Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten derde kwartaal Ring!Rosa Products NV

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ring!Rosa Products NV
Zoek soortgelijke berichten
Ring!Rosa Products NV

RING! realiseert aanhoudende stijging omzet en groeiende order portefeuille in derde kwartaal

AMSTERDAM - De netto omzet van RING!Rosa Products N.V. (RING!) - gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van internet enabled communicatieoplossingen (communication centre, voice portal en mobile office) voor ondernemingen en telecom operators (telco's) is in het derde kwartaal gestegen tot EUR 1,5 miljoen (Q3 '99: EUR 0,8 miljoen) hetgeen ten opzichte van de vergelijkbare periode van vorig jaar een stijging van 102% betekent. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2000 liet de omzet in het derde kwartaal een verdere toename zien (Q2 '00: EUR 1,3 miljoen). Het negatieve resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) is in vergelijking met het tweede kwartaal in 2000 gestegen tot EUR 1,8 miljoen (Q2 '00: EUR 1,6 miljoen).

Bedrijfsontwikkeling
In navolging op eerdere installaties in het Verenigd Koninkrijk, werd het communication centre product Avalon geïnstalleerd bij nieuwe afnemers.

De telco business unit heeft in het derde kwartaal een grote opdracht verworven bij een Engelse internet service provider (ISP). Het betreft een zogenaamde 'Voice Portal', waarbij abonnees via spraakgestuurde navigatie - zowel vast als mobiel - toegang kunnen verkrijgen tot een aantal webservices (weer, reizen, financieel etc.) die deze operator aanbiedt. Dit systeem is gebaseerd op de nieuwe release van RING!iMPACT. Deze state-of-the-art 'client/server' architectuur stelt operators in staat flexibele en schaalbare oplossingen te bouwen, waarbij informatie-, communicatie- en internettechnologie worden geïntegreerd. In de telco business is inmiddels zicht op substantiële projecten op het gebied van voice portals.

De orderportefeuille is momenteel groter dan de kwartaalomzet, hetgeen niet eerder is voorgekomen in de geschiedenis van RING!.

Financiële ontwikkeling
RING! laat in het derde kwartaal wederom een omzetstijging zien. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 1999 steeg de omzet met EUR 0,8 miljoen (102%). In vergelijking met het tweede kwartaal van 2000 steeg de omzet met EUR 0,2 miljoen tot EUR 1,5 miljoen. De uitwerking van het indirecte partnermodel vraagt tijd en zal de komende kwartalen zijn vruchten gaan afwerpen. In aanvulling op bestaande partnercontracten worden binnen afzienbare tijd meerdere contracten getekend. Naar verwachting zal dat een verdere versnelling in de omzetontwikkeling tot gevolg hebben.

Eenmalige inkoopkosten als gevolg van uitbestede integratiewerkzaamheden voor de oplevering van Avalon, zijn in het derde kwartaal voor het laatst genomen zodat deze kosten in het vierde kwartaal niet zullen terugkomen (i.v.m. de afronding van het project). Desondanks steeg de bruto marge als percentage van de netto omzet fractioneel.

Salaris- en andere operationele kosten zijn in het derde kwartaal van dit jaar zoals verwacht gestegen. Deze stijging houdt mede verband met de aangekondigde uitbreiding van het personeel in sales, marketing, services en support met in totaal 5 personen. Per 30 september 2000 telt RING! in totaal 77 personeelsleden. Het resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) ter grootte van -/- EUR 1,8 miljoen is toegenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Over dezelfde periode vorig jaar is dit resultaat EUR -/- 1,6 miljoen. De toename van het negatieve resultaat houdt direct verband met de toename van de inkopen, de groei van het aantal personeelsleden en kosten verband houdend met de verkoop van Online Transactions Systems B.V. en de software van Open Technology Services (UK) Ltd.

De afschrijvingen op materiële activa zijn gestegen tot EUR 0,1 miljoen. De goodwill afschrijvingen hebben met name betrekking op de twee gedeconsolideerde dochterondernemingen (Online Transaction Systems B.V. en Open Technology Services (UK) Ltd.) en zijn in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar gestegen tot EUR 0,3 miljoen (Q3 '99: EUR 0,1 miljoen).

Per ultimo September 2000 bedroeg het totaal aantal uitstaande aandelen RING!Rosa Products N.V 11.092.951.

Recente ontwikkelingen
Per 16 november jl. zijn 86% van de aandelen in de Nederlandse dochtermaatschappij Online Transaction Systems BV verkocht. Deze transactie is in lijn met de eerder dit jaar aangekondigde herstructurering. Aangezien de resultaten van Online Transaction Systems B.V. vanaf het begin dit jaar werden gedeconsolideerd, heeft de verkoop geen effect op het operationele resultaat van RING! (zie separaat persbericht).

Vooruitzichten vierde kwartaal 2000
Het management van RING! verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal een aanhoudende stijging zal laten zien. Aangezien de uitbestede integratiewerkzaamheden voor de oplevering van Avalon in het derde kwartaal werden afgerond, verwacht het management van RING! tevens een verdere verbetering van de brutomarge ten opzichte van het derde kwartaal. Naar verwachting zal het personeelsbestand tot het einde van het jaar verder worden uitgebreid, waardoor de operationele kosten verder zullen stijgen. Het partnermodel zal naar verwachting binnen afzienbare termijn tot de gewenste versnelling van de omzetgroei leiden. Het management verwacht in het kader van bovenstaande dat de resultaten voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) zullen verbeteren ten opzichte van Q3. Het management handhaaft de verwachting in het jaar 2001 winstgevend te zullen zijn

Amsterdam, 17 november 2000
Voor nadere informatie: Jonneke van Staveren
Public & Investor Relations Tel.: 020 60 60 861 e-mail: (m_staveren@ringrosa.com) Website: www.ringrosa.com

RING! ontwikkelt en verkoopt communicatieoplossingen (communication centre, voice portal en mobile office) waarbij internet met mobiele en vaste netwerken voor spraak- en dataverkeer wordt geïntegreerd (Converging Technologies). Deze technologie staat bekend als 'Internet-enabled Computer Telephony'. RING! maakt daarbij gebruik van het daar haar ontwikkelde open en standaard platform RING!iMPACT dat flexibel en schaalbaar is. RING! richt zich op de markten voor communication centres, telecom operators en Internet Service Provider (ISP's). Het bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Londen, Milaan, München, Parijs en Toronto. Aandelen RING!ROSA Products N.V. staan sinds juni 1998 genoteerd aan de NMAX van Amsterdam Exchanges www.ringrosa.com.

 
EURO                  30 September, 2000       31 december, 1999 

Immateriële activa 3.307 3.542
Overige vaste activa 708 991 Vlottende activa 3.633 2.151
Liquide middelen 118 709

Totaal activa 7.766 7.393

Eigen vermogen 4.062 1.583 Voorzieningen 226 494 Leningen 4 1.396 Kortlopende schulden 3.474 3.920 Totaal passiva 7.766 7.393

EURO Q3 2000 Q3 1999

Netto omzet 1.524 756 Inkopen 774 387 Bruto marge 750 369 Salarissen 1.481 1.198 Overige bedrijfskosten 1.064 772 EBITDA (1.795) (1.601) Afschrijvingen 419 190 Financiële baten / (lasten) 5 90 Resultaat voor belastingen (2.219) (1.881) Resultaat deelnemingen (682) (707) Netto resultaat (2.901) (2.588)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie