Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verwachtingen topfuncties bij vrouwen vaker negatief

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Topfuncties vrouwen vaker negatief dan bij mannen

Nr. 2000/198
16 november 2000

Verwachtingen over topfuncties bij vrouwen vaker negatief dan bij mannen

De cultuur van organisaties beïnvloedt de ambities van vrouwen en mannen verschillend. De verwachtingen van vrouwen over de organisatiecultuur aan de top zijn vaker negatief dan bij mannen. De verschillen zijn over het algemeen klein, maar kunnen in de loop der jaren oplopen en daardoor grote gevolgen hebben. Met name daardoor stagneren de carrières van vrouwen eerder dan die van mannen.

Die conclusies staan in het rapport .Masculiniteit met een feminien gezicht. Onderzoek naar de rol van organisatiecultuur in de trage doorstroming van vrouwen naar managementfuncties.. Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgevoerd door A.H. Fischer, P.M. Rodriguez Mosquera en K. Rojahn van de Universiteit van Amsterdam. Staatssecretaris Verstand heeft het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vrouwen zijn anno 2000 nog altijd slecht vertegenwoordigd in de hogere functies van organisaties, ondanks hun nog steeds groeiende arbeidsdeelname. Volgens de onderzoekers dragen meerdere factoren bij aan de instandhouding van deze situatie. De .cultuur. binnen organisaties is de afgelopen jaren regelmatig genoemd als de belangrijkste verklaring.
Voor het onderzoek zijn topmanagers en mensen op het midden- of subtopniveau (de zogenaamde .potentials.) ondervraagd bij vijf grote Nederlandse organisaties. Het ging daarbij zowel om organisaties die van oudsher meer vrouwen aantrekken (rijksoverheid, uitzendbureau en zorginstelling), als om organisaties die traditioneel door mannen worden gedomineerd (procesindustrie en het bank- en verzekeringswezen).

In het onderzoek is geprobeerd vast te stellen hoe .mannelijk., dan wel .vrouwelijk. de cultuur van de organisaties is.

Een mannelijke organisatiecultuur wordt beschreven als een cultuur waar individuele prestaties en zelf-promotie voorop staan, waar sprake is van sterke competitie, waar men het werk voor alles vindt gaan en waar van werknemers en zeker van leidinggevenden volledige overgave wordt verwacht. De nadruk ligt op materiële beloning, op inzet, competitie, prestatiedruk, hiërarchische verhoudingen en aanwezigheid op de werkplek.
In een vrouwelijke cultuur daarentegen staan de menselijke verhoudingen, de onderlinge relaties in de organisatie en de individuele ontplooiing centraal. Belangrijk zijn collegialiteit, ontplooiing, participatie, positieve .feedback. en een goede balans tussen werk en privéleven.

Opvallend is dat het topmanagement bij alle organisaties vrouwelijke waarden belangrijker vindt dan mannelijke waarden. Of men dit ook in praktijk brengt, is een ander verhaal.
De onderzoekers verklaren de grote nadruk op vrouwelijke waarden uit het .human resources management.. Daarbij ligt sterk de nadruk op mensgerichte waarden in plaats van op taak- of productgerichte waarden.

Volgens de ondervraagde topmanagers moet een ideale leidinggevende vooral ondernemend, charismatisch en ambitieus zijn. De onderzoekers constateren dat dergelijke eigenschappen van oudsher eerder aan mannen dan aan vrouwen worden toegeschreven en dus .typisch mannelijk. zijn.
Communicatieve eigenschappen, zoals sociaal en tactvol zijn, worden ook vaak genoemd, maar komen nooit op de eerste plaats. De onderzoekers concluderen dat typisch vrouwelijke kwaliteiten wel meer worden gewaardeerd dan vroeger, maar zeker niet de belangrijkste kenmerken zijn waarop nieuwe topmanagers worden geselecteerd.

Volgens de onderzoekers wordt formeel een beleid gevoerd en een managementstijl gehanteerd die als vrouwelijk gekwalificeerd kunnen worden. Maar in de praktijk suggereren allerlei normen, regels en idealen dat er geen sprake is van een doorbraak naar een meer vrouwelijke cultuur. Het lijkt er zelfs op dat mannelijke waarden domineren, zoals prestatiegerichtheid, competitie en totale inzet. Die mannelijke waarden worden echter verpakt in een vrouwelijk jasje.

De onderzoekers trekken voorts de .voorzichtige. conclusie dat het aantal vrouwen in de top niet leidt tot een feminisering van de cultuur.

Vrouwelijke topmanagers lijken gemiddeld dezelfde wensen, gedachten en idealen te hebben als mannelijke topmanagers. Dat heeft tot gevolg dat er niets radicaal verandert als vrouwen hun intrede in het topmanagement doen. Ze hebben zich aangepast of altijd al meer typisch mannelijke kwaliteiten gehad dan de gemiddelde vrouw.

Volgens staatssecretaris Verstand geven de resultaten van het onderzoek belangrijke aangrijpingspunten voor het beleid dat organisaties kunnen voeren om de doorstroom van vrouwen naar hogere posities te bevorderen. Zo is het van belang om ook aan de top de uitgangspunten van het .human resources management., met meer nadruk op vrouwelijke kwaliteiten, daadwerkelijk gestalte te geven. Ook is meer aandacht voor vrouwen in het (hogere) middenkader op zijn plaats. Daarbij gaat het om betere loopbaanbegeleiding, waarbij instrumenten als coaching, mentorschappen en netwerkvorming worden ingezet. De bewindsvrouw schrijft de Tweede Kamer tot slot dat de resultaten van het onderzoek zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van beleid op het terrein van macht en besluitvorming. In het gisteren aan het parlement aangeboden Meerjarenbeleidsplan Emancipatie formuleert het kabinet een groot aantal streefcijfers voor vrouwen in topfuncties in politiek en bedrijfsleven. Zo is het streven om het huidige percentage van 4% vrouwen in de top van het bedrijfsleven (dat wil zeggen de Raden van Bestuur en de Raden van Commissarissen) in het jaar 2010 naar 20% te brengen. Voor de non-profitsector gelden streefcijfers tussen de 35% en 45%.

Het rapport .Masculiniteit met een feminien gezicht. Onderzoek naar de rol van organisatiecultuur in de trage doorstroming van vrouwen naar managementfuncties.
(ISBN 90 5749 533 3, prijs f 48,50) is verkrijgbaar bij Elsevier Bedrijfsinformatie, telefoon 070-4415555.

16 nov 00 16:37

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie