Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Congres Diagnose Behandelings Combinaties 2003

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Afzender: (advies@vankeep.net)

Contactpersoon: S van Keep

Congres DBC (Diagnose Behandelings Combinaties) 2003

Datum: 16 november 2000

Landelijk Congres Project DBC 2003

Op 1 januari 2003 wordt de invoering van registraties via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's), een nieuw financierings-en kwaliteitssysteem van ziekenhuizen en medisch specialisten, realiteit. Ter voorbereiding op de komende twee ambitieuze jaren wordt een landelijk congres 'Project DBC 2003' georganiseerd met het doel alle betrokken partijen te informeren over de actuele stand van zaken en de nabije toekomst. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

De Diagnose Behandeling Combinaties registreren, aan de hand van de zorgvraag van de patiënt, alle verrichtingen van de medisch specialist en de behandelingen in het ziekenhuis. Daarmee wordt duidelijk wat de reële kosten van elke stap in het zorgproces zijn en wordt de kwaliteit van de geleverde zorg verbeterd. Behandelingen kunnen beter op elkaar worden afgestemd, waardoor de doorlooptijd van de totale behandeling kan worden verkort.

Bij de invoering van DBC's worden de ziekenhuizen en medisch specialisten begeleid door een Stuurgroep onder leiding van professor dr L. Koopmans. In de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd: de Zorgverzekeraars Nederland, de Orde van Medisch Specialisten, de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging van Academische Ziekenhuizen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het College tarieven gezondheidszorg.

Vanaf 1 januari 2001 registreren in de eerste groep 'koploperziekenhuizen' alle medisch specialisten DBC's. Per 1 januari 2002 moeten alle ziekenhuizen in Nederland met DBC's aan de slag, waarna het nieuwe financierings- en kwaliteitssysteem op 1 januari 2003 volledig operationeel zal zijn.

Namens de Stuurgroep DBC 2003 nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van dit congres op donderdag 16 november aanstaande in het Theater en Congrescentrum 't Spant te Bussum. In de bijlage treft u het volledige programma aan.

Wilt u zo vriendelijk zijn bijgevoegd antwoordformulier uiterlijk maandag 13 november te retourneren? Indien u op 16 november niet in de gelegenheid bent het congres bij te wonen maar wel geïnteresseerd bent in de persmap, dan kunt u dat op het antwoordformulier aangeven. Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Sybrig van Keep (tel 020-3455088).

Met vriendelijke groet,
namens de Stuurgroep DBC 2003,

Sybrig van Keep

Bijlagen: programma Landelijk Congres project DBC 2003 en antwoordformulier

A N T W O O R D F O R M U L I E R

Naam________________________________________

Redactie_____________________________________

Telefoonnummer_______________________________

zal wel/niet* het landelijk congres Project DBC 2003 op donderdag 16 november aanstaande bijwonen.

heeft wel/geen* interesse de persmap te ontvangen.


*) svp doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit formulier graag terugfaxen naar:
Projectorganisatie DBC 2003
faxnummer: 020-3455089

DBC 2003

Amstelveen

Telefoon: 020-34 55 088reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie