Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Kollumerland heeft beste woonplan Friesland

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Gemeente Kollumerland heeft beste woonplan

De gemeente Kollumerland c.a. heeft woensdag 15 november 2000 de Oorkonde voor het Beste Woonplan 2000 ontvangen uit handen van drs. K.S. Heldoorn, gedeputeerde voor Volkshuisvesting van Fryslân. De uitreiking vond plaats tijdens het symposium "Woonplannen in Fryslân, Zichtbaar Resultaat" in De Harmonie in Leeuwarden. De oorkonde heeft tot doel de kwaliteit van woonplannen te stimuleren. De gemeente Weststellingwerf werd tweede en de stad Bolsward eindigde op de derde plaats.

De organisatie van het symposium was in handen van de afdeling Fryslân van Aedes, vereniging van corporaties, de Inspectie Volkshuisvesting Noord en de Provincie Fryslân. In de jury, die onder leiding stond van de heer mr. Friso de Zeeuw, directeur Bouwfonds Woningbouw BV, zaten vertegenwoordigers van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Bank Nederlandse Gemeenten, Aedes en de Inspectie Volkshuisvesting.

De grotendeels ontspannen woningmarkt in de provincie Fryslân - zeker in vergelijking met de rest van Nederland - maakt dat deze provincie een unieke positie kent m.b.t. het wonen en de marktontwikkelingen in deze sector. In het symposium werd ook benadrukt dat deze unieke positie wel noodzaakt tot afstemming van plannen op diverse aspecten, om te voorkomen dat leegstand leidt tot kapitaalvernietiging.

Criteria
De prijs voor het Beste Woonplan richt zich niet zozeer op inhoudelijke aspecten, maar meer op het proces van totstandkoming van het woonplan. Belangrijke criteria voor de jury waren de mate en timing van overleg met corporaties, buurgemeenten en burgers, de wijze waarop de gemeentelijke visie op wonen tot uiting komt, de afstemming tussen herstructurering, inbreiding en uitbreiding en hoe in de toekomst ontwikkelingen worden gemonitoord.

De jury heeft het bekroonde woonplan van de gemeente Kollumerland c.a. positief beoordeeld met name vanwege de grote mate waarin samengewerkt is met corporaties en marktpartijen en overleg gevoerd is met bewoners en andere belanghebbenden. Kollumerland toont aan een goed overzicht te hebben op de ontwikkeling van de bevolking, de woningvoorraad, de herstructureringsinspanningen en de na te streven ruimtelijke kwaliteit. Ook zijn de consequenties financieel uitgewerkt. Ook heeft Kollumerland als enige het beleid m.b.t. de Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV) in zijn woonplan geïntegreerd.

Juryvoorzitter De Zeeuw prees het "verfrissende" woonplan van Weststellingwerf onder meer vanwege de heldere analyse en voor de manier waarop de raadscommissie en de maatschappij van meet af aan bij het proces betrokken waren geweest. Ook de prioriteitsbepaling die de consequentie was van de keuze, dat in de eerste vijf jaar een zeer groot deel van de woningvoorraad geherstructureerd zal moeten worden, werd door De Zeeuw gememoreerd.
In het woonplan van derdeprijswinnaar Bolsward waardeerde de jury het gedegen inzicht en de actieve rol voor de bewoners van de gemeente. In het plan waren duidelijk maatregelen voor de woonomgeving verdisconteerd. De Zeeuw prees de gemeente dat men op het frusterende vertrek van de Zuivelschool een "daadkrachtige aanpak" als antwoord had gevonden.
Gedeputeerde Heldoorn pleitte in zijn slotwoord dat gemeenten, corporaties en marktpartijen niet vast blijven zitten in bestaande onderlinge taakverdeling, maar met elkaar op zoek gaan naar nieuwe constructies en bijbehorende nieuwe vormen van overleg. "Er zijn best marktpartijen die bereid zijn na te denken over beheer van de woningvoorraad."

Zeven nominaties
In totaal hebben 19 gemeenten woonplannen ingediend. Een eerste selectie leverde zeven nominaties op, in alfabetische volgorde Het Bildt, Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Kollumerland c.a., Weststellingwerf en Wymbritseradiel. De jury oordeelde dat de plannen van deze zeven gemeenten een duidelijk integraal karakter hebben. Naast aandacht voor de diverse typen van wonen zijn de plannen ook ingegaan op duurzaamheid, woonomgeving, groen, zorg en welzijn en voorzieningen. Ook gaan de plannen ervan uit dat het maken van een kwaliteitssprong vergt, dat stevig ingegrepen moet worden in de bestaande woningvoorraad.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie