Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen inzake mensenrechten in Tsjaad

Datum nieuwsfeit: 17-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=403608
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken DAF/WA Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 17 november 2000 Auteur G. Dommerholt

Kenmerk 1328/00 Telefoon 070-3486002

Blad /1 Fax 070-3486607

Bijlage(n) E-mail

Betreft Beantwoording vragen van de leden Karimi, Koenders en Ter Veer inzake mensenrechten in Tsjaad

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 23 oktober jl., kenmerk 2000101280, waarbij gevoegd waren de door de leden Karimi, Koenders en Ter Veer overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister van Financiën, als bijlage dezes ons antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Antwoord van de Minister voor Ontwikkelingssamen-werking mede namens de Minister van Financiën, op vragen van de leden Karimi, Koenders en Ter Veer over de mensenrechtensituatie in Tsjaad.

Vraag 1

Heeft U kennis genomen van de actie van de FIDH (International Federation of Human Rights), die aandacht probeert te vragen van de WereldBank voor de verslechterende mensenrechtensituatie in Tsjaad?

Antwoord

Organisaties als FIDH hebben inderdaad bij de WB aandacht gevraagd voor de mensenrechten in Tsjaad.

Vraag 2

Bent u bereid via de Nederlandse bewindvoerder bij de WereldBank ervoor te pleiten om in de Terms of Reference (ToR) expliciet aandacht voor de mensenrechtensituatie op te nemen als belangrijk aandachtspunt voor de Independent Advisory Group (IAG)? Zo neen, waarom niet?

Vraag 3


Bent u bereid te pleiten voor het opnemen van een extra lid van de IAG die speciale expertise bezit op het terrein van de mensenrechten? Of bent u bereid ervoor te pleiten dat van mogelijke kandidaten voor het IAG vereist wordt dat zij kennis bezitten op dit terrein? Zo neen, waarom niet?

Antwoord vragen 2 en 3


De WB is volgens mijn informatie inderdaad van plan mensenrechten in het mandaat van de International Advisory Group te vermelden als aandachtspunt onder goed bestuur. Goed bestuur wordt gezien als randvoorwaarde voor het adequaat aanwenden van olie-opbrengsten voor armoede-bestrijding. De WB heeft naar verluidt tijdens recente contacten met de overheid van Tsjaad gewezen op het belang van de mensenrechten. Een verslechtering van de mensenrechtensituatie zal immers de plannen voor armoede-bestrijding bemoeilijken, en zou bovendien aangeven dat in Tsjaad de rechtsstaat en goed bestuur niet gegarandeerd zijn. De WB meent overigens dat de IAG-groep niet perse een mensenrechtenexpert hoeft te bevatten, en ik ben het hiermee eens. Goed bestuur, met daarin opgenomen de mensenrechten, zal volgens de laatste informatie wel een aandachtspunt vormen bij selectie van leden.

Ik heb de indruk dat de WB zorgvuldig omgaat met de kwestie van mensenrechten en goed bestuur. Zeker gezien het feit dat deze kwestie gevoelig ligt in verband met mandaat en expertise van de Wereldbank. Het lijkt mij dat de wijze waarop nu aan deze kwesties aandacht wordt besteed, bij kan dragen aan een succesvol verloop van het project.

Vraag 4


Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóórdat de ToR definitief opgesteld en de IAG definitief samengesteld worden opdat de Kamer, indien nodig, nog nader met u van gedachten kan wisselen?

Antwoord


Vaststelling van de ToR voor de IAG, alsmede de samenstelling, is een besluit van het Wereldbank-management, waarvan de datum mij niet bekend is.

Desgewenst ben ik bereid hierover met de Kamer nader van gedachten te wisselen.

Kenmerk
1328/00
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie