Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Promotie Rotterdam: longontwikkeling bij ongeboren kind

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Erasmus Universiteit Rotterdam

15 november 2000

Meer kennis over longontwikkeling bij het ongeboren kind

Doppler ultrageluidonderzoek van de bloedsomloop van de longen van het ongeboren kind kan veranderingen in bloedstroomsnelheden opsporen in geval van longhypoplasie, maar geeft op zich zelf geen accurate prenatale voorspelling van deze aandoening. Dit kan worden bereikt als dit Doppler-onderzoek wordt gecombineerd met biometrische en klinische factoren. Op basis van deze gegevens, valt het te overwegen om Doppler ultrageluidonderzoek van de bloedsomloop van de foetale longen te betrekken in de prenatale diagnostiek van longhypoplasie ten einde de zorg om deze zwangerschappen te verbeteren. Tot deze conclusie komt mevrouw J.A.M. Laudy in haar dissertatie Doppler ultrageluidonderzoek van de bloedsomloop van de longen bij het ongeboren kind. Zij verdedigt haar proefschrift op 15 november 2000 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Een langdurig ernstig tekort aan vruchtwater wordt veelal veroorzaakt door het vroegtijdig breken van de vliezen dan wel door de aanwezigheid van ernstige afwijkingen aan de foetale nieren c.q. urinewegen. Dit kan leiden tot onderontwikkeling van de longen (longhypoplasie) van het ongeboren kind met als gevolg ernstige ademhalingsproblemen en zelfs sterfte na de geboorte. Tot op heden is er nog geen test voor handen om met grote zekerheid de (mate van) aanwezigheid van deze longonderontwikkeling reeds voor de geboorte vast te stellen. Een dergelijke prenatale test zou niet alleen de informatieverstrekking naar de betrokken patiënten en hun partners over de levenskansen van hun kind kunnen verbeteren, maar ook de verloskundige zorg rondom deze "hoog-risico" zwangerschappen.

Met de introductie van betere kleuren echo-Doppler technieken werd het mogelijk om de bloedsomloop van de longen bij het ongeboren kind in de tweede helft van de zwangerschap echoscopisch in beeld te brengen op een patiënt-vriendelijke wijze en zonder aantoonbaar risico voor de foetus. Aangezien slechts geringe informatie in de literatuur voor handen was over Doppler ultrageluid in de foetale longbloedsomloop, was het noodzakelijk om allereerst de bloedsomloop van de foetale longen in ongecompliceerde eenling zwangerschappen (n=111) te onderzoeken. Met behulp van de Doppler-techniek werden op een aantal vaste punten in het longvaatbed van de foetus, bloedstroomsnelheden gemeten waarbij karakteristieke en reproduceerbare snelheidsprofielen konden worden verkregen. De relatie van de diverse bloedstroomsnelheidsparameters met de zwangerschapsduur werd bestudeerd op basis waarvan referentiecurven werden geconstrueerd. Tevens werd daarbij de invloed van de foetale gedragsfases bestudeerd. De resultaten die hieruit voort zijn gekomen dragen bij aan de verbetering van onze kennis van de longbloedsomloop bij de menselijke foetus onder normale omstandigheden.

Zij vormen tevens de basis van het onderzoek naar de rol van Doppler ultrageluidonderzoek in de prenatale voorspelling van de aanwezigheid van longhypoplasie. Voor dit doel werden 31 zwangerschappen met een langdurig ernstig te kort aan vruchtwater op basis van voortijdig gebroken vliezen optredend voor de 30e zwangerschapsweek onderzocht. Tevens vond onderzoek plaats bij 11 zwangeren met een ernstige nier/urineweg afwijking bij de foetus. Uit de verkregen resultaten van het Doppler onderzoek van de foetale longbloedsomloop in deze totale groep blijkt dat vrijwel alle bloedstroomsnelheidskenmerken duidelijk lager uitvallen in vergelijking met de referentiewaarden verkregen uit de groep van ongecompliceerde zwangerschappen. Maar de gevoeligheid en voorspellende waarde in de prenatale voorspelling van longhypoplasie van deze Doppler parameters, zijn helaas niet voldoende voor een adequate toepassing in de klinische praktijk.

Echter in de groep van zwangerschappen met langdurig gebroken vliezen, blijkt de combinatie van de piek snelheid in de eerste tak van de longslagader met de ratio tussen de omtrek van foetale borstkast en buik en met de combinatie van een aantal klinische factoren een zekere prenatale voorspelling te geven ten aanzien de aanwezigheid van longhypoplasie .

Promotor: prof.jhr.dr. J.W. Wladimiroff, Gynaecologie en verloskunde

Noot voor de pers
Promotie woensdag 15 november 2000, 11.45 uur
Plaats: Hoboken, Collegezaal 7
Info: bij de promovenda, tel. (010) 463 56 77; e-mail: (laudy@gyna.azr.nl)
Of bij de afdeling Interne en Externe Betrekkingen, tel. (010) 408 17 77


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie