Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

WNF Brochure 'Bergen van Water, waterbeheer als topsport'

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht van het Wereld Natuur Fonds

17 november 2000
WATER: GEEN VIJAND MAAR VRIEND
Europa worstelt met kimaat- en waterproblemen. Het Wereld Natuur Fonds komt met een pakket samenhangende maatregelen gericht op bescherming tegen het water en de gevolgen van de onvermijdelijke klimaatverandering. De natuurbeschermingsorganisatie kiest daarbi j niet voor een benadering van het water als vijand, maar juist het water als vriend. De mogelijkheden van waterberging in het gehele stroomgebied van rivieren moet worden benut: bergen van water dus in bergen, in dalen, langs de rivieren en in de estuaria. Dit vraagt dus om een Europese aanpak. Alleen dan zal water niet langer tot last zijn, maar is en blijft water een onuitputtelijke drinkwaterreservoir, bruikbaar als natuurlijke zuivering en draagt water bij aan natuurherstel en biedt het een veilige en aantrekkelijke omgeving om te wonen en te recreëren.

De ideeën rondom waterbeheer zijn gebundeld in de brochure "Bergen van Water, waterbeheer als topsport" die op vrijdag 17 november a.s. officieel wordt overhandigd aan staatssecretaris M. de Vries van Verkeer en Waterstaat. Het Wereld Natuur Fonds wil de staatssecretaris hiermee een handreiking geven voor haar nog te formuleren reactie op het rapport "Waterbeheer voor de 21e eeuw". Het intensieve grondgebruik in Nederland kan op slimme wijze hand in hand gaan met goed waterbeer. De waterrijke natuurgebieden in Nederland kunnen evenals de stroomgebieden in andere delen van Europa veerkrachtiger functioneren. Dit is nodig om de dreiging van toekomstige wateroverlast (mede als gevolg van klimaatverandering) en watertekorten te keren, niet alleen in Nederland maar in geheel Europa. Met het voorgestelde pakket aan maatregelen gloort er voor Europa het perspectief op een tastbare en gevarieerde waterstructuur bestaande uit een loofbossen en veenkussens, beekdalen, verruimde rivieren, meren, overstromingspolders en riviermondingen. Deze waterweelde biedt bovendien een enorme hoeveelheid drinkwater, tal van recreatie-mogelijkheden en een hoogwaardig woon- en leefmilieu. Waterbeheer zoals het Wereld Natuur Fonds dat voor ogen heeft betekent ook dat landen zich daarmee op natuurlijke wijze wapenen tegen de gevolgen van de onvermijdelijke klimaatverandering.

Maatregelen
Het Wereld Natuur Fonds bepleit vooral maatregelen in het bovenstroomse gebied. Door bovenstrooms het water zo lang mogelijk vast te houden en te bergen, ontstaat in de rest van het stroomgebied meer ruimte die benut kan worden wanneer dat echt nodig is. Hoog in het stroomgebied, zoals in de Alpen, het Zwarte Woud en de Ardennen, moet de sponsfunctie worden hersteld. Dit kan door niet langer beken recht te trekken en marginale landbouwgronden niet langer te voorzien van greppels, maar het regenwater op te vangen in duizenden kleinschalige veenkussens en hellingbossen. Het bergend vermogen van de beekdalen kan op veel plekken over de volle breedte worden benut door het principe van stromende berging. Dus de nu nog rechtgetrokken en obstakelvrije beken weer vrij laten meanderen in de dalen. De natuurlijke plantengroei zal hierdoor zeker terugkeren. Langs de grote rivieren is op een aantal plaatsen al resultaat geboekt met het Levende Rivieren-concept van het Wereld Natuur Fonds. Dit verdient navolging op meer plaatsen. Door samenwerking tussen ontgronders en rivierbeheerder kan de afvoercapaciteit van het winterbed van de rivier worden vergroot. Met als gevolg dat in de uiterwaarden de riviernatuur als vanzelf terug zal keren. Van genoemde maatregelen stroomopwaarts zal Laag-Nederland zeker profiteren. In de delta blijft echter het risico van de stijgende zeespiegel, waardoor het spuien van het water wordt bemoeilijkt. Tijdelijke waterberging in diepe inlaatpolders en herstel van drijvende veenkussens moet de veiligheid in steden en tuinbouwgebieden in de delta bevorderen. In de riviermonding van de stroomgebieden van de Rijn, de Maas, de Schelde en de Eems, moet niet geprobeerd worden de zee af te grendelen, maar moet het land juist meegroeien met de zee en de enorme krachten die er heersen. In gecontroleerde overstromingsgebieden achter de zeedijken kunnen enorme watermassa's tijdelijk worden geborgen, blijven havens en steden veilig en zullen de zand- en slibstromen met hun natuurlijke processen de kust onderhouden.

Voorbeeldfunctie
Dat waterbeheer geschoeid op de leest 'water als vriend' wel degelijk succesvol is, blijkt uit de natuurontwikkelingsprojecten die de laatste jaren in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds zijn gerealiseerd langs bijv. de Grensmaas, in de Gelderse Poort in het kader van Levende Rivieren. Maar ook onder de rook van Rotterdam in het kader van Nieuw Rotterdams Peil. De oplossingen die in Nederland werken, daar kunnen landen als Engeland en Italië ook hun voordeel mee doen. Maar ook in landen als Mozambique, Vietnam en Bangladesh is het mogelijk waterbeheer zodanig te doen dat rampen zoals in de afgelopen tijd worden voorkomen. Dat kost veel geld en de financiële middelen in de ontwikkelingslanden zijn daarvoor niet toereikend. Het is om die reden dat het Wereld Natuur Fonds tijdens de VN-klimaatconferentie pleit voor een heffing van 10 Usdollar per ton CO-2 reductie die alle landen moeten realiseren. Dat lijkt veel geld, maar is feitelijk nog zeer bescheiden. Om alleen al het stroomgebied van de Rijn aan te passen aan het veranderende klimaat is naar schatting 1 miljard gulden per jaar nodig. (schatting gebaseerd op Action Plan on Flood Defence van de Internatonale Rijncommissie)Meer informatie
Marie-Christine Lanser *Reusken, persvoorlichter;
tel: 035-6937374; semafoon: 06-57650435; email: (mlanser@wwfnet.org)

Met vriendelijke groet,

Marjolein Sol
assistent unit persvoorlichting
Wereld Natuur Fonds
(msol@wwfnet.org)
tel. 030-6937375

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie