Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorstel toekomst De Bussel gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Voorstel toekomst De Bussel "is verantwoorde afweging tussen cultureel en financieel belang"

B. en w. komen met voorstel naar gemeenteraad "Een verantwoorde afweging tussen culturele en financiële belangen" en "een deugdelijke en betaalbare basis voor continuering van de prominente positie van De Bussel" Zo omschrijven burgemeester en wethouders het voorstel over het beleidsplan voor de toekomst van cultureel centrum De Bussel. B. en w. hebben het voorstel vandaag gepresenteerd. De Oosterhoutse gemeenteraad zal in zijn vergadering van 19 december een besluit over het voorstel nemen. Het raadsvoorstel voor De Bussel is een uitvloeisel van de besluiten die de gemeenteraad in april van dit jaar nam in het kader van de ombuigingsoperatie "Basis in balans". Daarin was begrepen een bezuiniging van 750.000 op de jaarlijkse exploitatie van De Bussel. Dat zou volgens het toenmalige plan in drie stappen moeten gaan: eerst afbouw naar de status van amateurtheater, vervolgens beheersvorm bezien en daarna onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van De Bussel.Het college heeft, zo blijkt uit het raadsvoorstel, besloten de financiële taakstelling te handhaven, maar niet meer de toen voorgestelde fasering te volgen. "De vrees bestaat namelijk dat wanneer De Bussel in de eerste fase van de uitvoering van het ombuigingsvoorsel wordt gereduceerd tot amateurtheater, het in de praktijk onmogelijk zal blijken die status in de toekomst weer op te waarderen", aldus b. en w. Daarom gaat het college er in zijn raadsvoorstel vanuit dat De Bussel ook in de eerste fase een status als professioneel theater zal behouden, zij het beperkter dan nu het geval is.Door het zoeken van samenwerking met andere theaters, door de tarieven te verhogen en door minder het accent te leggen op professionele voorstellingen bereiken b. en w. de financiële taakstelling. Naar de mening van het college is er nog steeds sprake van een aantrekkelijke programmamix, mede omdat het Filmtheater nu een permanente plaats in De Bussel krijgt. Er komen straks in het cultureel centrum dertig professionele en veertig amateurvoorstellingen, 52 voorstellingen voor het Filmtheater, 45 commerciële activiteiten en twaalf activiteiten voor jongeren. Overigens merken burgemeester en wethouders op dat ook zonder "Basis in balans" de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van De Bussel ter discussie zou zijn gekomen. "Immers, de exploitatietekorten verhouden zich al een aantal jaren niet meer goed tot de uitgangspunten (en daaraan gekoppelde financiële verwachtingen) waarop de komst van De Bussel in 1984 was gebaseerd", aldus b. en w. in hun voorstel aan de raad. Ze verwijzen daarmee naar het feit dat De Bussel oorspronkelijk bedoeld was als podium voor (lokale) amateurgezelschappen, met daarnaast de mogelijkheid voor professionele voorstellingen. "De exploitatie van het theater was ook daarop afgestemd. In de praktijk werd het cultureel centrum echter al snel een schouwburg voor professionele voorstellingen, waaraan de functie als amateurpodium enigszins ondergeschikt raakte. Dat dat gevolgen had voor de exploitatie laat zich raden", aldus het college. Initiatiefgroep Vrij kort na het bekend worden van de plannen uit "Basis in balans" is een initiatiefgroep opgericht, die een alternatief beleidsplan voor De Bussel heeft opgesteld. Pogingen om, als initiatiefgroep en gemeentebestuur, tot een gezamenlijk plan te komen, liepen stuk op verschil van mening over de kwestie van de "overheadkosten". Dat wil echter niet zeggen dat het gemeentebestuur geen oog heeft voor "de waardevolle onderdelen van het plan van de initiatiefgroep", aldus b. en w., die aangeven dat ze die onderdelen bij de uitwerking van het beleidsplan zullen betrekken. Het college heeft het alternatief van de initiatiefgroep vergeleken met het beleidsplan zoals b. en w. dat intern hebben laten ontwikkelen. De voor- en nadelen tegen elkaar afwegend, trekken b. en w. de conclusie dat het gemeentelijk plan "meer kansen biedt voor de toekomst en - ook niet onbelangrijk - een solider financieel fundament". Daarvoor hebben b. en w., op basis van de huidige inzichten, onder andere de volgende overwegingen: de mix uit het gemeentelijk plan biedt meer ruimte voor amateurverenigingen, omdat in het beleidsplan van de initiatiefgroep amateurvoorstellingen vooral op weekdagen zullen plaatsvinden (de weekeinden zijn in dit plan gereserveerd voor commerciële activiteiten); een aantal kostenposten is in het plan van de initiatiefgroep niet benoemd (deel kosten gebouw, deel kosten personeel en deel kosten subsidie amateurgezelschappen), waardoor de lasten voor de gemeente aanzienlijk meer zullen bedragen dan de door de initiatiefgroep berekende 750.000. In het gemeentelijk beleidsplan komt de gemeentelijke bijdrage uit op 450.000 (zonder overhead). De gemeentelijke lasten bedragen nu 1,2 miljoen (zonder overhead).in het gemeentelijk plan is er ruimte voor het Filmtheater; de extra horecaopbrengsten zijn in het gemeentelijk plan duidelijk in beeld gebracht; de personele consequenties van het plan van de initiatiefgroep - op termijn ontslag van tien personeelsleden - zijn aanzienlijker dan in het gemeentelijk beleidsplan. De kosten voor rekening van afvloeiing komen in het plan van de initiatiefgroep voor rekening van de gemeente en zijn niet in beeld gebracht; in het gemeentelijk plan is sprake van samenwerking met het Chassé Theater;de prijs van de kaartjes voor toegangsbewijzen gaat in het plan van de initiatiefgroep met tien procent omhoog (waarmee De Bussel het duurste theater in de regio wordt). Overigens hebben b. en w. en de Initiatiefgroep vandaag met elkaar afgesproken dat de Initiatiefgroep in de loop van volgende week haar zienswijze geeft op het "eigen" deel van de vergelijking tussen beide plannen. Vervolgens zal die vergelijking ter hand worden gesteld van de gemeenteraad. Overhead In het raadsvoorstel komen b. en w. nog terug op de kwestie van de overheadkosten, die destijds voor de initiatiefgroep aanleiding geweest is het overleg met de gemeente op te schorten. Het college constateert dat in eerste instantie "een beeld geschetst is dat bij de initiatiefgroep kennelijk verkeerde verwachtingen heeft gewekt". "Dat heeft ertoe geleid dat de initiatiefgroep in haar plannen van stond af het schrappen van de overheadkosten als een bezuiniging heeft ingeboekt. Op die manier is in de plannen van de initiatiefgroep vanaf het allereerste moment een niet onaanzienlijk, maar wel theoretisch voordeel geslopen", aldus het college. B. en w. zijn in hun voorstel uitgegaan van een ombuiging van 750.000 op de daadwerkelijke exploitatielasten. "In "Basis in balans" zijn immers ook tal van ombuigingstaakstellingen opgenomen om de overhead te verlagen. Het is daarom niet juist een verbinding te maken tussen ombuigingen op de producten en ombuigingen op de overhead. Dit zou immers per definitie leiden tot een minder financieel resultaat", aldus b. en w.Bovendien past deze benadering binnen het gemeentelijk beleid om, zoals ook in de begroting voor 2001 gebeurd is, overheadkosten af te zonderen van de daadwerkelijke personele lasten van een begrotingsproduct. De overheadkosten van de totale organisatie worden voortaan in de begroting ondergebracht onder "productondersteuning". Investering Om de nieuwe status van De Bussel daadwerkelijk vorm en inhoud te geven, is een eenmalige investering van 1 miljoen nodig. Het gaat om investeringen die nodig zijn om de gewenste kwaliteit te kunnen bieden aan horecafaciliteiten, tribune, garderobe en enkele theatertechnische faciliteiten. Verzelfstandiging Burgemeester en wethouders merken verder op dat ook zij op middellange termijn ernaar streven het cultureel centrum meer op afstand van de gemeente te zetten. In het beleidsplan wordt De Bussel dan ook als zelfstandig bedrijf beschouwd. De manier waarop de interne verzelfstandiging zal worden ontwikkeld naar externe verzelfstandiging, moet nog nader worden onderzocht. Hetzelfde geldt voor de meest passende rechtsvorm. "Daarbij is het onze verantwoordelijkheid als betrouwbaar werkgever dat indien nodig nadere afspraken gemaakt worden over de personele consequenties", aldus b. en w. Oosterhout, 16 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...