Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Correctie brief Keekaboo over intrekking Web Trader Logo

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Geachte redactie,

Keekaboo, het bedrijf waarmee via Internet kaarten kunnen worden verstuurd, is onlangs in het nieuws gekomen doordat de Consumentenbond het gebruik van het Web Trader-logo heeft ingetrokken. Keekaboo heeft de Consumentenbond schriftelijk geinformeerd over haar standpunt inzake deze beslissing. Graag brengen wij hierbij deze brief onder uw aandacht.

Voor meer informatie kunt u met ondergetekende contact opnemen via telefoonnummer 020 - 5174330 of via (d.berkhout@leadspr.nl)

Met vriendelijke groet,
namens KEEKABOO.COM

Dmitri Berkhout
Leads PR bv

Amsterdam, 15 november 2000

Consumentenbond brief per koerier, fax, aangetekend en per post
T.a.v. de heer F. Cohen
Enthovenplein 1
2500 BA Den Haag

Betreft: Intrekking Web Trader logo

Geachte heer Cohen,

In vervolg op onze brief van 10 november jl. brengen wij u graag het volgende onder de aandacht.

Allereerst bieden wij onze verontschuldigingen aan dat wij u niet binnen de afgesproken termijn hebben kunnen informeren over ons interne onderzoek. De reden lag in het niet adequaat handelen door onze organisatie. Nu het onderzoek is afgerond, hechten wij er aan u alsnog hierover te informeren, ook al is reeds besloten dat Keekaboo het Web Trader-logo niet meer mag hanteren. Wij betreuren deze stap ten zeerste. De redenen hiervoor mogen blijken uit de inhoud van deze brief.

Het interne onderzoek heeft opgeleverd dat de vermeende verstrekking van persoonsgegevens aan derden is terug te leiden tot een mailing per e-mail op 18 oktober jl. door Keekaboo in samenwerking met het bedrijf First Impressions.
First Impressions is een mediabureau dat bij toestemming van de gebruiker commerciele aanbiedingen per e-mail toestuurt. First Impressions is onder supervisie van Keekaboo betrokken om goedkeuring te verkrijgen van de eindgebruiker voor het gebruik van het e-mail adres voor het toezenden van aanbiedingen.
Verwarring is opgetreden door de volgende verwoording in de Disclaimer in de betreffende mailing:

"Deze mail is tot stand gekomen in samenwerking met Keekaboo.com, welke eenmalig jouw e-mail adres aan First Impressions beschikbaar stelde."

In strikte zin is deze verwoording onjuist; hieruit kan begrepen worden dat Keekaboo zonder toestemming database gegevens aan een derde partij heeft verstrekt. Keekaboo heeft echter niet aan een derde partij persoonsgegevens te beschikking gesteld.

De intentie van de mailing was legitiem: het opschonen van het bestand, door een nieuwe scheiding van permission en non-permission users (ofwel: degenen die graag wel informatie over aanbiedingen willen ontvangen, en degenen die dat niet wensen). Hoofddoelstelling was juist om degenen die eventueel ongewenst e-mail ontvangen, uit het bestand te filteren. De Consumentenbond willen wij graag uitnodigen om een controle naar deze kwestie uit te (laten) voeren.

Keekaboo is zich ervan bewust dat indien deze mailing geheel uit naam van Keekaboo was verzonden, er geen verwarring zou zijn opgetreden.

Vragen zijn bovendien opgetreden doordat een aantal klanten van Keekaboo gebruik maakte van een ander e-mail adres om te reageren op deze e-mail. Zij ontvingen vervolgens een tweede e-mail, van First Impressions, op het 'nieuwe' adres om het verzoek tot opname in het permission bestand te checken.

Keekaboo heeft inmiddels de volgende maatregelen geinitieerd:
* Alle externe list / data activiteiten, ofwel de e-mailings door First Impressions, zijn tot nader order opgeschort. In de toekomst zal de controle op inhoud en aard van mailings die naar onze permission database worden toegestuurd, worden geintensiveerd. De eindbeoordeling ligt te allen tijde bij Keekaboo.

* Over de overige opmerkingen van de Consumentenbond: een duidelijker vermelding van leveringstermijnen en adresgegevens zijn reeds gerealiseerd op de site.

Keekaboo kan alle partijen verzekeren dat Keekaboo de enige partij is die gebruik heeft gemaakt en zal maken van zijn database. De gegevens zijn nooit verstrekt aan derden, en dit zal ook nooit gebeuren.

Gezien het bovenstaande zouden wij het bijzonder op prijs stellen om alsnog over deze kwestie met u in overleg te treden. Wij willen u zoals gesteld graag uitnodigen om een controle uit te (laten) voeren over het vermeende verstrekken aan derden van persoonlijke gegevens. Wellicht ten overvloede benadrukken wij dat wij de doelstellingen en richtlijnen voor het gebruik van het Web Trader-logo volledig onderschrijven en voeren dit als zodanig ook uit.

Op korte termijn zullen wij contact met u opnemen voor uw reactie. Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde met mij contact opnemen voor een nadere toelichting.

Wij zullen overigens een aantal van onze mediarelaties middels een kopie van deze brief op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,
KEEKABOO.COM

Patrick van Zandvoort / CEO

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie