Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Papendrecht

Datum nieuwsfeit: 15-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Papendrecht


Actueel

Deze site is bijgewerkt op woensdag 15 november 2000.
* Nieuwe gemeentegids wordt bezorgd

* Vacatures

* WOZ: uw huis op de juiste waarde geschat Nieuwe gemeentegids wordt bezorgd
Deze week is de gemeentegids 2001 verschenen. DE gids bevat informatie over instellingen, organisaties en verenigingen in Papendrecht. De komende twee weken wordt de gemeentegids huis-aan-huis bezorgd in Papendrecht.

Vacatures
Vacature personeelswerk
De gemeente Papendrecht heeft enige tijd gelden een bedrijfsvoeringsconcept vastgesteld waarin de werkwijze en de inrichting van de organisatie is vastgelegd. Belangrijke themas zijn klantgericht werken, flexibiliteit en kostenbewustzijn. Vanuit die kaders willen wij graag werken aan zowel de verbetering van de bedrijfsvoering als aan de verdere ontwikkeling en ontplooiing van onze medewerkers.
Om ons de komende tijd te ondersteunen zijn wij op zoek naar een

STAGIAIR HBO-PERSONEELSWERK M/V
Stageopdracht:
Ter uitvoering van het bedrijfsvoeringsconcept zullen ook op het P&O-werkterrein een aantal onderwerpen aangepast en ontwikkeld dienen te worden. Voorbeelden zijn de invoering van ontwikkelinggesprekken, het mobiliteitsbeleid, het loopbaanbeleid, een personeelsplanningsysteem en de invoering van het cafetariamodel.
Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van (één van) deze P&O-instrumenten.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand die een HBO-opleiding personeelswerk volgt. Verder is het van belang dat je enthousiast, initiatiefrijk en resultaatgericht bent en dat je in teamverband kunt werken. Wat kunnen wij u bieden?
De stagevergoeding bedraagt 550,00 bruto per maand (bij een volledige werkweek).
Daarnaast bieden wij een leerzame periode en een prettige werkomgeving.
Solliciteren?
Wanneer je nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met een P&O-adviseur Astrid de Jong, telefoon 078-6418268, of Arjan Korteland, telefoon 078-6418269. Stuur je sollicitatiebrief onder vermelding van stagiair P&O voor 1 oktober 2000 naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA in Papendrecht.
Voor meer informatie over de gemeente Papendrecht kun je terecht op deze internetsite (www.papendrecht.nl).

Vacature werkprocessen
De gemeente Papendrecht wil voor haar klanten de dienstverlening verbeteren, door alle publieksproducten binnen één loket te centraliseren in de vorm van een gemeentewinkel. Om te bepalen waar "de knip" tussen taken van de front- en backoffice moet komen te liggen zijn we op zoek naar een stagiair die de werkprocessen binnen de nieuw te vormen afdeling wil beschrijven.

HBO STAGIAIR M/V
Stageopdracht:
Voor het beschrijven van de werkprocessen binnen de gemeentewinkel zijn wij op zoek naar een enthousiaste HBO-stagiair. Het is de bedoeling dat er per product een goed inzicht zal ontstaan in verschillende aspecten, zoals de frequentie van handelingen, de samenhang bij afhandeling tussen de verschillende producten, de behandelingstijd, of er sprake is van piekbelastingen en in hoeverre automatisering ter ondersteuning van de te verrichten handelingen al is of kan worden ingezet. Tevens dient er aandacht te zijn voor de effectiviteit van de werkzaamheden, een efficiënte werkwijze en de kwaliteit van de dienstverlening.

Ziet u uitdaging in deze stage?
Wij zijn op zoek naar iemand die bezig is met een HBO-opleiding (bijvoorbeeld HEAO) en voor de periode van februari tot juni 2001 (in overleg te bepalen) nog een boeiende stageplaats zoekt. Je bent zelfstandig, collegiaal, tactvol en overtuigend. Verder durf je initiatief te tonen, ben je oplossingsgericht en beschik je over kennis van geautomatiseerde systemen.

Wat kunnen wij u bieden?
De stagevergoeding bedraagt 550,00 bruto per maand (bij een volledige werkweek).
Solliciteren?
Wanneer je nog vragen hebt, dan kun je contact opnemen met een p&o adviseur Astrid de Jong, telefoon 078-6418268, of Arjan Korteland, telefoon 078-6418269. Stuur je sollicitatiebrief onder vermelding van stagiair werkprocessen voor 1 november 2000 naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 3350 AA in Papendrecht.

Voor meer informatie over de gemeente Papendrecht kun je terecht op deze internetsite(www.papendrecht.nl).

WOZ: uw huis op de juiste waarde geschat
Elke vier jaar wordt de waarde van alle onroerende zaken (huizen, winkels en scholen, ziekenhuizen, boerderijen en bedrijfspanden). Elke vier jaar wordt de waarde in alle gemeenten in ons land opnieuw vastgesteld. Eigenaren en gebruikers van een onroerende zaak ontvangen begin 2001 een brief, de zogenaamde WOZ-beschikking, waarin de waarde wordt vastgesteld. De wet schrijft voor dat de waarde wordt bepaald aan de hand van een peildatum. Voor de herwaardering die nu plaatsvindt is dat 1 januari 1999. De nieuwe waarden gelden voor het belastingtijdvak van 2001 tot en met 2004. Deze waarde wordt ook gebruikt voor de bepaling van andere heffingen: inkomstenbelasting, vermogensbelasting en waterschapslasten.

Gemeentelijke taken
De gemeente voert allerlei taken uit die het mogelijk maken om plezierig te wonen (straten aanleggen, paspoortverstrekking, subsidieverstrekking, brandweer). Al die taken kosten geld. Een groot deel van dat geld komt van het Rijk. Van elke honderd gulden die de gemeente uitgeeft, komt vijftien tot twintig gulden van de gemeentelijke belastingen. De onroerende-zaakbelasting (OZB) is de belangrijkste gemeentelijke belasting. De hoogte van die belasting wordt bepaald door de waarde van uw woning of bedrijfspand en het tarief van de belasting. Er is een belasting voor eigenaren van onroerende zaken en een belasting voor gebruikers, bijvoorbeeld huurders.

Taxeren
Taxateurs stellen momenteel de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente opnieuw vast.
Gecontroleerd worden verder kenmerken van alle panden. De gemeente maakt daarbij gebruik van diverse bronnen zoals bijvoorbeeld het kadaster, de gemeentelijke basisadministratie (GBA), bouwvergunningen en luchtfotos, welke afgelopen voorjaar van de gemeente zijn gemaakt. Op deze fotos zijn details niet te zien, zodat de privacy is gewaarborgd. Wel is te zien wat voor soort pand het betreft, de eventuele aanwezigheid van bijgebouwen, dakkapellen, enz. Bent u benieuwd hoe uw pand er vanuit de lucht uitziet? Kom dan zaterdag 23 september naar de gemeentedag in het raadhuis.

Beoordeling
Inmiddels heeft de gemeente vele woningen en bedrijfspanden die in het laatste halfjaar 1998 en het eerste halfjaar 1999 zijn verkocht, laten bezoeken door een taxateur. De betaalde koopsommen zijn in het Kadaster vastgelegd. Maar waarvoor is er betaald? Voor een huis dat in optimale staat verkeerde, of betrof het wellicht een woning waarvoor een uitgebreide renovatie was vereist? De taxateur bespreekt dit met de eigenaar/bewoner en maakt een beoordeling.

Naar verwachting zijn de nieuwe WOZ-waarden begin 2001 bekend. Nadat de gemeenteraad de nieuwe tarieven van de onroerende-zaakbelastingen heeft vastgesteld, berekent de gemeentelijke afdeling Belastingen hoeveel
onroerende-zaakbelasting u moet betalen.

TOELICHTING VOORMELDINGEN
Aan de meeste gebruikers van woningen in de gemeente Papendrecht is in september 2000 een zogenaamde "voormelding" gestuurd. Daarin zijn de voorlopige objectgegevens van woningen vermeld, zoals die worden gebruikt bij de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ. Aan de hand van de voormelding kunt u nagaan of de gemeente beschikt over de juiste gegevens van uw
woning.
Indien de gegevens correct zijn hoeft u NIET te reageren. Eventuele onjuistheden kunt u doorgeven, waarna de gegevens nogmaals worden gecontroleerd. Indien u een onjuistheid constateert kunt u de voormelding terugsturen naar: Gemeente Papendrecht, t.a.v. WOZ, Antwoordnummer 44, 3350 VB Papendrecht. Een postzegel is dan niet nodig. Wilt u in dat geval duidelijk aangeven welke gegevens volgens u onjuist zijn? Geef in ieder geval een toelichting. Indien de inhoud niet correct is, vermeld dan ook uw berekening! Zonodig neemt de gemeente contact met u op. U HEEFT TOT 1 OKTOBER 2000 GELEGENHEID OM TE REAGEREN. DIT KAN ALLEEN SCHRIFTELIJK.
In deze uiteenzetting vindt u een uitgebreide toelichting op de voormelding.

SOORT WONING
Omdat de waardeontwikkeling van onroerende zaken verschilt per soort woning, is hier aangegeven wat voor soort woning het betreft. Dit kan bv. zijn een rijwoning, hoekwoning, appartement, vrijstaande woning, 2 onder 1 kapwoning, benedenwoning, bovenwoning, enz.
BOUWJAAR
Dit is een aanduiding van het jaar waarin het pand voor bewoning gereed is gekomen.
LIGGINGSHOOGTE
Bij gestapelde bouw wordt de liggingshoogte vastgelegd. De begane grond wordt met "0" aangeduid, de eerste verdieping met "1", enz.. INHOUD (KUBIEKE METERS)
De inhoud van een woning wordt BRUTO berekend. Dit betekent dus: onderkant van de vloer (doorgaans 20cm dik); bovenkant van de nok;
de buitenkant van de gevels;
in beginsel de buitenkant van de muren. Bij 2 onder 1 kapwoningen, rijwoningen, enz. wordt aan de kant van de tussenmuur het midden van de muur genomen.
De inhoud van eventuele inpandige garages, bergingen, enz. wordt ook gerekend tot de inhoud van de woning.
Enkele praktische tips:
breedte
gemiddelde rijwoning is 6,00m;
hoogten laagbouwwoningen:
begane grond is doorgaans 2,80m (inclusief verdiepingvloer); verdiepingen zijn doorgaans 2,70m (inclusief verdiepingvloer); hoogten flats, appartementen, enz.:
doorgaans 2,70m (inclusief vloer);

- begane grondvloeren zijn doorgaans 0,20m dik;
GRONDOPPERVLAKTE (vierkante meters)
Hier wordt vermeld, de oppervlakte van de grond die tot de woning behoort. Dus niet alleen de tuin, maar ook de grond onder de woning. Bij koopwoningen is dit de kavelgrootte die in het Kadaster is vastgelegd. Bij huurwoningen is dit de grond die aan de woning is toegekend. Bij hoogbouw wordt geen grondoppervlak vermeld.
DAKKAPELLEN
Hierbij is het aantal dakkapellen vermeld.
NOKVERHOGINGEN
Hierbij is het aantal nokverhogingen aangegeven. BIJGEBOUWEN
Hierbij vindt u bijgebouwen die niet inpandig gelegen zijn. Voorbeelden zijn garages, bergingen, carport, dierenverblijf, serre, enz. Het maakt geen verschil of ze losstaan of aan de woning zijn vastgebouwd. Alleen het soort bijgebouw wordt vastgelegd, dus niet de inhoud.

LIFT
Bij hoogbouw wordt vermeld of een lift aanwezig is. AANWEZIGHEID EN OPPERVLAKTE TUIN BIJ HOOGBOUW Indien een hoogbouwwoning op de begane grond beschikt over een tuin, dan wordt hier de oppervlakte (m2) vermeld. MANTA- OF KWAAITAALVLOER
Hier wordt vastgelegd of in de woning MOGELIJK een Manta- of Kwaaitaalvloer is toegepast. In een van de publicaties in het gemeentenieuws wordt aan de eventuele waarde-invloed van dergelijke vloeren aandacht geschonken. Indien u daadwerkelijke schade heeft, wordt u verzocht dit aan te geven op de voormelding.

Voorlichting
De gemeente streeft naar een optimale voorlichting. Tot het moment waarop de beschikkingen worden afgegeven (begin 2001), wordt u geïnformeerd over de waardering van uw woning. Waardering van niet-woningen vindt plaats op een andere wijze en valt daarmee buiten het bestek van deze WOZ-rubriek.
Informatie en vragen
Informatie wordt niet alleen via de wekelijkse rubriek "Uw huis op de juiste waarde geschat" in het gemeentenieuws in het Papendrechts Nieuwsblad gegeven, maar ook in de informatiemap in de burgerleeskamer van het raadhuis.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente! Dit is mogelijk:


* telefonisch (078-6418326, 6418324, 6418325 of 6418332);
* persoonlijk (raadhuis 2e etage kamer 208);
* schriftelijk (Gemeente Papendrecht, Markt 22, 3351 PB Papendrecht);

* per e-mail ((info@papendrecht.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...