Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

3e Kwartaalcijfers 2000 Uni-Invest N.V.

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Uni-Invest
Zoek soortgelijke berichten
Uni-Invest

Persberichten

Uni-Invest N.V.: 3e kwartaalcijfers 2000

Uni-Invest N.V., een sedert 1924 aan de AEX genoteerd beleggingsfonds, maakt haar 3e kwartaalcijfers over het boekjaar 2000 bekend (zie ook bijlage). In verband met de voortgang van de voorgestelde juridische fusie met Vastned Offices/Industrial N.V. is de publicatie van deze kwartaalcijfers vervroegd van 22 november a.s. voor beurs naar heden.

Tevens maken Uni-Invest N.V. en Vastned Offices/Industrial N.V. bekend dat binnenkort een fusievoorstel zal worden gedeponeerd. De beide beleggingsfondsen verwachten begin december 2000 een fusiebericht te verspreiden, met als doel in december 2000 buitengewone algemene aandeelhoudersvergaderingen te houden.

Belangrijkste punten:
Het totale resultaat na belastingen tot en met het 3e kwartaal van 2000 bedraagt EUR 68,2 miljoen, 9,9 % hoger dan het resultaat na belastingen tot en met het 3e kwartaal 1999 (EUR 62,0 miljoen). Het directe beleggingsresultaat over de eerste drie kwartalen 2000 bedraagt EUR 55,1 miljoen, 11,8 % hoger dan het directe beleggingsresultaat na belastingen over dezelfde periode in 1999 (EUR 49,3 miljoen).

- Het directe beleggingsresultaat per aandeel van EUR 0,94 was 3,3 % hoger dan over dezelfde periode in 1999 (EUR 0,91).

- Het belegd vermogen van Uni-Invest N.V. bedraagt per 30 september 2000 EUR 1,62 miljard. Het eigen vermogen na een interim dividenduitkering over het 1e halfjaar 2000, nam ten opzichte van 31 december 1999 toe van EUR 708 miljoen tot EUR 753 miljoen (46% balanstotaal).
- Het voornemen tot fusie met Vastned Offices/Industrial N.V. ligt op schema. Het fusievoorstel zal binnenkort worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Begin december verwachten de vennootschappen het fusiebericht te publiceren. Het fusievoorstel zal ter goedkeuring worden aangeboden aan de Bijzondere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (BAVA's) van Uni-Invest N.V. en Vastned Offices / Industrial N.V. te houden in december 2000.

- Uni-Invest N.V. heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Utelisys Communications B.V. Utelisys ontwerpt en installeert moderne infrastructuur gebaseerd op hoge snelheid internet en communicatie diensten.

Toelichting op de winst- en verliesrekening
De bruto-huuropbrengsten tot en met het 3e kwartaal 2000 bedroegen EUR 105,2 miljoen, een toename van 21% ten opzichte van dezelfde periode in 1999. De toename van de bruto-huren is te danken aan gerealiseerde overnames in 1999, indexeringen en gerealiseerde huurverhogingen. De exploitatiekosten bedroegen ca. 9% van de bruto-huuropbrengsten. In vergelijking met dezelfde periode 1999 zijn de overhead -en rentelasten ten opzichte van de brutohuur gedaald met 1,3 %. De invloed van de verhoogde belastingdruk bedraagt ca. 0,02 Euro per aandeel in vergelijking met dezelfde periode in 1999.
De overige beleggingsopbrengsten van ruim EUR 2,8 miljoen hebben betrekking op de investeringen in Uni-Invest Canada Ltd. en rentebaten als gevolg van de activiteiten van Uni-Invest Financial Engineering. Gedurende de eerste drie kwartalen heeft Uni-Invest N.V. een aantal objecten uit haar portefeuille verkocht met een gezamenlijke boekwaarde van EUR 29,7 miljoen. Op deze verkopen werd een boekwinst (=gerealiseerde waardeveranderingen) gerealiseerd van EUR 5 miljoen (16,5 % boekwinst). De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van EUR 8,1 miljoen hebben grotendeels betrekking op herwaardering van een beperkt aantal objecten uit de onroerend goedportefeuille en valuta effecten. De portefeuille van Uni-Invest blijft overigens met een factor van 11,0 maal de brutohuur conservatief gewaardeerd ten opzichte van de markt (12 tot 16 keer de brutohuur).

Toelichting op de Balans
De onroerend goedportefeuille daalde ten opzichte van 31 december 1999 door verkoop van enkele objecten tot EUR 1,58 miljard. Per 30 september 2000 genereert deze portefeuille bij een volledige bezetting een brutohuur op jaarbasis van EUR 143,8 miljoen. De bezettingsgraad van de onroerend goedportefeuille bleef ongeveer gelijk aan het niveau van 1999 (circa 97%). De beleggingen in aandelen en de financiële beleggingen, voor een totaalbedrag van Euro 34,7 miljoen, betreffen de deelname in Uni-Invest Canada Ltd., Uni-Invest Canada N.V., enkele uitgegeven leningen en Vastgoed Maatschap AKRONned VI.

Het eigen vermogen nam toe door toevoeging van het lopende resultaat na belastingen gedurende de eerste drie kwartalen na aftrek van het over het eerste halfjaar 2000 uitgekeerde interim dividend van 0,64 Euro per aandeel. Op 30 september 2000 bedroeg het aantal geplaatste gewone aandelen Uni-Invest N.V. 61.148.629 inclusief 89.813 aandelen in bezit van de vennootschap. De langlopende schulden namen ten opzichte van ultimo 1999 af van EUR 806 miljoen tot EUR 773 miljoen als gevolg van aflossingen van leningen.

Gegevens per aandeel
De gegevens per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen exclusief de aandelen Uni-Invest N.V. in het bezit van de vennootschap. Het directe beleggingsresultaat per aandeel groeide ten opzichte van het 3e kwartaal 1999 met 3,3% tot EUR 0,94. Het totale beleggingsresultaat per aandeel tot en met 30 september 2000 bedraagt EUR
1,16, een lichte stijging ten opzichte van het totale beleggingsresultaat per aandeel over de eerste 3 kwartalen van 1999 (EUR 1,14). De intrinsieke waarde per aandeel, na uitkering van het interim dividend ad 0,64 Euro per aandeel, op 30 september 2000 bedraagt EUR 12,33.

Verloop intrinsieke waarde: 31/12/1999 11,80
Direct beleggingsresultaat 0,94
Verkoopresultaat 0,08
Ongerealiseerd resultaat 0,14
Interim dividend 2000 -0,64
Overige mutaties 0,02
30/9/2000 12,33

Verwachtingen boekjaar 2000
De rente is gedurende de eerste drie kwartalen 2000 gestegen, maar is nog steeds laag. De lage rente en inflatie ontwikkeling in combinatie met een bloeiende economie bieden nog steeds uitstekende perspectieven voor de onroerend goed sector. Door deze gezonde en relatief dure onroerend goed markt verwacht Uni-Invest N.V. voor het jaareinde 2000 meer verkopen van onroerend goed te zullen realiseren dan aankopen. Na het 3e kwartaal heeft de vennootschap verkoopovereenkomsten gesloten voor een bedrag van 58,3 miljoen Euro. De vennootschap realiseert op deze verkopen bij overdracht een verkoopwinst van 6,1 miljoen Euro (boekwinst van 11,7%). Deze verkopen zullen vermoedelijk in december worden geëffectueerd. Uni-Invest N.V. verwacht derhalve een totaal verkoopresultaat over 2000 van tenminste 11 miljoen Euro. De met deze verkopen vrijkomende liquide middelen zullen in eerste instantie worden aangewend voor het aflossen van leningen.

Samenwerking Uni-Invest N.V. en Utelisys Communications B.V. Uni-Invest N.V. heeft een exclusieve overeenkomst gesloten met Utelisys Communications B.V. aangaande het installeren en beheren van bandbreedte technologie in haar panden. Utelisys Communications B.V. zal zorgdragen voor de modernisering van de bestaande danwel nieuw te installeren ICT infrastructuur in de gebouwen van Uni-Invest N.V., dit ten behoeve van de toepassing van geavanceerde, hoge snelheid, internet en communicatiediensten. Door de installatie van de modernste ICT infrastructuur in de gebouwen, is Uni-Invest N.V. in staat haar huurders via Utelisys Communications B.V. bandbreedte diensten, en gerelateerde services, aan te bieden tegen concurrerende tarieven.

Utelisys Communications B.V., opgericht in het voorjaar 2000, is een nieuwe generatie "service provider" die zich specifiek richt op huurders gevestigd in bedrijfsverzamelgebouwen, een unieke propositie op de Nederlandse Vastgoedmarkt. De aan te leggen infrastructuur maakt het mogelijk om aan zowel de huidige als toekomstige ICT-behoeftes van huurders te voldoen.

Uni-Invest N.V. zal niet zorgdragen voor de financiering van bovengenoemde activiteiten. "Het fonds" verwacht met deze samenwerkingsovereenkomst binnen een periode van 3 - 5 jaar circa Euro 2,5 - 3,5 miljoen per jaar extra inkomen te kunnen genereren op haar bestaande portefeuille. Dit

inkomen is afhankelijk van de diensten die de huurders afnemen van Utelisys Communications B.V. Daarnaast heeft Uni-Invest N.V. een (potentieel) minderheidsbelang genomen in Utelisys Communications B.V.

Het in februari 2000 aangekondigde voornemen van Uni-Invest N.V. om deel te nemen in onderhoudsbedrijven en vermogensbeheer in vastgoed zal geen doorgang vinden.

Tot slot stelt Uni-Invest vast dat onroerend goedfondsen in de huidige turbulente aandelenmarkt steeds meer een aantrekkelijk alternatief blijken te zijn voor beleggers die op zoek zijn naar beleggingen met stabiele inkomsten en koerspotentie. De recente koersdaling van Uni-Invest N.V. biedt uitstekende vooruitzichten voor het behalen van een top dividendrendement (12 % - 13 % bruto), alsmede voor koersresultaten.

Deze ontwikkeling wordt gestimuleerd door de invoering van de Wet IB 2001 waardoor de fiscale behandeling van contant dividend en koerswinst voor particuliere beleggers gelijk wordt gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Uni-Invest: www.uni-invest.com (fiscaal voordeel 2001!).

De directie handhaaft haar verwachting van een geringe stijging van het directe beleggingsresultaat per aandeel (2 tot 4%) voor het boekjaar 2000. Deze voorzichtige groeiverwachting blijft gehandhaafd door een verhoogde belastingdruk, die het gevolg is van overnames van belaste vennootschappen. Uni-Invest N.V. verwacht overigens dat deze belastingdruk na 2000 sterk gereduceerd zal worden na realisatie van een reorganisatie van de juridische structuur.

Amsterdam, 15 november 2000

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie