Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Eemnes

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


* Gemeenteberichten week 46 (datum mededeling 16 november 2000) Bestemmingsplannen
Opening oude haven en aankomst sinterklaas
Onthulling kunstwerk

* Vaststelling begroting 2001 etc.
Gemeenteberichten week 46
Bouwplannen

- Aartseveen 52, plaatsen dakkapel.

- Wakkerendijk 36b, plaatsen berging.

- Wolfstedelaan 2, plaatsen berging.

Verleende toestemmingen/bouwvergunningen

- Noordersingel t.o. Zomertaling bouwen transformatiestation, verzonden op 2 november 2000

- Simonsveen 23, bouwen 4 erkers, verzonden op 10 november 2000
- Willemserf 1, vergroten woning, verzonden op 10 november 2000
- Rietgors 61, plaatsen 3 bijgebouwen, verzonden op 10 november 2000 Verleende kapvergunningen

- Smalleveen 1, een denneboom.
Wanneer u als belangstellende zich niet met een van deze besluiten kunt verenigen, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders.

Tegelijkertijd kunt u bij spoed (schriftelijk) een voorlopige voorziening vragen bij de president van de rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen: f. 225,- voor burgers en f. 450,- voor rechtspersonen.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen vrijstellingen bestemmingsplan

- Raadhuislaan 54, bouwen carport met puntdak.
Er kan uitsluitend toestemming worden verleend na vrijstelling van het bestemmingsplan. Deze bouwplannen liggen vanaf 17 november 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage bij de sector VROM. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling indienen bij Burgemeester en Wethouders. Bekendmakingen:
Opening Oude Haven en Aankomst Sinterklaas
Op zaterdag 25 november 2000 organiseren de ondernemerskring OKE en de gemeente gezamenlijk festiviteiten bij de geheel vernieuwde Oude Haven.

Om 12.00 uur zullen burgemeester en wethouders het plein en de haven officieel openen.

Na de officiële opening is het tijd voor de aankomst van Sinterklaas. Dit zal om 13.00 uur plaatsvinden.
De ontvangst door burgemeester Bijl, vindt als vanouds plaats op de trap van restaurant 't Oude Raadhuis aan de Wakkerendijk.

Na deze ontvangst vertrekken de Sint met zijn Pieten in een open koets, begeleid door een drumband, voor een korte rijtour door Eemnes langs de volgende route: Wakkerendijk- de Waag- jhr. C. Roëlllaan-Torenzicht- Braadkamp en Laarderweg, naar sport en ontmoetingscentrum de Hilt. Aankomst van Sint en Pieten in de Hilt ± 14.00 uur, alwaar de allerkleinste kinderen tot 15.30 uur terechtkunnen om de Goede Sint een handje te geven.

Van 11.00 tot 15.00 uur kunnen alle kinderen gratis gebruik maken van 2 kermisattracties op het plein. Er is een draaimolen en een levensgroot voetbalspel, dus voor elk wat wils.

Onthulling kunstwerk

Woensdag 22 november 2000 brengt de Commissaris van de Koningin, de heer B. Staal een werkbezoek aan de gemeente Eemnes. Onderdeel van dit bezoek is de onthulling van een kunstwerk "Bomen voor Eemnes" op het eiland nabij Goudhaver / Wezenboom in de Zuidbuurt. De onthulling zal om 17.15 uur plaatsvinden.
Burgemeester en wethouders van Eemnes maken ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet bekend dat de volgende raadsbesluiten per 6 november 2000 zijn vastgesteld:

I - Vaststelling van de begroting 2001;
II - Vaststelling van de tariefswijzigingen van de navolgende verordeningen voor het jaar 2001;
III - Vaststelling redactionele wijziging Verordening Onroerende Zaak-belastingen


- hondenbelasting:

- voor elke hond fl.138,00 (was fl.135,00)

- voor een kennel fl. 414,00 (was fl.405,00)

- afvalstoffenheffing:

- alleenstaande fl. 336,00 (was fl. 375,00)
- meerpersoonshuishouden fl. 480,00 (was fl. 447,00)

- onroerende-zaakbelastingen; voor elke fl. 5.000 waarde in het economische verkeer bedraagt de:

- gebruikersbelasting fl. 3,35 (was fl. 4,93) en de
- eigenarenbelasting fl. 4,18 (was fl.¦ 6,15) De bepaling in artikel 5 van deze verordening dat geen belasting wordt geheven indien de heffingsmaatstaf van een onroerende zaak beneden de fl. 21.000,00 blijft, is vervallen.
De bepalingen met betrekking tot het zijn van een wetsfictiegemeente (peildatum 1-1-1994 wordt gezien als 1-1-1995) zijn eveneens vervallen.


- de tarieven in de Tarieventabel 2001, behorende bij de Legesverordening, zijn verhoogd met 4,5% loonkosten.

Enkele tarieven zijn:

- Europese Identiteitskaart (=rijkstarief): fl. 39,50 (was fl. 38,25)
- Paspoorten van 16 jaar:

- Wintertarief (01-10/31-03) fl.106,00 (was fl. 92,00)
- Zomertarief (01-04/30-09) fl. 132,75 (was fl.¦ 117,50)
- Rijbewijs fl. 55,00 (was fl. 52,50)

- Uittreksel bevolkingsregister fl. 10,00 (was fl.¦ 9,50)
De datum van inwerkingtreding is 1 januari 2001.

De raadsbesluiten, de verordeningen en de begroting liggen kosteloos ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie