen voor de financiering van bovengenoemde activiteiten. "Het fonds" verwacht met deze samenwerkingsovereenkomst binnen een periode van 3 - 5 jaar circa Euro 2,5 - 3,5 miljoen per jaar extra inkomen te kunnen genereren op haar bestaande portefeuille. Dit

inkomen is afhankelijk van de diensten die de huurders afnemen van Utelisys Communications B.V. Daarnaast heeft Uni-Invest N.V. een (potentieel) minderheidsbelang genomen in Utelisys Communications B.V.

Het in februari 2000 aangekondigde voornemen van Uni-Invest N.V. om deel te nemen in onderhoudsbedrijven en vermogensbeheer in vastgoed zal geen doorgang vinden.

Tot slot stelt Uni-Invest vast dat onroerend goedfondsen in de huidige turbulente aandelenmarkt steeds meer een aantrekkelijk alternatief blijken te zijn voor beleggers die op zoek zijn naar beleggingen met stabiele inkomsten en koerspotentie. De recente koersdaling van Uni-Invest N.V. biedt uitstekende vooruitzichten voor het behalen van een top dividendrendement (12 % - 13 % bruto), alsmede voor koersresultaten.

Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de invoering van de Wet IB 2001 waardoor de fiscale behandeling van contant dividend en koerswinst voor particuliere beleggers gelijk wordt gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Uni-Invest: www.uni-invest.com (fiscaal voordeel 2001!).

De directie handhaaft haar verwachting van een geringe stijging van het directe beleggingsresultaat per aandeel (2 tot 4%) voor het boekjaar 2000. Deze voorzichtige groeiverwachting blijft gehandhaafd door een verhoogde belastingdruk, die het gevolg is van overnames van belaste vennootschappen. Uni-Invest N.V. verwacht overigens dat deze belastingdruk na 2000 sterk gereduceerd zal worden na realisatie van een reorganisatie van de juridische structuur.

Amsterdam, 15 november 2000

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...