Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws Gemeente Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 16-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
16 november 2000


* Wet Milieubeheer

* Bekendmaking van Raadsbesluiten

* Bouwaanvragen

* Bouwvergunningen.

Wet Milieubeheer

Ontwerp-milieuvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede (gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor de volgende percelen:

1. Laan van Ypenburg 114, gebouw 54, een schakelstation ten behoeve van telecommunicatie;

2. Tulpstraat 2, voor het oprichten en inwerking hebben van een grondwatersaneringsinstallatie.

Ontwerp-lozingsontheffing

Eveneens delen zij mede (gelet op artikel 3:19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht) dat zij voornemens zijn positief te beschikken op het verzoek om een lozingsontheffing voor het volgende perceel:

3. Schaapweg/S.W. Churchilllaan/Mgr. Bekkerslaan, een bronbemaling voor het lozen van afvalwater afkomstig uit een bouwputbemaling.

Beschikking

Tenslotte maken zij bekend voor welk perceel zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:

4. Laan van Ypenburg 118 (voorheen Rotterdamseweg 35), een inrichting ten behoeve van het instand houden van een glasvezelverbinding.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde (ontwerp)-milieuvergunningen en de ontwerp-lozingsontheffing diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage-legging

De ontwerp-milieuvergunningen onder de nummers 1 en 2 en de ontwerp-lozingsontheffing onder nummer 3 liggen vanaf heden gedurende vier weken (tot en met 15 december 2000) en de beschikking onder nummer 4 ligt vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 5 januari 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.

Bedenkingen (bezwaren) tegen de ontwerp-milieuvergunningen en ontwerp-lozingsontheffing

Schriftelijke bedenkingen kunnen tot genoemde datum door een ieder worden gezonden aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingediend na telefonische afspraak via 070 -39 59 870.

Degene die schriftelijk bedenkingen indient kan aan het college verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Inlichtingen over de ter inzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070 -39 59 870.

Beroep tegen de milieuvergunning

Tegen de milieuvergunning kan vanaf heden gedurende 6 weken (tot en met 5 januari 2001) beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend.

Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorzieningen te treffen.

Terug naar de top.

Bekendmaking van Raadsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen het volgende mede. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 november 2000 besloten tot :


- Vaststelling van het Beleidsplan Sociale Zaken 2001
Bovengenoemd besluit is bekend gemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij het Team Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2. Het Team Communicatie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 november 2000 besloten tot :


- Wijziging van de volgende verordeningen:
a. Verordening op de heffing en invordering van precariorechten; b. Verordening op de heffing en invordering van havengeld; c. Verordening op de heffing en invordering van kadegeld; d. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrechten 1995;
e. Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen;
f. Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen; g. Verordening op de heffing en invordering van marktgeld; h. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 1999; i. Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten 1995; j. Verordening op de heffing en invordering van leges.

De wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2001.

Bovengenoemde besluiten zijn bekend gemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij het Team Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2. Het Team Communicatie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Terug naar de top.

Bouwaanvragen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 01-11-2000 : het plaatsen van een scooterberging te: Wijnandt van Elststraat 50
* bouwaanvraag , ingediend: 01-11-2000 : het plaatsen van een scooterberging te: Admiraal Helfrichsingel 11
* bouwaanvraag , ingediend: 01-11-2000 : het plaatsen van een scooterberging te: B.H. Heldtlaan / dr. Ariënsstraat
* bouwaanvraag , ingediend: 01-11-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Lijsterbeslaan 117

* bouwaanvraag , ingediend: 26-10-2000 : het gedeeltelijk veranderen van de gevel te: Lindelaan 65

* bouwaanvraag , ingediend: 24-10-2000 : het vergroten van een viertal woningen d.m.v.een uitbouw te: Langedreef 79, 81, 83 en 85
* bouwaanvraag , ingediend: 16-10-2000 : het gedeeltelijk veranderen van de gevel te: Cor Ruysstraat 2

Terug naar de top.

Bouwvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 16 november 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Laan Van Vredenoord, het bouwen van twee kantoorgebouwen, verleend en verzonden: 7 november 2000

* Douglaslaan 45, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 7 november 2000

* Rijswijkse Landingslaan 59, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden: 7 november 2000

* Laan van Oversteen, het oprichten van een transformatorstation, verleend en verzonden 1 november 2000

* Nachtegaallaan 30, het plaatsen van een dakkapel, verleend en verzonden 1 november 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie