Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stukken wet milieubeheer 's-Gravenzande ter inzage

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande

Wet milieubeheer

Actualisatievergunningen

Burgemeester en wethouders van `s-Gravenzande maken bekend, dat zij actualisatievergunningen op grond van artikel 8.22 Wet milieubeheer hebben verleend aan de volgende glastuinbouwbedrijven:
1. C.P. Noort, Galgepad 4, actualisatie van de oprichtingsvergunning van 30 december 1993;

2. Firma A.H.G. van der Lans, Monsterseweg 26b, actualisatie van de oprichtingsvergunning van 11 oktober 1994;

3. Deliflor Chrysanten B.V., Naaldwijkseweg 243c, actualisatie van de oprichtingsvergunning van 4 oktober 1994.

De beschikkingen en daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 16 november 2000 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). Inzage kan iedere werkdag van 9.00 uur tot 16.00 uur en elke maandag van 9.00 uur tot 19.00 uur. Bij inzage op maandagavond dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met mevrouw T. Slinger op telefoonnummer 430183.

Degenen die bedenkingen hebben ingediend naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerp-beschikking, alsmede degenen die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen vermelde periode een beroepsschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep is ingediend én een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is beslist.

Assimilatiebelichting

Op grond van voorschrift 9.6 van het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' is de toepassing van assimilatiebelichting in de periode van 1 september tot 1 mei niet toegestaan van 20.00 uur tot 24.00 uur (donkerperiode). Op verzoek kunnen burgemeester en wethouders een afwijkende regeling in de vorm van een nadere eis treffen.

Burgemeester en wethouders hebben op 7 november 2000 besloten aan het volgende glastuinbouwbedrijf een nadere eis als bedoeld in voorschrift 9.6 van het 'Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer' op te leggen door het vaststellen van een periode van maximaal 10 aaneengesloten weken waarbij de algemene donkerperiode van 20.00 uur tot 24.00 uur niet van kracht is:

* J. Maat, Maasdijk 198, voor de periode van week 47 van 2000 t/m week 4 van 2001;

De stukken liggen tijdens kantooruren in het stadhuis bij de afdeling Woonruimte, Ruimtelijke Ordening en Milieu, kamer 112, ter inzage van donderdag 16 november t/m woensdag 27 december 2000. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode gemotiveerd bezwaar maken tegen het besluit bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Tevens kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voorlopige voorziening worden aangevraagd, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie